Cihlafest 2014

  • 29. 07. 2014
Cihlafest 2014
Cihlafest je festival, který patří k doprovodnému programu sbírkové kampaně AKCE CIHLA. Základem nestátní benefiční sbírky AKCE CIHLA je prodej symbolických cihel. AKCI CIHLA i festival Cihlafest pořádá občanské sdružení Portus Praha, které má za cíl pomáhat našim mentálně postiženým spoluobčanům žít v běžném prostředí uprostřed ostatních lidí. Výtěžek z prodeje cihel je určen na projekty týkající se zejména integrace lidí s mentálním postižením do běžné společnosti. Letošní Cihlfest se konal 12.7 2014 v prostorách chráněného bydlení Slapy. Generálním partnerem letošního Cihlafestu byla Stavební spořitelna České Spořitelny a.s., mezi další partnery festivalu patřila Skupina ČEZ, Studio Dva, Annonce, Český rozhlas, Café Delikomat aj.

Cihlafest je festival, který patří k doprovodnému programu sbírkové kampaně AKCE CIHLA. Základem nestátní benefiční sbírky AKCE CIHLA je prodej symbolických cihel. AKCI CIHLA i festival Cihlafest pořádá občanské sdružení Portus Praha, které má za cíl pomáhat našim mentálně postiženým spoluobčanům žít v běžném prostředí uprostřed ostatních lidí. Výtěžek z prodeje cihel je určen na projekty týkající se zejména integrace lidí s mentálním postižením do běžné společnosti. Letošní Cihlfest se konal 12.7 2014 v prostorách chráněného bydlení Slapy. Generálním partnerem letošního Cihlafestu byla Stavební spořitelna České Spořitelny a.s., mezi další partnery festivalu patřila Skupina ČEZ, Studio Dva, Annonce, Český rozhlas, Café Delikomat aj.

 

 

Průběh festivalu

Na návštěvníky letošního festivalu Cihlafest ve Slapech čekal bohatý program. O něj se postaraly mimo jiné kapely Halwa a Homár, Hlinomazův Apetit, kabaret VLKABARET a další. Pro děti byly připraveny nejen divadelní pohádky, např. pohádka Neposlušná kůzlátka v podání souboru Buchty a loutky, ale i dětský koutek, výtvarné dílny a přišel také kouzelník Magistr Kelly. Vyvrcholením festivalu bylo divadelní představení PRŠÍ v podání Studia Dva, účinkovali Jana Krausová, Karel a Marian Rodenovi, režii měl Adam Kraus. Nechybělo ani výtečné občerstvení v podobě klobás, utopenců, nakládaných sýrů vyrobených v sociálním podniku Dobroty s příběhem, které provozuje občanské sdružení Portus Praha a který zaměstnává lidi s mentálním postižením. Návštěvníci festivalu se mohli také seznámit s krátkými příběhy z běžného denního života klientů občanského sdružení Portus Praha a jejich asistentů a také si mohli koupit různé ručně vyráběné výrobky. Více informací nejen o Cihlafestu mi sdělil ředitel občanského sdružení Portus Praha Tomáš Masopust.

Na stáncích si mohou návštěvníci koupit výrobky klientů jiných organizací, např. psychiatrické léčebny v Bohnicích a tak přispět na jejich provoz. Spolupracuje občanské Portus Praha s těmito organizacemi?

Ne, nespolupracujeme, ale dáváme prostor i jiným organizacím, které pomáhají našim znevýhodněným spoluobčanům.

A když někdo chce podpořit občanské sdružení Portus Praha, jaké výrobky si může koupit a kde?

Může si nejen koupit trička nebo kuchařku, které jsou na stánku s prodejem vstupného, ale také koupí občerstvení přispěje na naší činnost. Nabízíme mimo jiné klobásy, nakládané sýry a utopence, které vyrobili naši klienti, zaměstnaní v potravinářské dílně Dobroty s příběhem v Davli. Jsou chuťově velice dobré, ochutnejte.

