Den otevřených dveří v sklářské dílně Bona

  • 14. 03. 2014
Den otevřených dveří v sklářské dílně Bona
Ve sklářské chráněné dílně obecně prospěšné společnosti Bona vznikají krásné vitráže v různých podobách. Obecně prospěšné společnosti Bona patří i obchůdek Dvojí svět v Žitné ulici v Praze. V obchůdku se prodává zboží vyrobené v chráněných dílnách, pořádají se výstavy a také se pořádají pro veřejnost pravidelné kurzy vitráží technikou Tiffany. Obchůdek byl ve středu 12. března 2014 místem konání Dne otevřených dveří v sklářské dílně.

Ve sklářské chráněné dílně obecně prospěšné společnosti Bona vznikají krásné vitráže v různých podobách. Obecně prospěšné společnosti Bona patří i obchůdek Dvojí svět v Žitné ulici v Praze. V obchůdku se prodává zboží vyrobené v chráněných dílnách, pořádají se výstavy a také se pořádají pro veřejnost pravidelné kurzy vitráží technikou Tiffany. Obchůdek byl ve středu 12. března 2014 místem konání Dne otevřených dveří v sklářské dílně.

Průběh Dne otevřených dveří v sklářské dílně

Na dnech otevřených dveří v chráněné dílně mohou návštěvníci obdivovat výrobky, vidět klienty organizace při jejich práci, koupit si jejich výrobky a také dostanou informace o chráněné dílně a o příslušné organizaci. Den otevřených dveří v sklářské dílně o.p.s. Bona byl zcela výjimečný. Nekonal se v prostorách chráněné sklářské dílny, ale v prostorách obchůdku Dvojí svět, kde jsou prodávány výrobky klientů. Obchůdek Dvojí svět má dvě části, v přední části se prodávají nejen výrobky klientů o.p.s. Bona, ale i výrobky klientů dalších organizací. Zadní část slouží jako prostor pro kurzy pro veřejnost i pro různé prodejní výstavy výrobků klientů. V obchůdku je také textilní chráněná dílna o.p.s. Bona. Více informací o obchůdku Dvojí svět a jeho nabídce můžete najít na www.dvojisvet.cz/.

Klienti přišli do zadní části obchůdku i se svým nářadím a vším potřebným pro výrobu vitráží. Když jsem přišla na místo konání akce, zastihla jsem klienty při práci. Dívala jsem se, jak pod jejich rukama vznikají nádherné vitráže. V zadní části obchůdku panovala příjemná, přátelská atmosféra. Ujala se mě terapeutka chráněné sklářské dílny paní Katka, usadila mě ke stolu s pracujícími klienty s tím, ať si něco krásného vyrobím a ukázala mi tři krabice skleněných střepů, rozdělených podle barev. Když jsem jí sdělila, že jsem ještě nikdy nevyrobila žádnou vitráž, slíbila, že mi pošle pomocníka. Vybídla mě, ať si vyberu materiál, tj. skleněné střepy a rozmyslím se, co si chci vyrobit. Rozhodla jsem se, že si vyrobím přívěšek. Jedna z klientek mi podala ruku a řekla: „Jsem Markéta. Víš, tady nemáme dílnu, dílnu máme ve vile Jitka, to je v Čimicích víš. Ty nevíš, kde to je?“ A hned mi začala vysvětlovat, jak se dostanu do chráněného bydlení vily Jitka, kde se v suterénních prostorách vily nachází chráněná sklářská dílna. Přistoupil ke mně jeden z klientů, který se představil jako pan Čestmír a sdělil mi, že mi má pomáhat při výrobě vitráže. Velice brzy jsem zjistila, že vyrobit vitráž není vůbec jednoduché. Pan Čestmír byl skvělý pomocník, zasvěcoval mě do tajů výroby a vydatně mi pomáhal s výrobou vitráže jako šperku. Vybrat vhodné skleněné střepy, nakreslit fixou tvary, naznačit speciálním nožem řez, ulomit speciálními kleštěmi, složit dohromady, omýt, osušit, případně obrousit, oblepit vhodnou páskou, složit kousky k sobě, aby pasovaly, pocínovat pájkou a případně potřít leskem, je dost obtížné. Naštěstí se pan Čestmír ukázal jako zkušený výrobce vitráží. Díky němu jsem zvládla si nejen vyrobit originální šperk technikou Tiffany, ale také hovořit s terapeutkou chráněné dílny paní Katkou o projektu sklářská dílna, jednoho z projektů o.p.s. Bona.

