Charitky®

  • 02. 05. 2013
Charitky®
Charitky® jsou unikátní, společensky odpovědný projekt, který firmám otevírá novou dimenzi komunikace, propojenou s pomocí dětem a podporou jejich rozvoje, na základě posilování morálních hodnot společnosti. Současnou konkrétní podobu tohoto sociálního přesahu mají Charitky® v originálním reklamním předmětu. Získané finanční prostředky (10% z ceny) formou této společensky odpovědné reklamy předávají Charitky® dále přímo dětem prostřednictvím ověřených neziskových organizací.

Charitky® – posilují morální hodnoty dětí

 

Charitky® jsou unikátní, společensky odpovědný projekt, který firmám otevírá novou dimenzi komunikace, propojenou s pomocí dětem a podporou jejich rozvoje, na základě posilování morálních hodnot společnosti. Současnou konkrétní podobu tohoto sociálního přesahu mají Charitky® v originálním reklamním předmětu. Získané finanční prostředky (10% z ceny) formou této společensky odpovědné reklamy předávají Charitky® dále přímo dětem prostřednictvím ověřených neziskových organizací.

 

Originální nápad na vznik Charitek se zrodil v hlavě Miriam Janyškové, zakladatelky projektu, a spatřil světlo světa v dubnu 2012. Nesmírnou inspirací jí byl, tehdy 3 letý, syn Matýsek. Své profesionální zkušenosti z manažerských pozic nadnárodních firem vložila do rozjezdu unikátního projektu nazvaného příznačně - Charitky®.

 

Na detaily jsme se zeptali přímo jí.
 
Jak vznikl název Charitky?
Inspirací názvu Charitky byly tři dcery nejvyššího boha Dia: Aglaia, Eufrosyné a Thaleia – dohromady zvané Charitky - tři Grácie. Představovaly radost, přejícnost a laskavost k lidem i bohům. Lidem poskytovaly mnohá dobrodiní. Díky následující symbolice název přesně vystihuje princip projektu – předávat dále...

 

    Vždy ve trojici – jsou tři druhy dobrodiní (dát, přijmout, vrátit).
    Drží se vždy za ruce – dobrodiní jako řetěz přechází z ruky do ruky.
    Vyjadřují radost – tou se těší ten, kdo dává i ten, kdo přijímá.
    Jsou mladé – vzpomínka na dobrodiní nemá zestárnout.
    Mají průsvitné roucho – dobrodiní se nebojí pohledu.
 
O čem je celý projekt?
Originalita celého konceptu spočívá v nové formě komunikace mezi firmami a veřejností. Zatímco neziskové organizace žijí převážně z darů a sponzoringu, Charitky samy generují finanční prostředky, které investují zpět do svého rozvoje, a tím mohou podporovat více a více dětí. Cílem Charitek tak není maximalizace zisku, ale maximalizace sociálního dopadu - posilování morálních hodnot dětí. Posláním projektu Charitky je pomáhat dětem a podporovat jejich rozvoj založený na posilování morálních hodnot společnosti.
 
Jak funguje projekt v praxi?
Charitky jsou žvýkačky, mentolky nebo lentilky v patentovaném výsuvném obalu (typ „mates“). Povrch tohoto společensky odpovědného reklamního prostředku je dostatečně prostorný i na obsáhlejší firemní sdělení, než jen pouhé logo. 10% z ceny Charitky předávají dále přímo dětem prostřednictvím ověřených neziskových organizací, z nichž si firma může vybrat svou preferovanou.
 
Čeho projekt za první rok dosáhl?
Charitky za prvních 12 měsíců svého působení předaly dále sumu 206 556 Kč. Do projektu se zapojilo 11 společností (firem), které pořízením Charitek podpořily celkem 163 dětí prostřednictvím 7 neziskových organizací. Na straně firem se zapojil například T-Mobile Czech Republic, Volkswagen, AC Nielsen, RWE a další. Na straně neziskových organizací spolupracujeme s ověřenými subjekty jako je občanské sdružení Dejme dětem šanci, Dobrý skutek, nadační fond Plaváček, Kapka naděje, Nadace Archa Chantal nebo Linka bezpečí.
 
A jaké jsou vaše plány na druhý rok?
V dalším roce plánujeme uvést vůbec první produkt sociálního businessu v České a Slovenské republice. Jeho prostřednictvím budou mít zaměstnanci i veřejnost možnost se intenzivněji zapojit do podpory rozvoje dětí na základě posilování jejich morálních hodnot. A pochopitelně plánujeme zapojit další společnosti a neziskové organizace.
 
A nejdůležitější otázka – jak si může firma Charitky objednat a zajistit natištění vlastního reklamního sdělení?
Nejjednodušší formou je zkontaktovat mou kolegyni Pavlínu Strakovou a vyžádat si individuální nabídku. Kontakty jsou uvedeny i na webových stránkách www.charitky.com.
 
Více o projektu na www.charitky.com 
 
Kontakty:
Ing. Miriam Janyšková, MBA                               
ředitelka projektu
+420 606 719 778
miriam.janyskova@charitky.com

Ing. Pavlína Straková
PR Manager
+420 606 744 126
pavlina.strakova@charitky.com

BiiGood, s.r.o.
Humenecká 836/11
182 00 Praha 8
 
Charitky® jsou společensky odpovědným projektem firmy BiiGood, s.r.o.
 
Miriam Janyšková