Den otevřených dveří v novém centru Alzheimer care

  • 25. 03. 2015
Den otevřených dveří v novém centru Alzheimer care
Nové centrum Alzheimer care se slavnostně otevírá v Lázních Bohdaneč 26.3. Proběhne i den otevřených dveří.

Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, a kdo si myslí, že se ho to netýká, velmi se mýlí. Řeč bude o nemoci seniorů, Alzheimerově chorobě.  Nikdo z nás si nechce připustit, že i do našeho života může tato choroba zasáhnout, ale jeden nikdy neví. Problémy mají pak nikoliv pouze staří lidé, kterých se nemoc přímo dotýká, ale i jejich mladší příbuzní, kteří poté řeší péči o své blízké a na které je kladena velká míra zodpovědnosti.
V současné době je životní trend většiny z nás postaven na práci a rodině. Jsme většinou v jednom kole: práce – rodina – domácnost, povinnosti a zábava. Kolikrát nás zaskočí nemoc dítěte, ta ale většinou brzy pomine, onemocnění starého člověka však končit nemusí a u duševních chorob ani nekončí.
Kdo by nepřál vlastním rodičům spokojené a kvalitní stáří, a naopak, která babička či dědeček by nechtěl být soběstačný a fit co nejdéle? Člověk míní, život mění, jak se říká. V naší republice existuje mnoho center či domovů, které se péči o seniory věnují, ale jen málo takových, které se přímo specializují na duševní choroby. Naštěstí na takto postižené seniory myslí společnost Léčebné lázně Bohdaneč a.s., která se věnuje pacientům s Alzheimerovou chorobou a lidem postiženým chronickým duševním onemocněním ve všech stádiích a trpících všemi typy stařecké demence.
Centrum spokojeného stáří Alzheimer care ve Svobodě nad Úpou se dostalo do povědomí před několika lety. Disponuje 120 lůžky skvělým moderním zařízením, kvalifikovaným personálem a nadstandardní péčí jak při léčbě, tak o volný čas. Stará se o své klienty 24 hodin denně po celý rok.
Léčebné lázně Bohdaneč a. s. nyní nově 26. března slavnostně otevírají druhé takové centrum s kapacitou 51 lůžek. I zde následuje svoji filozofii maximální kvalifikované péče jak po zdravotní, tak po sociální stránce. Starým nemocným lidem tady pomáhají se adaptovat, trávit jejich čas v klidu, dobře a hezky.
Slavnostní otevření i včetně  DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhne 26. března 2015
 


První dojem
Krásný lázeňský areál v Lázních Bohdaneč se nachází v pěkném prostředí obklopeném uklidňující zelení. Nedávno zrekonstruovaný Bílý pavilon nemůžete minout.  Velmi pěkný a funkční objekt vznikl pod vedením architekta Pavla Hrčka, který myslel na sebemenší praktické detaily a měl na zřeteli to, k čemu je zařízení určeno. Uvnitř pavilonu tak například najdete patra barevně odlišená, aby nemocní věděli, kam patří. Je to praktická a milá pozornost.
V jednolůžkových, dvoulůžkových a dokonce i třílůžkových pokojích tráví své stáří senioři trpící nejen Alzheimerem, ale dalšími duševními nemocemi ve všech stádiích. Součástí péče jsou nejnovější terapie, kterou poskytují kvalifikovaní lékaři, sestry a ostatní personál. „Na klienty mimo jiné čekají nejnovější terapeutické procedury jako aromaterapie, muzikoterapie, reminiscenční terapie nebo bazální stimulace. Strava je založená na diabetologických principech a nepřetržitá péče 24 hodin denně 365 dní v roce je naprostou samozřejmostí.“ uvedla Alice Frimlová, ředitelka projektu.

Spojení lázeňského komplexu v Lázních Bohdaneč se společností AMULET care, a otevření dalšího centra je čerstvý krok správným směrem. Lokalita, dopravní i cenová dostupnost jsou pozitiva sama o sobě. Společnost dodržuje svou filozofii nadstandardní  služby za rozumnou cenu. www.alzheimercare.cz

DESATERO SIGNÁLŮ ALZHEIMEROVY CHOROBY

PROBLÉMY S PAMĚTÍ     
Opakovaně se ptá na to samé.          
Nepamatuje si, co bylo ráno ke snídani.                                          
Zapomene, že si ráno vzal léky...       
           
DENNÍ AKTIVITY 
Odchází z domova a zapomene zavřít dveře. Připraví si jídlo, ale zapomene na něj.  Pustí vodu a zapomene ji vypnout...

PROBLÉMY S ŘEČÍ         
Často vypadávají slova jinak běžně užívaná. Vyslovené věty nedávají smysl. Plynulost řeči je pomalejší.

DEZORIENTACE ČASEM A MÍSTEM   
Při cestě na nákup si nevzpomene, kam vlastně jde. Ztrácí se i na velmi známých místech.

ZHORŠENÝ ÚSUDEK      
Na procházku vyrazí v pyžamu. Vezme psa na procházku, ale vrátí se bez něho...

PORUŠENÍ ABSTRAKTNÍHO MYŠLENÍ         
Neví jak zaplatit na poště inkaso. Proč použít PIN ke své kartě, číslo mu nic neříká. Má problémy s počítáním.

ZAKLÁDÁNÍ VĚCI NA NESPRÁVNÉ MÍSTO
Fén je v lednici. Máslo v posteli. Klíče v nočním stolku...

ZMĚNY V CHOVÁNÍ       
Rychle se mění a střídají nálady bez zjevné příčiny...

ZMĚNY OSOBNOSTI        
Změna povahových vlastností. Častější úzkost, podezřívání. Nikomu nevěří. Je smutný.

AKTIVITA              
Nechuť dělat to, co dříve dělal velmi rád. Přechod z aktivní formy života do role pasivního jedince.
 
CO S TÍM?

Je nutné navštívit praktického lékaře, který provede základní a přístrojová vyšetření a kontrolní laboratoř. Lékař podrobně zhodnotí osobní i rodinnou anamnézu, pomocí řady testů zhodnotí postižení kognitivních funkcí.
Aby mohl lékař vyloučit jiná onemocnění způsobující tyto obtíže, odešle pacienta ke specialistovi (neurologovi, psychiatrovi), neboť doposud neexistuje diagnostická metodika jasně prokazující Alzheimerovu chorobu.
Další možností k určení diagnózy je návštěva kontaktního centra, která se angažují v projektu Dny paměti a pomohou vyšetřit stav paměti, zhodnotit symptomy a doporučí další postup.
 
Nástup nemoci je pozvolný, průběh individuální. ALZHEIMEROVA CHOROBA se nadá vyléčit, ale dá se léčit.