Demonstrace Ivetě Bartošové nepomůže

  • 31. 07. 2013
Demonstrace Ivetě Bartošové nepomůže
Týrání ze strany svých blízkých má devastující vliv na osobnost oběti. Ta bez účinné pomoci odborníků často nedokáže násilný vztah ukončit. Proto je důležité nabídnout jí odbornou pomoc a podporu.

Tisková zpráva organizace ACORUS, o.s.

 

Demonstrace Ivetě Bartošové nepomůže

 

Praha - Pokud je Iveta Bartošová obětí domácího násilí, nepomůže jí k útěku od agresora demonstrace. Domácí násilí je v České republice trestným činem. Každý člověk může podat oznámení o podezření ze spáchání trestného činu na policii nebo na státním zastupitelství. Týrání ze strany svých blízkých má devastující vliv na osobnost oběti. Ta bez účinné pomoci odborníků často nedokáže násilný vztah ukončit. Proto je důležité nabídnout jí odbornou pomoc a podporu. Takovou pomoc nebo radu, jak postupovat dál, mohou hledat oběti a jejich blízcí v ACORUSu – centru pro osoby ohrožené domácím násilím.

 

ACORUS je organizace, která pomáhá především ženám, které zažívají násilí ze strany svých blízkých. Ohrožené osoby se mohou obrátit na její nonstop linku 24 hodin denně. Zde se mohou poradit nebo objednat na nezávaznou osobní konzultaci, která je zdarma. Pokud jsou ohrožené, mohou využít i bezpečné ubytování ve specializovaném azylovém domě či na krizovém lůžku.

 

„Ženy, které k nám přicházejí, jsou ve špatném fyzickém i psychickém stavu, naprosto bez energie, jakoby žily za sklem, totálně vyčerpané, v noci nemohou spát, protože se jim zdají hrůzné sny. Svoji situaci často řeší zneužíváním alkoholu, léků, sebepoškozováním.“, řekla ředitelka ACORUSu Zdena Zuzana Bednářová. „V takovém stavu jen těžko mohou nalézt síly, aby situaci řešily samy. Proto je důležitá pomoc zařízení specializovaného na domácí násilí. Radostné je, když od nás odcházejí spokojené, sebevědomé a schopné si zase svůj život řídit samy.“

 

Pokud chcete člověku, který zažívá násilí ze strany blízkých pomoci, podpořte ho v rozhodnutí vyhledat odbornou pomoc.

 


Příloha:

 

Občanské sdružení ACORUS

Acorus poskytuje již 15 let přímou odbornou komplexní pomoc osobám ohroženým domácím násilím, a to prostřednictvím poskytnutí okamžité krizové pomoci (včetně ubytování), bezpečného bydlení v azylovém domě s neveřejnou adresou a sociálně právního poradenství. Nabízené služby (kromě ubytování v azylovém domě) jsou bezplatné, v případě zájmu je možné vystupovat anonymně. Osoby ohrožené domácím násilím se mohou obrátit na ACORUS se žádostí o pomoc 24 hodin denně na telefonní nonstop linku 283 892 772.

 

Kontakty na specializovaná zařízení

 

ACORUS – centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

nonstop linka: 283 892 772

možnost se poradit i získat bezpečné ubytování, včetně okamžité pomoci v krizi

 

Intervenční centrum Praha

možnost se poradit

telefon: 281 911 883 nebo 281 861 580

 

proFem, o.p.s.

linka právní pomoci: 608 222 277

úterý 9,00 – 12,00

středa 17,30 – 20,30

 

Rosa – centrum pro týrané a osamělé ženy

SOS telefon: 602 246 102 (pondělí – pátek 9,00 – 18,00)

možnost se poradit i získat bezpečné ubytování

 

Více zde: www.acorus.cz/