Cena Mosty 2013

  • 21. 03. 2014
Cena Mosty 2013
Cena „MOSTY“ je každoročně udělována lidem za mimořádnou aktivitu ve prospěch osob se zdravotním postižením. Slavnostní odpoledne se konalo 20.3.2014 v OREA Hotelu Pyramida, Praha 6.
Cena „MOSTY“ je každoročně udělována lidem za mimořádnou aktivitu ve prospěch osob se zdravotním postižením. Slavnostní odpoledne se konalo 20.3.2014 v OREA Hotelu Pyramida, Praha 6.
Slavnostní odpoledne se konalo 20.3.2014 v OREA Hotelu Pyramida, Praha 6.
Organizátorem a vyhlašovatelem cen byla Národní rada osob se zdravotním postižením v zastoupení předsedy pana Václava Krásy. Přítomni byli i zástupci poslanecké sněmovny. Patronkou ceny je Livia Klausová a záštitu nad 11. ročníkem převzala starostka městské části 6 Ing. Marie Kousalíková. Odpolednem provázel moderátor Aleš Cibulka a o hudební program se postarali zpěváci Radek Žalud, Laďa Kernd a Tereza Kerndlová.
Do finále letošního roku bylo vybráno 5 nejlepších návrhů v každé ze čtyř kategorií - jimiž byly: I. INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY, II.- NESTÁTNÍ SUBJEKT, III. OSOBNOST HNUTÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, IV.-ZVLÁŠTNÍ CENA.. 
Text: Eva Plachá; Fotografie: Ivan Navrátilík