DALŠÍM 12 OHROŽENÝM DĚTEM POMŮŽE RATOLEST BRNO

  • 15. 08. 2018

Brno, 8. 8. 2018 – Ratolest Brno spustila začátkem srpna veřejnou sbírku s názvem Bezpečná rodina - šance pro budoucnost. Výtěžek z veřejné sbírky má pomoci dalším zhruba 12 ohroženým dětem a jejich rodinám, a to skrze práci sociálních pracovníků. Veřejnost může přispět několika formami, např. pomocí dárcovské SMS, přispěním do volně stojících kasiček, nebo formou on-line platby.

Na Centrum pro ohroženou rodinu (dále COR) Ratolesti Brno se stále častěji obracejí rodiny nebo Oddělení sociálně právní ochrany dítěte, kteří hledají volné kapacity na pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám z Brna a blízkého okolí.

 

“Dlouhodobě evidujeme rodiny, které na pomoc od nás teprve čekají. Každá sociální pracovnice má svou kapacitu rodin, kterým může v rámci dlouhodobé práce pomáhat, ale zároveň máme také seznam čekajících rodin. Ty se dostanou na řadu, až když je situace v jiné rodině stabilizovaná tak, že může náš program opustit.” říká Zuzana Gheza, vedoucí COR.

 

Práce sociálních pracovnic COR směřuje k pomoci ohroženým dětem a jejich rodinám, které se ocitají v obtížné životní situaci, ve které si sami neumí poradit. Mnohdy se jedná o problémy se zabezpečením základních životních potřeb (bydlení, péče o zdraví, strava, základní materiální věci, ..) a to vlivem např. výpadku příjmu, ztráty člena rodiny, dlouhodobé nemoci aj. Bez pomoci svého nejbližšího okolí se rodina často dostává velmi rychle do potíží, které mohou hrozit až odebráním dítěte z rodiny.

 

“Věříme, že když těmto rodinám poskytneme podporu a naučíme je postavit se na vlastní nohy, dokáží se o sebe nadále samostatně postarat a předejít tak dalším možným problémům. Potřebují k sobě jen někoho, kdo jim důvěřuje a provede je nelehkou cestou lemovanou mnoha překážkami. Ten někdo jsou naši sociální pracovníci, kteří s rodinou dlouhodobě pracují a pomáhají řešit a stabilizovat její situaci.“ doplňuje Gheza.

 

Kvůli nedostatečným kapacitám se rozhodla Ratolest Brno spustit veřejnou sbírku s názvem Bezpečná rodina – šance pro budoucnost. Finanční prostředky vybrané v rámci této veřejné sbírky pomohou dalším rodinám, které na svou pomoc čekají, a to skrze práci sociálního pracovníka. Na webu www.bezpecnarodina.cz najdete všechny způsoby pomoci, příběhy dětí i více informací o celé veřejné sbírce.

 

Pomáhejte spolu s námi, aby dětem bylo doma dobře a rodiny mohly zůstávat pohromadě. Může to být příběh i z vašeho okolí.

 

Videa zde:

 

https://youtu.be/Zqe4AqJcZAI

 

https://youtu.be/QGZUlO36gx4

 

Formy pomoci:

 

1) Zaslání dárcovské SMS ve tvaru DMS RATOLEST 30, 60 nebo 90 na telefonní číslo 87 777.

 

2) Zaslání finančního příspěvku na sbírkový účet 240054247/2010.

 

3) Online platba pro projekt Bezpečná rodina: https://www.darujme.cz/projekt/1201081.

 

4) Vhození libovolného finančního obnosu do sbírkových kasiček v Brně (např. knihkupectví a galerie Světlo, ImpactHUB, knihkupectví Academia a další, které budou na webu www.bezpecnarodina.czpřibývat).

 

Kontakty:

 

Mgr. Veronika Dobrovolná, PR a média, veronika.dobrovolna@ratolest.cz, 774 682 776

 

Mgr. Zuzana Gheza, vedoucí Centra pro ohroženou rodinu, zuzna.gheza@ratolest.cz773 826 839