Den pro ranou péči‏

  • 09. 06. 2015
Den pro ranou péči‏
V neděli 31. května 2015 oslavila v pražské Stromovce u restaurace Šlechtovka 25. výročí svého založení organizace Raná péče EDA o. p. s.

V neděli 31. května 2015 oslavila v pražské Stromovce u restaurace Šlechtovka 25. výročí svého založení organizace Raná péče EDA o. p. s. Raná péče EDA si na svoji oslavu pozvala spolupracující organizace Centrum pro dětský sluch Tamtam o. p. s, Ranou péči Diakonie Stodůlky, organizaci APLA a Pestrou společnost o.p.s. Akce se konala pod záštitou starosty MČ Prahy 7 Mgr. Jana Čižinského.

Co je raná péče
Raná péče je odborná terénní služba pro rodiny dětí do 7 let věku, jejichž vývoj je ohrožen díky jejich nepříznivému zdravotnímu stavu. Důvodem nepříznivého zdravotního stavu může být předčasné narození, komplikovaný porod, závažnější zdravotní diagnózy, smyslové, fyzické či jiné postižení. Služba umožňuje dítěti zůstat doma v prostředí rodiny, což má pro vývoj dítěte velký význam.

Průběh oslav
V pražské Stromovce čekal na návštěvníky bohatý program. Na akci vystoupily skupiny Screwballs, The Radicals, United Heads a další. Nechyběl ani narozeninový dort pro EDU, ukázky z činnosti asistenčních psů Pestré společnosti a slosování hodnotných cen. Pro děti byla připravena pohádka „Neposlušná kůzlátka“ v provedení divadelního souboru Buchty a loutky, soutěže a deskové hry. Děti si mohly vyzkoušet žonglování, chození ve tmě, hmatové hry, měly také možnost se seznámit s Braillovým písmem, které používají nevidomí. Součástí akce byla možnost zdarma využít vyšetření zrakových funkcí dítěte odbornicemi na tuto problematiku.
U stánků jednotlivých organizací měli návštěvníci možnost blíže se seznámit s jejich službami rané péče. U stánku Raná péče EDA si mohly koupit benefiční předměty a tím přispět na činnost této organizace. Kromě stánku Rané péče EDA a stánků spolupracujících organizací, byl na oslavách stánek s chutnými domácími zákusky, upečenými maminkami malých klientů organizací rané péče. Koupí těchto zákusků získali návštěvníci kromě jedinečného gastronomického zážitku dobrý pocit, že přispěli na organizace rané péče, které pomáhají nejmenším dětem s různým zdravotním postižením žít běžný život, jakým žijí jejich zdraví vrstevníci.

Stánek Rané péče EDA o.p.s
Raná péče EDA o. p. s. pomáhá rodinám v péči o jejich děti se zrakovým a kombinovaným postižením či ohrožením vývoje v raném věku. Činnost Rané péče EDA spočívá v poskytování odborných služeb, poradenství i psychické opory rodinám postižených dětí do 7 let věku. Organizace působí na území Prahy, Středočeského, Pardubického kraje a na území části Ústeckého kraje. Raná péče EDA o. p. s. poskytuje terénní služby, to znamená, že pomáhá dětem a jejich rodičům v domácím prostředí, v prostředí, kde se dítě cítí nejlépe. Raná péče EDA je členem APRP (Asociace pracovníků v rané péči) a AVPO (Asociace veřejně prospěšných organizací) a od března 2015 je také držitelkou značky "Spolehlivá veřejně prospěšná organizace".

Chtěla jsem se dozvědět více informací o této organizaci, využila jsem proto možnosti pohovořit o činnosti této organizace s jedním z jejích pracovníků. „Specializujeme se na poskytování služeb zrakově postiženým dětem od narození do 7 let jejich věku a hlavně jejich rodinám. Mnozí rodiče nevědí, jak mají pečovat o své zrakově postižené dítě. Naši pracovníci pomáhají rodinám v péči o jejich zrakově postižené dítě či o jejich dítě se zrakovým a současně kombinovaným postižením. Poskytujeme zdarma i edukační činnost, učíme rodiče, jak mají pečovat o své zrakově postižené děti, učíme je používat pomůcky. Jednou z nich je aplikace pro trénování zraku a jemné motoriky, nazvaná Eda play. Podrobnosti o této velmi užitečné aplikaci je možné najít na http://www.edaplay.cz/.“
Péče o dítě se zrakovým či zrakovým a kombinovaným postižením je náročnější než péče o zdravé dítě. Z tohoto důvodu se rodiče dětí se zdravotním postižením mnohdy potýkají s finančními problémy. Zeptala jsem se, zda Raná péče EDA o. p. s. poskytuje také sociální poradenství. „ Někteří rodiče nevědí jak si zažádat o sociální dávky v případě péče o jejich zdravotně postižené dítě. Naši pracovníci jim poradí, jak mají postupovat.“ Děti se zrakovým postižením a jejich rodiče potřebují pomoc a podporu i v dalším období života dítěte. Pracovník Rané péče EDA mě ujistil, že jim organizace Raná péče EDA o. p. s. poradí, kam se mohou obrátit. Více informací o Rané péči EDA o. p. s. můžete najít na webových stránkách http://www.ranapece.eu/.

