Darů a veřejných sbírek se EET netýká

  • 24. 11. 2016
Darů a veřejných sbírek se EET netýká
Povinnost vést elektronickou evidenci tržeb (EET) se bude vztahovat i na řadu neziskových organizací. Oblast účetnictví a daní je však u neziskovek v současné době už značně nepřehledná a zanedbaná, proto zde i EET vyvolává řadu otázek. Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) proto uspořádala pro své členy i další zájemce z řad neziskovek diskuzní workshop, na který přizvala zástupce Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství a další odborníky. Společně debatovali o povinnostech, které na neziskovky dopadnou.

Praha, 25. 11. 2016: Povinnost vést elektronickou evidenci tržeb (EET) se bude vztahovat i na řadu neziskových organizací. Oblast účetnictví a daní je však u neziskovek v současné době už značně nepřehledná a zanedbaná, proto zde i EET vyvolává řadu otázek. Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) proto uspořádala pro své členy i další zájemce z řad neziskovek diskuzní workshop, na který přizvala zástupce Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství a další odborníky. Společně debatovali o povinnostech, které na neziskovky dopadnou.

EET se nebude týkat hlavních činností neziskových organizací, pokud v hlavní činnosti nepodnikají. Pokud se však neziskovka věnuje také činnostem vedlejším, které mají charakter podnikání, a pokud přitom objem podnikatelských činností v součtu, bez ohledu na způsob platby či druh činnosti, překročí stanovený roční limit 175 000 Kč nebo 5 % z celkového obratu, budou muset vést EET jako všichni ostatní poplatníci. Právě rozlišování a vykazování hlavních a vedlejších činností je však v neziskovkách složitý a v mnoha ohledech stále nedořešený problém.

Trochu zjednodušeně řečeno platí, že podnikání je soustavná činnost, ve které poplatník plánuje dosažení zisku. V praxi neziskových organizací však existuje řada případů, kdy uplatnění tohoto pravidla není jednoznačné. „Existují případy, kdy se neziskovky budou muset rozhodnout, které aktivity budou vykazovat v rámci hlavní činnosti, a které jako podnikání. Přitom by měly mít dostatečně silné argumenty a být připraveny si svůj přístup v případě kontroly obhájit,“ uvedla k tomuto témata ředitelka AVPO ČR Monika Jindrová.

Bezhotovostní platby formou převodu z účtu na účet EET nepodléhají, stejně jako dary. Přesto by mohly být určitým problémem veřejné sbírky, konkrétně ty, které neprobíhají formou vybírání příspěvků do zapečetěných kasiček, ale mají formu prodeje předmětů. „Veřejné sbírky včetně těch, kde dárci přispívají formou koupě konkrétních předmětů, nejsou podnikáním. Na tom se shoduje většina odborné veřejnosti. Sbírky se řídí zvláštním zákonem, který pro ně stanoví řadu pravidel a nastavuje vlastní pravidla kontroly. Zahrnovat veřejné sbírky pod EET by tudíž nedávalo smysl,“ upozornila Miroslava Nebuželská, auditorka a účetní expertka ze společnosti 22HLAV.  

Podrobné informace získáte na www.etrzby.cz, případně mohou neziskové organizace využít služeb AVPO ČR. Svým členským organizacím asociace poskytuje odborné poradenství za zvýhodněné ceny. Workshop proběhl v rámci projektu AVPO ČR – profesionální služby pro servisní NNO podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002239.

O Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ĆR)

Posláním asociace je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru ČR. AVPO ČR sdružuje zejména neziskové organizace poskytující veřejně prospěšné služby a hájí jejich zájmy. V současné době má 94 členů. Podílí se na tvorbě legislativy pro neziskový sektor a je respektovaným partnerem pro instituce státní správy i samosprávy.AVPO ČR provozuje systém hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací, v rámci kterého je možné ucházet se o značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.

Kontakt:

Monika Jindrová, jindrova@avpo.cz

AVPO ČR, Malé náměstí 12, 110 00  Praha 1

www.avpo.cz;

www.znackaspolehlivosti.cz