Česko přivítá účastníky cyklistické výpravy kolem světa proti roztroušené skleróze - MS World Cycling Tour

  • 07. 08. 2014
Česko přivítá účastníky cyklistické výpravy kolem světa proti roztroušené skleróze - MS World Cycling Tour
Praha, 7. 8. 2014 - Tři česká města – Plzeň, Praha a Hradec Králové budou hostit šestičlennou výpravu cyklistů z francouzské neziskové organizace Cesta naděje. Jeden z nich trpí roztroušenou sklerózou a je upoután na invalidní vozík. Za 365 dní chtějí cyklisté na kole ujet 15 000 kilometrů, navštívit 23 zemí, setkat se s pacienty, vyměnit si zkušenosti a podpořit je v boji s touto nevyléčitelnou nemocí.

Tisková zpráva

Praha, 7. 8. 2014 - Tři česká města – Plzeň, Praha a Hradec Králové budou hostit šestičlennou výpravu cyklistů z francouzské neziskové organizace Cesta naděje. Jeden z nich trpí roztroušenou sklerózou a je upoután na invalidní vozík. Za 365 dní chtějí cyklisté na kole ujet 15 000 kilometrů, navštívit 23 zemí, setkat se s pacienty, vyměnit si zkušenosti a podpořit je v boji s touto nevyléčitelnou nemocí.

Na počátku stál nesplněný sen dnes čtyřiapadesátiletého Gerarda Guillouzica. Již 24 let bojuje s roztroušenou sklerózou, agresivním autoimunitním onemocněním napadajícím nervová vlákna, které často končí trvalou invaliditou. Touha po cestování a poznávání vzdálených zemí a kultur jej neopustila ani na invalidním vozíku. S pomocí svého syna, týmu kolegů, partnerů a sdružení Cesta naděje mohl svůj sen uskutečnit.
V neděli 12. července 2014 vyjel tým složený z Gerarda, jeho syna a čtyř mladých lidí z francouzského Lille na kolech, speciálně upraveném trojkole a tandemu na cestu kolem světa. Sportovci již projeli Belgií, Lucemburskem, Německem a přes Čechy a Polsko míří dále do severní Evropy. Evropskou etapu zakončí v Helsinkách, aby se přesunuli na další kontinenty: Severní a Jižní Ameriku, Afriku, Austrálii, Asii a přes východní Evropu, Maďarsko, Slovinsko a Itálii se vrátili přesně za rok 12. července 2015 zpět do Francie.
Praha přivítá výpravu francouzských cyklistů MS World Cycling Tour večer 7. srpna. V pátek 8. srpna proběhne v sídle Unie Roska - České MS společnosti (Senovážné nám. 994/2) od 10 hodin beseda účastníků výpravy s pacienty a veřejností. Na odpolední hodiny je připravena pro cestovatele prohlídka Prahy.
Myšlenkou výpravy je podpořit všechny, kteří se potýkají s roztroušenou sklerózou, podělit se s osobními zkušenostmi s touto nemocí a její léčbou, seznámit veřejnost s tím, co život s „ereskou“ obnáší. Osobním příkladem chtějí motivovat pacienty k aktivnímu přístupu k životu a ukázat, že i s tak vážnou chorobou si lze plnit zdánlivě nesplnitelná přání.
Charitativní cestu pod názvem MS World Cycling Tour organizuje francouzské pacientské sdružení Cesta naděje. Vzniklo v roce 2001 ve Francii na podporu pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří se vydali na kole na cestu kolem světa v roce 2001 – 2002. Od té doby sdružení každoročně pořádá pro pacienty s RS cyklistické výpravy po Francii a jiné osvětové akce. U nás jejich cestu a myšlenky podporuje pacientské sdružení Unie Roska a Nadační fond IMPULS.
Chcete-li podpořit MS World Cycling Tour, či získat více informací, navštivte:
webové stránky www.worldtour-ms.com
Twitter https://twitter.com/MSWorldTour
Facebook www.facebook.com/MultipleSclerosisWorldTour .
Více informací o výpravě cyklistů v rámci České Republiky získáte na tel. čísle 773 622 111 – Karel Hrkal, předseda Unie Roska, www.roska.eu.

Kontakt za Nadační fond IMPULS - Mgr. Stanislava Beyerová, PR manažerka, tel. 603 269 015, beyerova@multiplesclerosis.cz, www.nfimpuls.cz.

O Unii Roska – České MS společnosti
Unie Roska již 22 let pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život. Unie Roska je spolek / občanské sdružení/ s celorepublikovou působností, sdružuje v 38 regionálních organizacích více než 3.300 členů. Je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb v oblasti sociálního poradenství. Zajišťuje kompletní informační servis a poskytuje sociální, pracovně-právní a psychologické poradenství ve složitých situacích, které nemocné s RS a jejich blízké potkávají. Hájí zákonná práva všech pacientů s RS. Připravuje odborné přednášky a semináře nejenom o problematice života s RS. Aktivně spolupracuje s lékaři a dalšími odborníky v oblasti zdravé výživy a fyzioterapie. Mezi další důležité aktivity patří domácí i zahraniční ozdravné akce a rekondiční rehabilitační pobyty, organizace cvičení, plavání a hippoterapie. Provozuje vlastní vzdělávací pracoviště a 7 MS center Roska, která slouží jako informační, poradenská a kontaktní místa, cvičební prostory a místa pro jazykové a další kurzy. Podílí se na mezinárodní spolupráci, je členem mezinárodní federace MSIF a stejně tak i členem evropské platformy EMSP. Unie Roska nesdružuje pouze nemocné s RS a jejich blízké. Je otevřená všem osobám, jejichž společným zájmem je pomáhat nemocným s RS.
O Nadačním fondu IMPULS
Nadační fond IMPULS (www.nfimpuls.cz) byl založen 6. dubna 2000 na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou. Jeho cílem je podporovat projekty zajišťující komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum i osvětovou činnost. Od roku 2013 buduje a financuje celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), který shromažďuje data o vývoji nemoci, účincích konkrétních léků a bezpečnosti dlouhodobé léčby. Registr je financován pouze z nadačních zdrojů. Nadační fond IMPULS je možné podpořit finančním darem na číslo účtu 19‑2833670227/0100 nebo třicetikorunovou DMSkou na číslo 87777 ve formátu DMSmezeraIMPULS.

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku mezi 20. a 40. rokem, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. Při atace je pacient léčen symptomaticky, aby se zmírnily příznaky onemocnění. 
Na celém světě žije zhruba dva a půl milionů lidí s roztroušenou sklerózou, v České republice je jich přibližně 19 tisíc. Věková hranice onemocnění v posledních letech rapidně klesá i mezi náctileté. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus (způsobující infekční mononukleózu), kouření, stres a nedostatek vitamínu D.