CENTRUM LOCIKA – PRO POMOC DĚTEM, ZAŽÍVAJÍCÍM DOMÁCÍ NÁSILÍ, SLAVÍ DRUHÉ NAROZENINY A PŘEDSTAVUJE PROJEKT „ADOPTUJ SKŘÍTKA“

  • 01. 06. 2017
CENTRUM LOCIKA – PRO POMOC DĚTEM, ZAŽÍVAJÍCÍM DOMÁCÍ NÁSILÍ, SLAVÍ DRUHÉ NAROZENINY A PŘEDSTAVUJE PROJEKT „ADOPTUJ SKŘÍTKA“
Praha, 29. května 2017 – Koncem května oslaví Centrum LOCIKA – první specializované centrum pro pomoc dětem, zažívajícím domácí násilí v ČR, dva roky své existence. Během těchto dvou let pomohla LOCIKA 302 dětem a jejich rodinám. Zájem o služby je však stále větší, než je stávající kapacita. Řešením je více finančních prostředků na posílení služeb a iniciace vzniku dalších center v krajích. A právě finance se rozhodlo Centrum LOCIKA získávat novým způsobem, který smysluplně zapojí do pomoci dětem co nejširší komunitu. Máme proto velkou radost, že můžeme u příležitosti druhých narozenin Centra představit koncept angažovaného dárcovství „ADOPTUJ SKŘÍTKA“.

Praha, 29. května 2017 – Koncem května oslaví Centrum LOCIKA – první specializované centrum pro pomoc dětem, zažívajícím domácí násilí v ČR, dva roky své existence. Během těchto dvou let pomohla LOCIKA 302 dětem a jejich rodinám. Zájem o služby je však stále větší, než je stávající kapacita. Řešením je více finančních prostředků na posílení služeb a iniciace vzniku dalších center v krajích. A právě finance se rozhodlo Centrum LOCIKA získávat novým způsobem, který smysluplně zapojí do pomoci dětem co nejširší komunitu. Máme proto velkou radost, že můžeme u příležitosti druhých narozenin Centra představit koncept angažovaného dárcovství „ADOPTUJ SKŘÍTKA“.
Program „Adoptuj skřítka“, jak věříme, pomůže dále rozvíjet nejen služby pro takto ohrožené děti, ale i šířit preventivní povědomí o tom, že násilí v rodině není normální. Podle statistik MPSV je takto ohrožených dětí v ČR přes 2500 ročně. Jedná se o angažovaný typ sponzorství. „Nechceme jen peníze, chceme, aby se lidé nad problémem domácího násilí zamysleli“, říká Petra Wünschová, ředitelka Centra LOCIKA. Domácí násilí je téma, které se možná odehrává za zavřenými dveřmi, ale je odrazem stavu společnosti, týká se sociální, ale i kulturní sféry. „Chceme naším programem cílit na firmy, na jejich firemní kulturu.“, dodává Wünschová.
„Nabízíme firmám nejen možnost, vybrat si na našem webu v galerii skřítka a adoptovat ho, ale i mnoho dalšího. Jsme schopni uspořádat jak preventivní přednášku na téma, jak rozpoznat domácí násilí a jak reagovat, ale i interaktivní workshop, a to přímo ve firmě a na míru. Nabízíme, aby firmy v rámci svého teambuildingu přišly k nám do LOCIKY, kde mohou ušít skřítky, průvodce terapií pro naše děti. Adopcí jednoho skřítka za 5.400 Kč je podpořena dlouhodobá terapie jednoho konkrétního dítěte a jeho rodiny. Pokud se nám ovšem s firmou podaří navázat dlouhodobější spolupráci, může být dosah pomoci značně rozsáhlejší“, dodává koordinátorka projektu „Adoptuj skřítka“ Michaela Svatošová.
Na projektu se podílí také známá výtvarnice Denisa Abrhámová Grimmová, která se proslavila především díky spolupráci na pohádce Fimfárum 3. Foto jejího vlastnoručně ušitého skřítka je na fotografii součástí této tiskové zprávy. „Jsme rádi, že se nám díky projektu „Adoptuj skřítka“ daří propojovat nejen lidi, ale i různé sektory,“ dodává Wünschová. „Skřítky nám v tuto chvíli pomáhají vyrábět maminky z mateřské školky WMŠ Dusíkova. I s nimi si povídáme o práci v LOCICE, téma je oslovilo a samy se přihlásily k dobrovolné spolupráci.“

Ručně šitý skřítek je důležitou pomůckou v terapeutické práci. Každé dítě, které v Centru LOCIKA do terapie vstoupí, si může vybrat svého skřítka - průvodce, kterého si odnáší domů a s ním i pocit bezpečí, který se snažíme v centru dětem poskytnout. Adopce skřítka je projekt na podporu dlouhodobé terapie jednoho konkrétního dítěte a jeho rodiny. Skřítka je možné vybrat si v galerii na webu Centra LOCIKA, stojí 5.400, - Kč, což je částka, která odpovídá půlroční terapii jednoho dítěte.
Kromě samotné adopce nabízí centrum LOCIKA komplexní program pro firmy, více info v těle tiskové zprávy či u koordinátorky projektu Michaely Svatošové: michaelas@centrumlocika.cz.
Více info na: http://centrumlocika.cz/chci-pomoci/adoptovat-skritka/