Být dobrovolník se nosí

  • 17. 08. 2021
Být dobrovolník se nosí

Pardubice 16. srpna 2021
Pomáhají dětem, osobám se zdravotním postižením, sociálně znevýhodněným, seniorům, v nemocnicích či přírodě – to vše je práce dobrovolníků. A že je nejen užitečná, ale i zábavná se mohli přesvědčit návštěvníci Dnů dobrovolnictví Pardubického kraje.

Dny dobrovolnictví pořádalo 12.–13. srpna 2021 Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje, provozované Koalicí nevládek Pardubicka v rámci Sportovního parku Pardubice. Během dvou dnů se v DOBROstanu v parku Na Špici vystřídalo 12 dobrovolnických center a organizací, které se sjely z celého kraje a hravou formou přiblížily dětem i dospělým nejrůznější aktivity a oblasti působení dobrovolníků. „Vnímáme, že dobrovolnictví je především založené na komunikaci a spolupráci. Proto na našem stanovišti musela úkol splnit vždy dvojice účastníků společně – namalovat obrázek nebo postavit stavbu z kostek podle předlohy,“ vysvětluje Kateřina Burešová, koordinátorka svitavského Dobrovolnického centra Krůček. Chrudimská Šance pro Tebe pro změnu potěšila kreativce malováním na obličej, tvorbou ozdobných placek či srdíčky ručně vyrobenými ve vlastní šicí dílně. Na akci zavítala také dobrovolnická centra Farních charit Chrudim a Litomyšl, aby prověřila tvůrčí a sportovní dovednosti i „dobrovolnické“ vědomosti zúčastněných. V sousedním stanu představila vlastní dobrovolnickou službu ve svých pěti nemocnicích i Nemocnice Pardubického kraje.

Do akce se zapojila rovněž řada pardubických organizací. TyfloCentrum nabídlo zážitkové seznámení se světem nevidomých. Návštěvníci si vyzkoušeli poslepu vydezinfikovat ruce, chodit s bílou holí, poznat předměty, vůně či zvuky, případně vymodelovat postavičku zvířete. U Oblastní Charity Pardubice bylo možné si vyrobit a vyzdobit vlastní sbírkovou kasičku, podobnou těm, co nosí dobrovolní koledníci při Tříkrálové sbírce. Dobrovolnické centrum KONEP podrobně vysvětlovalo, co vše dobrovolnictví obnáší, a zároveň pátralo, jak jsou na tom lidé s konáním dobrých skutků. Vedle toho nabídlo prezentaci několika dalších organizací, kam své dobrovolníky vysílá. Například na poznávací stezce Centra Kompre s názvem „Když slova nemluví“ si zájemci zkusili neobvyklé možnosti a způsoby, jak se dorozumět s lidmi, jejichž řečové funkce byly zasaženy vlivem onemocnění nebo poranění mozku. V Centru na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj zase poznávali specifika různých národností, jejichž příslušníkům dobrovolníci pomáhají s doučováním češtiny. U Zeleného domu Chrudim se na chvilku ponořili do tématu péče o cennou polabskou přírodu a na stanovišti Farmy Apolenka se dozvěděli nejen o zvířecích obyvatelích statku, ale také třeba o hiporehabilitacích, při nichž dobrovolníci asistují. „Je obdivuhodné vidět, kolik záslužné práce našemu městu přináší právě dobrovolníci. Těší mě, že se do pomoci potřebným zapojují napříč generacemi – od studentů po seniory, a že je o tuto činnost mezi lidmi stále větší a větší zájem. Jak jsme se mohli přesvědčit, být dobrovolník se dnes opravdu nosí,“ uvedl Jakub Rychtecký, náměstek primátora Statutárního města Pardubice, který nad propagací dobrovolnictví ve Sportovním parku Pardubice převzal osobní záštitu.

Dny dobrovolnictví navázaly na tradici putovních prezentací dobrovolnických center, jež každý rok centra pořádala společně s Pardubickým krajem. „Letošní spojení Dnů dobrovolnictví a Sportovního parku Pardubice přineslo nový rozměr, jak zase o něco víc přiblížit dobrovolnictví a jeho přínosy široké veřejnosti. Jsem rád, že se jich účastnily organizace z celého kraje s pestrou nabídkou aktivit a ukázaly tak, že se u nás dobrovolnictví opravdu daří. Všem, kdo se této nezištné a tolik potřebné činnosti věnují, patří veliký dík a uznání,“ shrnuje Pavel Šotola, krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor.