Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci

  • 18. 10. 2019
Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci

Nominujte dobrovolníky na cenu Křesadlo pro Jihomoravský kraj. Již třetím rokem organizuje Maltézská pomoc společně se statutárním městem Brno a Jihomoravským krajem udílení cen Křesadlo v Jihomoravském kraji.

Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci, a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace,které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví.

Křesadlo jako ocenění práce a odhodlání našich dobrovolníků, je symbolem vzniku něčeho krásného. Spojení ochoty pomáhat, převzetí zodpovědnosti za druhé, péče a lásky, ale často také odvahy vzepřít se jednoduchým řešením a snad i nechápavým reakcím druhých. Symbolika udělované ceny i jejího názvu je více než zřejmá: dobrovolníci jsou těmi, kdo pomáhá vykřesat jiskry lidství.

Chcete-li nominovat dobrovolníka, klikněte níže (čas na nominaci máte do 22. října 2019 - termín byl prodloužen):


NOMINACE DOBROVOLNÍKŮ - informace