Děkuji, to bylo první, co jsem udělala. Jsou opravdu vynikající. A kde si je možné koupit jindy než dnes?

Můžete si je objednat přímo na webových stránkách www.dobrotyspribehem.cz nebo si je koupit v některých obchodech. V pátek 11. července 2014 jsme otevřeli v Davli občerstvení, které je součástí potravinářské dílny Dobroty s příběhem, i tam se dají koupit.

Jaký nabízíte sortiment?

Zatím máme kromě výrobků sociálního podniku Dobroty s příběhem pouze základní sortiment, jako je káva, tatranky, párky, pivo. Počítáme však s tím, že brzy rozšíříme náš sortiment o cukrářské výrobky a samozřejmě také o studená i teplá jídla.

Kromě provozování sociálního podniku Dobroty s příběhem spolupracujete s obcí Slapy, kde mohou vaši klienti pomáhat při zemědělských činnostech a veřejně prospěšných pracích. Jedná se také o zaměstnání, jako je tomu v případě práce v podniku Dobroty s příběhem?

Ne, práce v naší potravinářské dílně v Davli Dobroty s příběhem je pro naše klienty běžné zaměstnání, za které dostávají plat. Zatímco práce v zemědělském družstvu, veřejně prospěšné práce, zejména úklid, je pro naše klienty terapeutická činnost, za kterou nedostávají plat. Stejně jako sociálně terapeutická dílna zde na Slapech, kde naši klienti vykonávají přípravné práce pro dílnu Dobroty s příběhem, např. krájejí cibuli a česnek. Naši klienti mají různý stupeň mentálního postižení a chceme, aby všichni byli zapojeni do činnosti. Chceme je vést k co největší samostatnosti, aby žili běžný život, ke kterému patří i práce. Činnost v sociálně terapeutické dílně, v zemědělském družstvu, úklid, pomáhá klientům osvojit si pracovní návyky a je přípravou pro skutečné zaměstnání.

Děkuji

Krátké příběhy z běžného denního života klientů i jejich asistentů

Pan J. potřebuje novou duši na kolo. Až pojede do Prahy se svým klíčovým asistentem, vybere si peníze a zajde si do obchodu. Pak si spolu zajdou na oběd. Čínské nudle má pan J. nejraději. Musí to stihnout do 15:00, od 16:00 jde na angličtinu.

 Paní Š a pan B. rádi sportují. Požádají asistenta, zda by je doprovodil na malý cyklistický výlet po okolí. Oblékají si své cyklistické vybavení, helmy, rukavice, berou do rukou kola a vyrážejí po okolí.

Pan D. chce poslouchat hudbu. Požádá asistenta o pomoc. Asistent jde s panem D. do pokoje a zapne mu CD přehrávač. Pan D. má smysl pro rytmus, rád tančí.

Paní B. potřebuje zkontrolovat zubní protézu. S asistentem zjistí ordinační hodiny zubního lékaře. Zajde si tam asi ve čtvrtek.

Paní R. potřebuje umýt vlasy. Žádá asistenta o pomoc. S čistými vlasy si pak na zápraží vychutnává kávu.

 

 

Stručné představení občanského sdružení Portus Praha

Cílem občanského sdružení Portus je začleňování lidí s mentálním postižením do naší společnosti. K tomu patří zejména vhodné formy bydlení, jako je podporované bydlení, chráněné bydlení a také práce a podpora zájmové činnosti klientů. Více informací o občanském sdružení Portus Praha a jeho aktivitách se můžete dozvědět na webových stránkách www.portus.cz. Pokud chcete ochutnat výrobky klientů z potravinářské dílny Dobroty s příběhem v Davli, můžete si je objednat na www.dobrotyspribehem.cz nebo si je koupit v obchodech. Seznam obchodů najdete také na www.dobrotyspribehem.cz. Pojedete-li přes Davli, můžete posedět u kávy v malém občerstvení, které je součástí potravinářské dílny Dobroty s příběhem a které bylo letos v červenci otevřeno.

Autorka: Evžena Janovská