Česká unie neslyšících nabízí přepis mluvené řeči online

  • 19. 11. 2014
Česká unie neslyšících nabízí přepis mluvené řeči online
I osoby se sluchovým postižením se dostávají do situací, kdy je nezbytná komunikace s úřady, lékaři, nebo potřebují třeba jen poradit v běžné situaci – zeptat se na cestu, koupit si jízdenku na vlak… Pro ohluchlé či nedoslýchavé osoby je optimálním řešením simultánní přepis mluvené řeči online. Tuto službu nabízí Centrum zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících (CZSP ČUN).

I osoby se sluchovým postižením se dostávají do situací, kdy je nezbytná komunikace s úřady, lékaři, nebo potřebují třeba jen poradit v běžné situaci – zeptat se na cestu, koupit si jízdenku na vlak… Pro ohluchlé či nedoslýchavé osoby je optimálním řešením simultánní přepis mluvené řeči online.  Tuto službu nabízí Centrum zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících (CZSP ČUN). Na podrobnosti jsme se zeptali Ing. Martina Nováka, prezidenta České unie neslyšících:

Pro koho je služba určena a co je k získání služby potřeba?

Služba je určena pro osoby se sluchovým postižením, které mají k dispozici tablet nebo chytrý telefon s operačním systémem Android. Zájemce, který ji bude chtít využívat, se musí předem zaregistrovat na www.transkript.cz. Do tabletu či mobilu si přes Google Play nainstaluje zdarma aplikaci eScribeDroid od společnosti Transkript online. Odkaz na aplikaci je rovněž přímo na uvedených stránkách této sociální firmy. Mobilní zařízení musí mít kvalitní mikrofon a musí podporovat technologii 3G připojení na internet. Uživatel musí mít u svého operátora aktivovánu službu internetu, je však možné využít I kvalitní wi-fi připojení.

Jaké konkrétní náklady musí uživatel služby uhradit?

Služba je osobě se sluchovým postižením nabízena zdarma. Klient se ale na jejím průběhu musí podílet a to dodržováním pravidel poskytování dané služby. Pokud se bude jednat o komerční subjekt, ve kterém je zaměstnanec se sluchovým postižením, bude snaha ve spolupráci s poskytovatelem a komerčním subjektem domluvit se na podílu na této službě, aby klientovi byla ve výsledku poskytnuta zdarma.

Kam se mohou obrátit uživatelé, kteří si nebudou s instalací a používáním aplikace schopni poradit sami?

Po dohodě s technikem je možné navštívit pobočku CZSP ČUN v Praze v Dlouhé 37, kde se s ovládáním seznámí. Do budoucna budou podobná střediska také v Ostravě, Brně, Liberci, popřípadě v dalších městech.

V jakých situacích mohou uživatelé službu zdarma použít?
Službu online přepisu bude možné využívat k jakýmkoliv účelům, které splňují definici sociální služby. To znamená, že zájemce z důvodu své vady či poruchy sluchu není schopen řešit svou životní situaci tak, aby řešení podporovalo sociální začlenění. Tím se míní možnosti plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Znamená to, že je možné využít službu třeba na přepis výkladu průvodkyně po městě či na výstavě anebo i při setkání s přáteli?
Služba má svoji určitou kapacitu jak časovou, finanční, počet přítomných přepisovatelů online v daném čase. Zde se jedná o to, zda na místě bude k dispozici kvalitní pokrytí, kvalitní zvuk a další technické potřeby. Rádi bychom nabídli služby pro všechny situace, ale asi nebude z technických a finančních důvodu možné úplně všemu vyhovět. Každá situace bude zvažována podle možností.
Pokud půjde o jednání s komerčním subjektem, který se naopak bude snažit využít klienta ve svůj prospěch, bude muset tento subjekt přepis uhradit, nebo mu služba poskytnuta nebude. Například obchodní instituce se bude snažit nalákat klienta na své produkty, čili půjde o čistě obchodní vztah.

