Daruj kus sebe

  • 31. 03. 2018
Daruj kus sebe

Daruj kus sebe. Tak to je teprve výzva! Kromě času, pomoci a radosti, které můžete věnovat lidem v neziskovkách či jejich klientům, máte možnost darovat krev, kostní dřeň a dokonce i vlasy! Vážíme si toho, že dubnového tématu „Daruj kus sebe“ se ujaly dvě velmi zajímavé osobnosti - Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA a Eva Knappová, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.


Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA je přednostou Interní kliniky FN Motol a prezidentem Diabetické asociace ČR, z.s. Zeptali jsme se:
Co je úkolem Diabetické asociace ČR?
Diabetická asociace ČR je sdružení, které spojuje diabetology, praktické a další lékaře a zejména pacienty. Cílem organizace je zlepšovat povědomí o problematice diabetu, jeho rizicích a komplikacích a snažit se vylepšovat péči o pacienty s diabetem. Těch je u nás nyní téměř 900 000.
Jak se v současné době diabetes u nás vyvíjí?
Počet diabetiků v naší populaci stoupá. Tento trend byl zachycen u všech typů cukrovky. Příčinou je zlepšení diagnostiky diabetu, zlepšující se informovanost odborné i laické veřejnosti, ale také narůstání počtu autoimunitních chorob, stárnutí populace a hlavně nezdravý životní styl.
Diabetes hodně souvisí s životosprávou a vyváženou stravou. Dbají lidé více na to, co jedí?
Určitě se to zlepšuje, vidím to sám. Pacienti staršího věku se intenzivněji zajímají o své zdraví. Čím dál více lidí si uvědomuje, že stojí za to být zdraví, když už jsou relativně zabezpečení. Je třeba přijmout myšlenku, že i málo je vlastně v konečném dopadu moc. Když se nehýbete vůbec a nikam nejdete, máte vysoké riziko všech možných chorob. Jestliže začnete denně 10 minut chodit, významně si zlepšíte své zdraví. Když pacient není schopen dodržet všechno, co mu řeknete, tak po něm všechno nechtějte. Řekněte mu, že může aspoň jednu zastávku ujít pěšky, a už to mu pomůže. Takové malé věci pomohou konkrétnímu člověku.
Jaké komplikace může přinést neléčený diabetes?
Pokud dochází k častému překračování cílových hodnot hladin cukru v krvi, znamená to zvýšení rizika vzniku onemocnění srdce a cév, protože vysoké hladiny cukru v krvi urychlují průběh změn při onemocněních tepen. Toto riziko se navíc ještě zvyšuje v případě, že kouříte, máte zvýšenou hodnotu krevního tlaku nebo vysokou hladinu cholesterolu. Poškození drobných cév může způsobovat poruchy i v dalších částech těla včetně ledvin, nervů, nohou a očí. Poškození nervů může navíc vést ke vzniku dalších komplikací (snížení citlivosti v dolní končetině může mít např. za následek vznik tzv. diabetické nohy). Z těchto důvodů je důležité udržet hladiny cukru v krvi pod kontrolu a minimalizovat všechny další rizikové faktory.
Rozhodl jste se všestranně podpořit projekt Kalendáře pomoci, za což moc děkujeme. Jak se Vám projekt líbil?
Líbil. Bod 7 na škále z 10 /1=mizerný, 10= exkluzivní/. Proč - znám konkrétní užití prostředků, má smysluplný cíl.
….
Děkujeme za rozhovor, více se můžete dozvědět zde:
http://www.diabetickaasociace.cz/
https://www.cukrovka.cz/prof-mudr-milan-kvapil

