Daruj krev v pravou chvíli

  • 01. 11. 2013
Daruj krev v pravou chvíli
Darovat se dá nejen čas, peníze nebo věcný dar, ale darovat se dá i život. Není to žádná nadsázka, darovat krev znamená darovat život těm, kteří ztratili velké množství krve, např. vlivem úrazu a bez včasně darované krve by nepřežili. Vychovat mladé lidi k pomoci druhým a k zodpovědnosti je cílem občanského sdružení Zdraví-život.

Darovat se dá nejen čas, peníze nebo věcný dar, ale darovat se dá i život. Není to žádná nadsázka, darovat krev znamená darovat život těm, kteří ztratili velké množství krve, např. vlivem úrazu a bez včasně darované krve by nepřežili. Vychovat mladé lidi k pomoci druhým a k zodpovědnosti je cílem občanského sdružení Zdraví-život. Toto občanské sdružení je unikátní ve svém projektu bezplatného dárcovství krve jako výchovy k pomoci druhým, zodpovědnosti za svůj zdravotní stav, propagace zdravého životního stylu a prevence proti sociálně patologickým jevům jako je zneužívání alkoholu, drog, šikana, agresivita. Více informací o unikátním projektu občanského sdružení Zdraví-život mi sdělil jeho spoluzakladatel a prezident Otakar Vaníček.

 

Cílem občanského sdružení Zdraví-život je kromě prevence sociálně patologických jevů na ZŠ SŠ hl. m Prahy také podpora dárcovství krve. Akce darování krve se uskutečňují 4krát do roka. Není to málo, když je krev tolik potřebná?

 

V současné době již neiniciujeme takovéto akce, ale průběžně řešíme nábory nových dárců v celorepublikových projektech a tím i odběry krve. Není pravdou, že je málo krve. V ČR ale chybí dle evropských norem cca 120.000 dárců jako záloh pro případ velkých živelných katastrof či neštěstí.

Projekt Daruj krev v pravou chvíli je zaměřen na získání nových dárců. Projekt je postaven na osvětě. Jak dáváte vědět veřejnosti o tomto projektu kromě infomace o něm na Vašich webových stránkách?

 

Projekt Daruj krev v pravou chvíli je společným projektem se společností SPAR ČR. Upoutávky na tento projekt najdete na všech pobočkách SPAR ČR (je jich 64). Naše občanské sdružení je každý víkend na nějaké pobočce SPARČR, kde se konají prezentační akce a vlastní osvěta.

Cílem Vašeho občanského sdružení je podchycovat právě novou nastupující generaci, protože pravidelnýh dárců krve ubývá, často bývají vyřazení ze seznamu dárců krve ze zdravotních důvodů. Jakým způsobem získáváte novou generaci?

 

Novou generaci oslovujeme netradiční formou. Začínáme již od 1. stupně základních škol v projektu pod názvem: Dny IZS (integrovaný záchranný systém). Zde se za přítomnosti složek IZS ve venkovních prostorách pražské Stromovky vedle Šlechtovy restaurace v rámci netradiční výuky spojené s dětským dnem dětí učí jak zachraňovat lidské zdraví a životy. Jsou zde zaneseny už i prvky z oblasti darování krve

 
 

Krevní barometr je unikátní projekt občanského sdružení Zdraví-život ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí. Jak funguje Krevní barometr?

 

Krevní barometr je opravdu unikátní projekt, který se již zabydlel na všech transfuzních odděleních v ČR (64). Jde o efektivní využívání lidské krve. K tomuto účelu byl zřízen počítačový server, do kterého mají pod jednotlivými svými hesly umožněn přístup všechna transfuzní oddělení. Jsou zde znázorněny nejpotřebnější krevní skupiny, které se v daný termín potřebují. Postupně se přechází z pravidelného dárcovství krve na potřebné. Dárci čekají na vyzvání transfuzních oddělení dle potřeby krevních skupin.

Jak může dárce, který bydlí v oblasti, kde je dostatek krve darovat krev tam, kde je jí nedostatek?

 

Nedostatek krve je pouze v lokálním měřítku a to ve velkých městech, kde se provádí operační či výzkumné aktivity. Je to především Praha, Brno, Plzeň, Ostrava a Olomouc. V těchto lokalitách vyvíjíme zvýšené aktivity osvěty a náboru.

 

Na webových stránkách Zdraví-život jsem se dočetla o Vašem projektu Odpovědní. Můžete blíže popsat tento projekt?

 

Projekt Odpovědní je divizním projektem, které pro naše občanské sdružení servisuje jedna agentura. Během několika dnů však tento projekt bude přecházet přímo pod naše občanské sdružení. Podstatou projektu je zapojení firem, jejichž zaměstnanci budou chodit darovat krev či její deriváty. Jedná se o velmi funkční aktivitu a firmy se postupně do ní zapojují s tím, že vedou v patrnosti zaměstnanecké nároky dárců, ale také ví, že mají kolektiv zdravých lidí.

Dárce krve musí mít dobrý zdravotní stav, k tomu je třeba určitý životní styl dárce, který zahrnuje i správnou výživu, která dodá tělu všechny potřebné látky. Pořádáte osvětu a informační kampaně ohledně zdravé výživy a zdravého životního stylu? Jestli ano, jaké?

 

Je pravda, že zdravý životní styl podporuje schopnost dárců co nejdéle darovat kvalitní krev. Tuto oblast řešíme v současné době především slevovou nabídkou pohybových aktivit ve formě zájezdů. Zdravou výživu začneme propagovat v roce 2014 po letitých zkušenostech a doporučení transfuzních oddělení.

 

Děkuji za rozhovor.

 

Občanské sdružení Zdraví-život nemá finanční podporu státu, ale má spolehlivé partnery, mezi ně patří např. Policie ČR, Městská policie, iDnes.cz, Metro, firma Rosana a další. Všem partnerům patří velké díky, bez nich by občanské sdružení a jeho projekt nemohli fungovat. Více informací o občanském sdružení Zdraví-život a jeho činnosti můžete nalézt na webových stránkách http://www.zdravi-zivot.eu/.

 

Autorka: Evžena Janovská