Jak probíhá online přepis?
Uživatel spustí aplikaci eScribeDroid a přihlásí se. Jakmile se spojí s přepisovatelem, objeví se na displeji jméno přepisovatele a rozhovor může začít. Je vhodné zvolit ne příliš hlučné místo, aby přepisovatel dobře rozuměl řeči slyšící osoby. Uživatel sleduje přepisovanou řeč na displeji.

Co by měli vědět lidé, kteří se setkají s požadavkem klienta na komunikaci prostřednictvím simultánního přepisu online?
Nejlepší je, když se lidé učí z praxe. Především pokud se osoba setká s osobou se sluchovým postižením, mělo by být jasné, jakou komunikaci klient se sluchovým postižením preferuje. Obvykle by tam měla být též i snaha klienta na tuto věc upozornit, že by potřeboval zajistit pro dobrou komunikaci tlumočení do znakového jazyka či simultánní přepis či jiný typ komunikace. Zákon č. 155/1998 ve znění zákona č. 384/2008 sbírky dává klientovi právo vybrat si tu komunikaci, kterou nejvíce preferuje.
Je důležité, aby daná služba byla soběstačná a měla tendenci trvalé udržitelnosti. Právě existuje takový citát „Slepota odděluje člověka od věcí – hluchota od lidí“.

Jak postupovat v případě, že slyšící člověk potřebuje komunikovat s neslyšícím? Jak se ho má zeptat, zda službu používá a zda by ji mohl využít v této chvíli? Například při komunikaci v obchodě, revizor MHD apod.
Asi první kontakt bude navázání vizuálního kontaktu s osobou se sluchovým postižením a komunikace běžnými frekventovanými slovy a hledání té nejlepší možné komunikace, která by měla osobě se sluchovým postižením vyhovovat. Je nutné si uvědomit, že každá osoba se sluchovým postižením preferuje jiný typ komunikace. Není to zrovna, pokud se dotyční neznají, hned na první pohled jednoduché.
V případě online přepisu hodně záleží na technických možnostech. Je nutné brát v úvahu, že aplikace předpokládá přenos zvuku na tablet, z tabletu přes internet k přepisovateli a pak zpět přes internet ve formě textu neustále nabíhajícího podle toho, jak jde hlas. Je tu směs věcí, které se na tom podílejí. Především je nutné, aby v místě nebylo hlučno a nemíchaly se příliš různé hlasy, pak je důležité, aby byl kvalitně přenesen zvuk, což, pokud není využito „přímé volání“, ale transport zvuku internetovým zvukovým porotokolem, tak už kvalita přenosu klesá.
Předpokládá se, že tuto pomůcku budou mít osoby se sluchovým postižením, takže pokud s nimi slyšící bude chtít navázat hovor, je na osobě se sluchovým postižením, jakou formu zvolí.

V jakých firmách v současné době je tato služba již zavedena, které firmy zavedení služeb pro lidi s postižením sluchu plánují? Zvažuje se například vybavení úřadů zařízeními pro online přepis?
Česká unie neslyšících provozuje CZSP je v režimu sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb. Službu, kterou máte na mysli, je komerční, a poskytuje ji firma Transkript online s.r.o na podobné bázi. V současné době firma Transkript online s.r.o. zajišťuje přepisy na pobočkách Ery poštovní spořitelny, na vybraných kontaktních místech Vodafone, České spořitelny dále na některých pobočkách České pošty a v současné době se domlouvá i spolupráce s Úřadem práce ČR na vybraných pobočkách. Záleží na zájmu těchto institucích a na tom jak si uvědomí potřebu pro zajištění kvalitního jednání s osobou se sluchovým postižením.

Další potřebné informace jsou na stránkách www.eprepis.cz nebo www.czsp.cun.cz v odkazu Typy zajišťovaných přepisů.