Klienti, kteří pracují ve sklářské dílně, chodí na různá místa v naší republice předvádět sklářské řemeslo, konkrétně výrobu vitráží technikou Tiffany. Na těchto akcích budou mít návštěvníci možnost nejen obdivovat zručnost klientů a koupit si jejich výrobky, ale také budou mít možnost si zkusit touto technikou něco vyrobit. Cílem je nejen podpořit činnost o.p.s. Bona, včetně chráněné sklářské dílny, jednoho z projektů o.p.s. Bona, ale také propagovat sklářské řemeslo. O.p.s. Bona pořádá také pro veřejnost pravidelné semestrální kurzy vitráží technikou Tiffany. Letošní kurzy sice probíhají od března, je však ještě možné se na ně přihlásit. „Výroba vitráží je pro klienty zaměstnáním, práce je baví a těší se na ni. Jejich výrobky se prodávají v obchůdku, výtěžek jde nejen na činnost o.p.s. Bona a na provoz chráněné sklářské dílny, také klienti dostávají za svoji práci finanční odměnu. Velice je to motivuje“, říká paní Katka, terapeutka chráněné sklářské dílny. A dodává: „Klienti vyrábějí nejen malé vitráže, tj. drobné předměty, jaké můžete vidět zde v obchůdku, např. motýlka, slona, apod., ale také velké vitráže, např. obrazy. Ty vyrábějí na zakázku.“. Mohla jsem obdivovat jednu z těchto krásných velkých vitráží, vyrobených na zakázku. Bylo vidět, že klienty práce baví a že je naplňuje.

Čas rychle uběhl, a bylo třeba se rozloučit a také poděkovat panu Čestmírovi za pomoc při výrobě vitráže. Odnášela jsem si nejen příjemný zážitek s klienty a terapeutkou chráněné sklářské dílny paní Katkou, ale i originální vlastnoručně vyrobený šperk vitráže vyrobený technikou Tiffany.

Stručné představení o.p.s. Bona

Bona je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je začlenit lidi s duševní poruchou zpět do společnosti, poskytnout jim důstojné podmínky a zvýšit kvalitu jejich života. Klienti o.p. s. Bona jsou dospělí lidé s duševní poruchou, která významně ovlivnila způsob jejich života a oddělila je od běžného místního společenství. O.p.s. Bona provozuje chráněné bydlení, poskytuje podporu samostatného bydlení a také chráněné dílny: sklářskou, textilní a dílnu technických služeb, která zahrnuje zahradnické a úklidové práce včetně odklízení sněhu, posypů chodníků a úklidu nebytových prostor, praní prádla a knihovnické práce. Chráněné dílny mají funkci sociální rehabilitace, ve které klienti posilují a dále rozvíjejí své pracovní a sociální dovednosti za asistence terapeuta. Po zapracování a zvládnutí nároků mají klienti možnost uzavřít pracovní poměr na 0,5 úvazku. Cílem pracovní rehabilitace je zvýšení soběstačnosti klientů a jejich příprava pro uplatnění se na otevřeném trhu práce. Více informací o o.p.s. Bona, její činnosti i o chystaných akcích můžete najít na webových stránkách http://www.bona-ops.cz/

Autorka: Evžena Janovská