Dejme (že)nám šanci

  • 16. 04. 2015
Dejme (že)nám šanci
Ratolest Brno realizuje od ledna 2015 projekt Příležitost pro matky na ubytovnách. V rámci něj dochází sociální pracovnice na několik ubytoven v okolí sociálně vyloučené lokality v Brně.

Ratolest Brno realizuje od ledna 2015 projekt Příležitost pro matky na ubytovnách. V rámci něj dochází sociální pracovnice na několik ubytoven v okolí sociálně vyloučené lokality v Brně. Ubytovny jsou více či méně odříznuty od potřebných služeb a také prostředí okolo nich není vhodné pro rodiny s dětmi. Prostory jsou často v nevyhovujícím stavu z hlediska hygienických podmínek, v okolí chybí podnětné prostředí a mladé rodiny s dětmi tak nemají dostatek místa pro svůj rozvoj.
V projektu jsme se cíleně zaměřili zejména na ženy a děti, které vnímáme jako nejohroženější skupinu pro život v daném prostředí.
Na ubytovnách jsme započali navazovat kontakty již minulý rok a nadále pokračujeme v kontaktování nových klientek a jejich dětí. Za klienty docházíme pravidelně a spolupracujeme cca s 20 dětmi a jejich matkami, které informujeme o možnostech zapojení do projektu.
Při kontaktní práci s klienty pracujeme na řešení jejich životní situace a podporujeme je v hájení vlastních práv a zájmů. Mimo jiné matky podporujeme při docházení na úřady, kde mají často problém s vyplňováním a srozumitelností úředních dokumentů.
Další oblastí, které se sociální pracovníci Ratolesti Brno věnují, je předškolní vzdělávání dětí. Pracovnice se zaměřují na konkrétní přípravu dětí (prohlubování znalostí, dovedností a vědomostí daného věku -  individuální i skupinovou formou, posilování kompetencí) a informování rodičů o možnosti nástupu do mateřských škol či přípravných ročníků.
V rámci projektu se nám s aktivním zapojením maminky, již podařilo sehnat nové bydlení a přispět tím k řešení nepříznivé situace, ve které se se svým dítětem ocitla.
Neustále se snažíme hledat další možnosti změny bydlení a kontaktujeme nové klienty v podobné situaci. Pracujeme i se ženami, kterým bezprostředně hrozí vystěhování z ubytovny a tím i ztráta střechy nad hlavou.

Veronika Křížková, pracovník PR oddělení, mobil: +420 774 682 776, e-mail: veronika.krizkova@ratolest.cz
Více informací o činnosti organizace Ratolest Brno zjistíte na našich stránkách www.ratolest.cz, nebo se můžete přidat k nám na náš Facebook.