Česko zvyšuje boj proti úrazům a násilí na dětech.

  • 18. 12. 2014
Česko zvyšuje boj proti úrazům a násilí na dětech.
Fakultní nemocnice Motol, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Brno jsou hlavními nositeli projektu, který má výrazně zlepšit prevenci dětských úrazů a násilí na dětech. Program za patnáct milionů korun je financován převážně z Norských fondů.

Česko zvyšuje boj proti úrazům a násilí na dětech. Ambiciózní plán má přinést výsledky v řádu měsíců

Fakultní nemocnice Motol, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Brno jsou hlavními nositeli projektu, který má výrazně zlepšit prevenci dětských úrazů a násilí na dětech. Program za patnáct milionů korun je financován převážně z Norských fondů.

Shodou okolností právě Norsko je v prevenci ochrany dětí na vysoké úrovni. U nás zatím neexistuje systém, který by koordinoval jednotlivé preventivní programy. Na krajských a regionálních úrovních není jasné, kdo má být za prevenci odpovědný a chybí tak síť lokálních spolupracovníků.

„Je tady celá řada preventivních programů WHO a EU, které víme, že fungují. Jenže za současného stavu jsme schopni tyto příležitosti využít jen velmi omezeně. Věříme, že se nám to teď podaří změnit“, vysvětluje Mgr. Alena Švancarová, manažerka projektu Podpora činnosti Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti.

Dosud se podařilo využít pouze deset podobných projektů. Tři Bezpečné komunity a sedm Bezpečných škol. V celorepublikovém měřítku jde o izolované projekty. Na další chybí peníze, lidi a technické vybavení.

„K větší efektivitě nutně potřebujeme silného koordinátora s technickým a personálním zázemím, který zavede vzdělávání speciálních pracovníků a metodiky prevence s ověřenou účinností. Také zavede určitou systematizaci a centralizaci aktivit v prevenci dětských úrazů a násilí“, dodává doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc, vedoucí pracovník NKCPÚ.

Specialisté na dětskou úrazovost a násilí mají přitom k dispozici relevantní informace o této problematice. Ty poskytuje Národní registr dětských úrazů navázaný na Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno.

„Pracujeme s údaji o dětských úrazech, které přímo zadávají lékaři dětských traumacenter do Národního registru dětských úrazů. Jedná se tedy o skutečná a validní data. Dovolím si příměr – máme auto, máme navigaci, víme, kam se potřebujeme dostat, ale chybí nám silnice. Tento projekt nám je postaví“, vysvětluje prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., přednosta Kliniky FN Brno.

Další cenné praktické zkušenosti přináší do projektu Ústav zdraví dětí a mládeže, který pod 3. lékařskou fakultou UK zpracování tématiku prevence násilí na dětech a provádí i praktickou preventivní činnost. Právě spolupráce tří stěžejních institucí je pro celý projekt klíčová.

„Pro nás je to ohromné povzbuzení. Téma naší práce není nijak optimistické a teď před sebou máme velkou naději, že se naše činnost zefektivní, rozšíří a odrazí se to na tom nejpodstatnějším. Lepšímu boji proti násilí na dětech“, doplňuje MUDr. Eva Vaníčková, CSc., z Ústavu zdraví dětí a mládeže 3. LF UK.

Projekt je rozvržen na celý rok 2015 až do poloviny roku 2016. Na jeho konci bude výrazně posílené Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti. Jeho cíl je jasný. Snížení počtu úrazů dětí a mladistvých, snížení násilí na dětech a naopak mnohem silnější podpora pro vytváření bezpečného prostředí pro život našich dětí.