Česká asociace streetwork udělila výroční ceny za mimořádnou práci v nízkoprahových sociálních službách

  • 16. 05. 2022
Česká asociace streetwork udělila výroční ceny za mimořádnou práci v nízkoprahových sociálních službách

Praha, 12.5.2022 - Na slavnostním večeru dnes Česká asociace streetwork předala své výroční ceny ČASovaná bota. Ty jsou udělovány ve třech kategoriích – Osobnost roku, Tým roku a Cena Správní rady za mimořádný počin. Tu získala Iniciativa Hlavák, která se dlouhodobě podílí na pomoci přicházejícím uprchlickým rodinám na pražském Hlavní nádraží. Díky ní se do pomoci zapojily stovky dobrovolníků.

Výroční cenu ČASovaná bota (bota je zde symbolem streetworku) uděluje Česká asociace streetwork jako uznání lidem, kteří i přes překážky obětavě pracují v terénu takzvaně „v první linii“ v nízkoprahových sociálních službách po celé republice.

Cena Správní rady za mimořádný počin: Iniciativa Hlavák

Ocenění za mimořádný počin získala Iniciativa Hlavák. Ta od roku 2015 nabízí pomoc uprchlíkům, kteří se ocitnou na Hlavním nádraží v Praze. Dobrovolníci, kteří se do iniciativy zapojují, aktuálně pomáhají příchozím s orientací na místě, poskytováním informací, základního občerstvení a navigováním do koordinačních center. Iniciativa pomáhá i lidem propuštěným z českých uprchlických zařízení. „Na této iniciativě oceňujeme především statečnost jejích dobrovolníků, kteří se mnohdy setkávají s výhružkami i napadáním, ale i to, jak velkou dobrovolnickou iniciativu dokázala zkoordinovat bez jakéhokoli financování z veřejných zdrojů. Krátce po příchodu prvních rodin prchajících před válkou z území napadané Ukrajiny se Iniciativě podařilo zapojit stovky dobrovolníků. Jejich organizace je na vysoké úrovni a kromě jejich oslovování, pečují členové iniciativy i o kvalitu práce dobrovolníků a jejich duševní zdraví,“ popisuje důvody pro udělení ocenění Jan Špaček, předseda Správní rady České asociace streetwork. Iniciativa organizuje otevřené supervizní skupiny, zajišťuje krizovou intervenci, pro dobrovolníky, vydává newsletter a koordinátorům zprostředkovává kurzy sebepéče.

Osobnost roku: Monika Kochlöflová, ROZKOŠ bez RIZIKA České Budějovice

Osobností roku byla zvolena Monika Kochlöflová, která již sedmnáctým rokem působí v organizaci Rozkoš bez Rizika České Budějovice. Ta se snaží snížit riziko šíření HIV ve společnosti. Nabízí například sociální a zdravotní služby pro ženy pracující v sexbyznysu a upozorňuje na rizika práce v něm. V současnosti je Monika Kochlöflová vedoucí poradenského centra R-R České Budějovice a terénních týmů Jihočeského kraje a kraje Vysočina. „Monika Kochlöflová neustále rozvíjí sama sebe i inovuje obor, kterému se věnuje. Byla v Jihočeském kraji mimořádně aktivní během pandemie koronaviru – podařilo se jí navázat spolupráci s Magistrátem města České Budějovice a jinými organizacemi na zajištění důstojné karantény a izolace pro klienty nízkoprahových sociálních služeb i prosadit opětovné posílení terénní práce s dětmi a mládeží na úrovni kraje,“ popisuje důvody ocenění Martina Zikmundová. Dalším z témat, kterému se Monika Kochlöflová v regionu již několik let věnuje, je vznik Nízkoprahové ordinace. Tým roku: FIXPOINT (Progressive o.p.s.)

Jako Tým roku byl oceněn tým projektu FIXPOINT, který působí na území hlavního města Prahy. Jde o resocializační program určený lidem se závislostí, kterým zprostředkovává tréninkové nebo nízkoprahové pracovní místo a pomáhá jim tím k ukončení závislosti a návratu do života. V rámci projektu bylo také v sedmi pražských městských částí umístěno celkem 35 bezpečnostních kontejnerů určených k likvidaci injekčního materiálu. O jejich obsluhu se stará deset pracovníků z řad uživatelů drog, kteří v terénu zároveň sbírají injekční materiál a monitorují další potenciálně rizikové lokality. "Tento program pokládám za ukázku dobré praxe ve dvou oblastech. A to zejména v oblasti harm reduction – „hrozba jehel bezpečně uzavřená v boxu“ a v oblasti socializace a tréninkového zaměstnávání aktivních uživatelů drog," říká o programu FIXPOINT autor jeho nominace na výroční ocenění, adiktolog Jiří Zatřepálek.