 


Stánek Rané péče Diakonie Stodůlky
Raná péče Diakonie Stodůlky je organizace poskytující terénní sociální službu pro rodiny, které pečují o dítě s opožděným či ohroženým vývojem nebo s mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením v raném věku. Raná péče Diakonie Stodůlky pomáhá rodičům těchto dětí zorientovat se v náročné situaci po zjištění postižení dítěte. Cílem této organizace je, aby rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte a naplňovala je tak, aby i tyto děti mohly žít jako jejich zdraví vrstevníci. Raná péče Diakonie Stodůlky působí v Praze, Středočeském, Ústeckém a Plzeňském kraji. Více informací o Rané péči Diakonie Stodůlky a její činnosti je možné najít na webových stránkách http://www.rana-pece.cz/kdojsme.html.

Stánek Centra pro dětský sluch Tamtam o. p. s.
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., je organizace, jejímž cílem je přispívat k rozvoji péče o děti se sluchovým postižením, pomáhat dětem a jejich rodičům překonávat následky sluchového postižení, usilovat o integraci lidí se sluchovým postižením do společnosti a zvyšovat informovanost veřejnosti o sluchovém postižení. Centrum pro dětský sluch Tamtam, pomáhá rodičům a jejich dětem prostřednictvím pravidelných konzultací v domácím prostředí v devíti krajích naší republiky. Více informací o Centru pro dětský sluch Tamtam, o. p. a jeho činnosti můžete na webových stránkách http://www.frpsp.cz/cs-CZ/uvod.html.

Stánek organizace APLA Praha
Jedním z projektů organizace APLA Praha je služba rané péče. Posláním tohoto projektu je poskytování komplexní podpory rodinám dětí s poruchou autistického spektra (PAS) tak, aby mohly o své děti pečovat doma, ve svém prostředí, měly dostatek informací i terapeutické podpory. Cílem práce poradců rané péče APLA Praha s rodinou je co nejvíce zmírnit negativní vliv autismu na psychický vývoj dítěte, podporují rozvoj dítěte s cílem zabezpečit rodině i dítěti co nejlepší předpoklady k zapojení do běžného života, do společnosti, mezi vrstevníky. Více informací o rané péči organizaci APLA Praha můžete najít na webových stránkách http://www.praha.apla.cz/rana-pece-2.html.
Pro zmírnění negativního vlivu je klíčové stanovení diagnózy v co nejranějším věku. Podezření na postižení dítěte autismem je když
do 12 měsíců věku dítě nežvatlá
do 12 měsíců věku dítě negestikuluje, neukazuje, nemává na rozloučenou
do 15 měsíců věku dítě nenapodobuje
do 16 měsíců věku dítě neužívá slova
do 24 měsíců věku dítě spontánně neužívá věty

Stánek organizace Pestrá společnost o. p. s.
Pestrá společnost o. p. s. je nezisková organizace, která se zabývá výcvikem asistenčních, vodicích a canisterapeutických psů pro děti i dospělé s různými druhy postižení. Výcvik probíhá přirozenou formou, psi žijí v domácnostech trenérů od štěňátek do konce výcviku.  Asistenční psi, kteří absolvovali výcvik u trenérů Pestré společnosti, nahrazují dospělým i malým dětem nejen oči, ale také uši, nohy a ruce. Canisterapeutičtí psi jsou díky tréninku pomocníky pro polohování i aktivní canisterapii, pomáhají rozvíjet jemnou i hrubou motoriku. Canisterapeutičtí psi se používají také při logopedii. Více informací o Pestré společnosti o. p. s. a její činnosti můžete najít na webových stránkách http://www.pestraspolecnost.cz/.

Autorka: Evžena Janovská