Evu Knappovou, ředitelku Aliance žen s rakovinou prsu, jsme požádali o představení organizace:
Aliance žen s rakovinou prsu je zastřešující obecně prospěšnou společností, která vznikla v roce 2002 z rozhodnutí 19 organizací onkologicky nemocných. Již 15 let využívá její služby 45 pacientských sdružení po celé České republice žen s onemocněním karcinomem prsu ať už v léčbě nebo po ní.
Úlohou Aliance žen je poskytovat informační a edukační servis pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace; poskytovat metodickou pomoc pacientským organizacím; koordinovat projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby rakoviny prsu; sjednocovat snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci nemocných; zastupovat české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách (od roku 2010 člen ED – mezinárodní koalice Europa Donna, od roku 2017 člen ECPC –    European Cancer Patient Coalition)
Od roku 2015 je držitelkou značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Aliance realizovala řadu důležitých událostí. V roce 2012 odstartoval projekt mladých pacientek Bellisky, věnující se specifickým problémům mladých onkologicky nemocných žen i jejich rodin. V roce 2013 se stala pořadatelskou zemí 11. Výroční panevropské konference Europa Donna a také odstartoval projekt pod názvem Neviditelné ženy, který se věnuje problematice žen s pokročilým karcinomem prsu a spolupracuje s jednotlivými pacientkami, jejich blízkými, ale i s odborníky. V roce 2017 započala aktivní spolupráce s NNO pro neslyšící, byly vytvořeny tiskové i mediální edukační materiály přeložené do znakového jazyka a Aliance se stala zakládající organizací platformy Hlas pacientek, věnující se problematice kvality života pacientek s pokročilým karcinomem prsu. Průběžně se účastní mezinárodních preventivních kampaní (Breast Health Day), a pracuje s europoslanci za ČR (Písemná deklarace v rámci EU - EP, č. 0017/2015), překládá cizojazyčné odborné texty, průběžně realizuje vzdělávání v rámci tématu důležitosti prevence v boji proti rakovině prsu - projekty Nejde jen o prsa! a Ostře sledovaná prsa.
V loňském roce jsme účastí na focení krásného, vtipného charitativního kalendáře na rok 2018 začaly spolupracovat s projektem „ Budu pomáhat“, jehož nápadu a práce s myšlenkou přirozené lidské potřeby pomáhat, něco věnovat, nejen peníze, si obrovsky ceníme.
Koneckonců, tady je reálná ukázka příběhů a poděkování, které napsaly naše mladé kolegyně pacientky z projektu „Bellisky“ a které dávají právě takovýmto projektům jako je „Budu pomáhat“ sílu a pravdivost:
Už více jak rok jsem po ukončení léčby. Vše se vrací k normálu. Život nabírá obrátky, ale stále mi chybí moje hustá hříva, která byla mou ozdobou a chloubou. Nepravidelná menstruace a špatný růst vlasů zapříčiňuje hormonální nerovnováha. Jelikož síla chemoterapie byla nejen ničící špatné buňky ale i ty zdravé, zapříčinila na mě dlouhotrvající psychický nápor. Díky úžasnému projektu „Daruj vlasy“ mám možnost mít opět téměř dlouhé a krásné vlasy a cítit se dobře. Věřím, že přijde čas a já budu mít ty své...
Veronika, 33 let
Po zjištění pozitivní genetiky na gen BRCA 1 jsem absolvovala doporučující operaci  „oboustranná mastektomie s celkovou rekonstrukcí". Díky radioterapii moje kůže ztratila potřebnou elasticitu, a proto mám celé dva roky zdravotní komplikace. V nejbližší době budu muset podstoupit další operaci, kterou si částečně hradím sama. Jelikož jsem matka samoživitelka s hypotékou, dost zvažuji, jestli zvládnu nejen operaci uhradit, ale také měsíc v pracovní neschopnosti. V takové chvíli se pomoc neodmítá.....
Petra, 41 let

Více o Alianci žen s rakovinou prsu zde: www.breastcancer.cz/cs/ a o projektu Daruj vlasy zde: www.facebook.com/darujvlasy.cz/


Vznik kalendáře významně podpořila společnost Milan Kvapil s.r.o. a rádi Vám ji trochu představíme.
Ambulance diabetologie společnosti Milan Kvapil s.r.o. vznikla v roce 2007. Zpočátku pečovala o okruh 1000 pacientů s diabetem, postupně se rozšiřovala o další odbornosti: endokrinologie a vnitřní lékařství. V současné době poskytuje své zkušenosti asi 5 000 pacientům s diabetem či s poruchami žláz s vnitřní sekrecí na dvou pracovištích.
Garance dobré úrovně péče je dána dlouholetým přednostou interní kliniky FN Motole v Praze a bývalým předsedou České diabetologické společnosti prof. MUDr. Milanem Kvapilem a jeho spolupracovnicí z diabetologického centra FN Motol MUDr. Dagmar Bartáškovou, která své zkušenosti sbírala ve FN Motol a od roku 2007 se podílí na chodu a organizaci ambulance diabetologie a endokrinologie společnosti Milan Kvapil s.r.o.
V současné době ambulance poskytuje následující péči: Vedení a léčba všech typů diabetu; užívání nejnovější technologie ke zlepšení kompenzace diabetu (léčba inzulínovou pumpou, užívání kontinuálního monitoringu krevního cukru); Gestační (těhotenský) diabetes, sledování od diagnózy až do porodu; Příprava pacientů s diabetem před operačními výkony; Terapie komplikací: Infuzní léčba bolestivé neuropatie; Podiatrická ambulance: léčba syndromu diabetické nohy; Výuka pacientů: všech dovedností, které jsou ke zvládnutí diabetu nezbytné; Nutriční terapeut (individuální edukace a skupinové edukace); Endokrinologická ambulance, sonografie štítné žlázy; Obezitologická ambulance
O své pacienty pečuje celkem devět lékařů: diabetologů, endokrinologů, obezitolog, šest zdravotních sester, jedna nutriční specialistka. Organizaci a hladký chod ambulancí zajišťuje ze všech sil koordinátorka.
Společnost pravidelně přispívá potřebným (podpora projektů bezpečnosti dětí, mládeže Stonožka, podpora neziskové organizace Okamžik, neziskové organizace Budu pomáhat).
Pro rok 2018 je připravena nová webová aplikace, která umožní lepší kontakt ambulance s pacienty, sdílení zkušeností, píšeme články o novinkách v léčbě diabetu, blog o všem, co může zlepšit život s diabetem.
Více zde: http://www.diabetologiepraha4.cz/