Den dyslexie

  • 15. 09. 2013
Den dyslexie
Den dyslexie, letošní čtvrtý ročník se uskutečnil 9. září ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze, je každoročně pořádán neziskovou organizací Umění a věda na podporu dyslektickým dětem.

Den dyslexie, letošní čtvrtý ročník se uskutečnil 9. září ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze, je každoročně pořádán neziskovou organizací Umění a věda na podporu dyslektickým dětem.Přestože se hodně mluví o dyslexii (porucha čtení), dysgrafii (porucha psaní), dysortografii (porucha pravopisu), někdy si lidé, a to i pedagogové, mylně spojují tyto poruchy se sníženou inteligencí. Díky těmto poruchám nosí děti ze školy špatné známky a jsou znevýhodněné nejen ve škole, ale i později v profesním životě. Hlavní myšlenka Dne dyslexie je více seznámit veřejnost s touto problematikou.
 

Co bylo možné vidět na Dni dyslexie


Interaktivní slabikář Dr. Aleny Kupčíkové

Dr. Alena Kupčíková je nejen umělkyně a autorka interaktivního slabikáře, ale také zakladatelka Dne Dyslexie a ředitelka neziskové organizace Umění a věda na podporu dyslektickým dětem (www.dys.cz).Při tvorbě interaktivního slabikáře pomáhaly autorce nejen její odborné znalosti, ale také osobní zkušenost s tímto handicapem, Dr. Alena Kupčíková je dyslektička. Slabikář je zaměřen na podporu činnosti obou mozkových hemisfér a jejich vzájemnou spolupráci, koncentraci, prostorovou orientaci, paměť, rozlišování tvarů. Dyslektici využívají převážně pravou část mozkové hemisféry, ta zpracovává obraz. Dítě nejprve vnímá tvar a z něho přechází na písmenka. Například u písmene H není obrázek holuba nebo husy, ale písmenko H je zobrazeno tak, že svým tvarem připomíná koleje. Tvar kolejí dítě zná a k němu přiřadí písmenko H.
 

Pomůcky pro dyslektiky PaeDr. Drahomíry Jucovičové

PaeDr. Drahomíra Jucovičová, speciální pedagožka a poradkyně je spoluautorka odborných publikací o dyslexii, učebnic pro dyslektiky, a interaktivních pomůcek pro dyslektické děti. Mezi ně patří např. odborná publikace s názvem „Metody reedukace specifických poruch učení – dyslexie“, učebnice s názvem „Interaktivní učebnice ČJ – I. díl – pravopis, interaktivní pomůcka „Měkké nebo tvrdé? – kufřík první pomoci v ČJ“. PaeDr. Drahomíra Jucovičová odpovídala návštěvníkům akce na dotazy ohledně dyslexie, dávala jim cenná doporučení a také předváděla své pomůcky pro dyslektiky. Na těchto pomůckách demonstrovala způsob vnímání dyslektiků. „ Dyslexie nemá se snížením intelektu nic společného, dyslektici pouze jinak vnímají“, říká PaeDr. Jucovičová a dodává: „ dyslektik se hrozí dlouhého, nahuštěného textu, mnoho informací ho odrazuje, je zásadní chybou zahrnovat dyslektika mnoha informacemi. Dyslektik potřebuje hodně obrázků a málo čtení, vše má být řazeno systematicky.“ A poté mi předvedla na své pomůcce „Měkké nebo tvrdé? – kufřík první pomoci v ČJ“ jak se dyslektik naučí pravopis.
 

Metoda sfumato (splývavé čtení) PaeDr. Márie Navrátilové

Paedr. Mária Navrátilová, původním povoláním operetní zpěvačka a učitelka s hudebně-dramatickým zaměřením je pedagožka s více než pětatřicetiletými zkušenostmi. Svoji metodu sfumato (splývavé čtení) začala formulovat v roce 1974. Metoda sfumato (italsky fumo, kouř, je jedna z technik malby, na jejímž principu vznikla metoda splývavé čtení) je zážitková metoda, která představuje spojení mezi poetickým světem dítěte a racionálním světem školy. „Oko nefunguje na principu fotoaparátu, to bychom během několika minut oslepli, ale funguje na principu kamery,“ říká PaeDr. Mária Navrátilová. Při splývavém čtení se periferně načítají jednotlivá písmena, a následné hlasité a vázané (plynulé) postupně se vyslovuje celé slovo. Důraz je kladen na rozdílné čtecí tempo každého jednotlivce. Tato metoda je unikátní nejen v tom, že napravuje vadu dyslexie, ale hlavně v tom, že této vadě předchází, tj. díky této metodě se dyslexie neprojeví u dítěte, u kterého by se jinak projevila. „Mým největším přáním je, aby metodu splývavého čtení používalo co nejvíce pedagogů i rodičů a tak pomáhala co nejvíce dětem. Každé dítě má právo na to, naučit se správně číst, číst krásně, plynně, bez koktání, zadrhávaní a jakýchkoli jiných poruch,“ dodává PaeDr. Mária Navrátilová.

Výrobek eye q firmy Qpharma prezentovaný Karlem Šmídmajerem

„Výrobek eye q není pomůckou pro dyslektiky, ale podporuje činnost mozku a tím pomáhá dyslektickým dětem lépe zvládat učení. Výrobek obsahuje omega 3 mastné kyseliny, konkrétně funkční mastnou kyselinu EPA, tj. eikosapentaenovou, která má zásadní význam při předávání informací mezi mozkovými buňkami a také pozitivně ovlivňuje náladu. Tato funkční mastná kyselina je obsažena v mořských rybách a plodech moře, což jsou potraviny, které se na jídelníčku českých dětí objevují málokdy“, říká Karel Šmídmajer. A dodává: „Výrobek eye q obsahuje také omega 6 mastné kyseliny, důležité je nejen množství těchto kyselin, ale i jejich správný poměr, ten sice lze zajistit stravou, ale v praxi se tak stává málokdy. Výrobek též obsahuje vitamín E získaný ze sóji. Výrobek je přírodní, neobsahuje chemické látky.“ Výsledky výzkumu potvrzují výrazné zlepšení poruch učení a chování u dětí po pravidelném podávání výrobku. Zájemci si mohou tento výrobek koupit v lékárnách. Více informací o tomto výrobku se lze dozvědět na webových stránkách www.qpharma.cz.

Na Dni dyslexie bylo možné také vidět díla dys umělců (umělců dyslektiků) a vyrobit si koláž nebo origami, nechybělo ani loutkové divadlo a mnoho dalšího. Informace o problematice dyslexie a výukových metod dyslektiků najdete na webových stránkách www.dh.wz.cz, www.dys.cz.  Zájemci o unikátní metodu sfumato neboli splývavé čtení mohou najít více informací na webových stránkách www.abcmusic.cz a www.sfumato.cz.

 
Autorka: Evžena Janovská