Bude kaple v obci Nesvačilka?

  • 31. 07. 2013
Bude kaple v obci Nesvačilka?
V dnešní době není obvyklé, že se lidé skládají na to, aby si postavili centrum s kaplí. K něčemu takovému se odhodlali v obci Nesvačilka. Jak myšlenka vznikla, jsme se zeptali Mgr. René Strouhala, duchovního správce obce.

Domnívám se, že v dnešní době není obvyklé, že se lidé skládají na to, aby si postavili centrum s kaplí. K něčemu takovému se odhodlali v obci Nesvačilka. Jak myšlenka vznikla, jsme se zeptali Mgr. René Strouhala, duchovního správce obce.

 
Pane magistře, prozraďte nám prosím nejprve něco o obci Nesvačilka.
 

Obec Nesvačilka leží 20 km jihovýchodně od Brna v nepatrném údolí po levém břehu Borkovanského potoka, v rovinaté zemědělské oblasti, bez lesů, rybníků, a proto se také její okolí nazývá krajinou bez stínů. Katastr obce zaujímá rozlohu 257 ha  a nachází se v nadmořské výšce 198 m. Obec vznikla v roce 1715. Její název pochází od nedalekého rybníka Nesvačila vybudovaného na příkaz krále Ferdinanda I. v letech 1550-1552. K založení Nesvačilky došlo za hraběte Wolfganga Hanibaka von Schrattenbach, kardinála a biskupa olomouckého, v roce 1715, kdy obec patřila k velkostatku Chrlice. Víska nyní čítá 112 domů a 300 obyvatel. Vesnicí vede značená cyklotrasa Regionu Cézava a Brněnská vinařská stezka. Za zmínku jistě stojí také to, že se obec stala těžebním polem pro získání ne neslavné minerální vody Šaratica.

 
V obci žijete společně a společensky velmi aktivně. Co všechno se u vás děje?


V Nesvačilce jako spolky působí hasiči a myslivci. Farnost, jejíž území zaobírá obvod obcí Nesvačilka a Moutnice, se snaží pomáhat lidem v oblasti jejich duchovních problémů a vůbec duchovních potřeb, realizujeme se na poli charitativní pomoci, vytváříme vzdělávací kognitivní programy, snažíme se o edukační programy v etických otázkách doby, pečujeme o kulturní dědictví sakrálních památek a velkou mírou se věnujeme starosti o děti a mládež jako cesty pro lepší vzájemné vztahy v našem kraji. O rozmanitosti vlastního života farnosti a pestrosti nabídky pro ostatní se můžete přesvědčit na internetových stránkách: www.moutnice.farnost.cz.

 

 
Jak vznikl nápad postavit si vlastní centrum? Co vše se v něm bude odehrávat?


Centrum s kaplí není zcela novou myšlenkou. Touha po něčem takovém se nese v srdcích obyvatelů již od skončení II. světové války. Občané obce se dodnes nemají kde scházet ke společným bohoslužebným shromážděním, kde se vzdělávat, odkud pomáhat lidem v nouzi. Vždyť podobně jako různá uskupení a organizace mají potřebu a právo na místo, kde by se mohli scházet. Dočasně se tato situace řeší využitím prostor sálu obecního úřadu. Tento způsob však nemůže být trvalým stavem.

Originální projekt stavby kaple ztvárňuje symboliku Panny Marie Bolestné, které je stavba zasvěcená. Tubusovitý objekt o vejčitém půdorysu na kamenné podezdívce bude obložený dřevem. Světlo dovnitř bude proudit úzkými okny, které symbolizují slzy Bohorodičky i to, že za trápením vždy prosvítá naděje. Sedm hrubě tesaných trámů uvnitř pak znázorní sedmero bolestí Kristovy matky. Zasvěcení objektu Bolestné Panně Marii tvůrci stavby přejali ze zvonice, která se nachází uprostřed obce. Stavbu doplní meditativně relaxační park s křížovou cestou a jabloňová alej. Nová dominanta obce a zejména její okolí by měly sloužit nejen věřícím, ale i těm, kteří zatouží po chvíli klidu strávené v příjemném prostředí.         

Objekt zamýšlené kaple by měl sloužit široké veřejnosti, a to nejen jako místo různých obřadů pro spoluobčany, ale i jako prostor, který se svojí přirozenou povahou poskytne zázemí ke kulturnímu životu obce a zpravidla regionu.

Konečně věříme, že se kaple stane zajímavým architektonickým objektem, který přirozeně nalezne své místo v kulturním dědictví našeho národa. S další informacemi o záměru je možné se seznámit na internetové prezentaci: www.kaplenesvacilka.cz.

 
Kde sháníte prostředky?


Když jsem před šesti lety nastoupil jako místní duchovní správce, rozhodli jsme se, že to zkusíme, i když doba dnes podobným projektům moc nepřeje. Kostely a kaple se hodně stavěly hned po revoluci, nyní je to v mnoha směrech náročnější. Počítáme s tím, že kapli budeme stavět na etapy podle toho, kolik se nám podaří získat prostředků. Nejdříve na mírném svahu na okraji Nesvačilky vyroste více než dvoumetrová kamenná podezdívka. Na stavbu kaple jsme vyhlásili veřejnou sbírku. Supermarkety všude rostou jako houby po dešti. Takovéhle stavby ale rostou z lásky a z obětí, a o to jsou cennější.


Jakým způsobem je možné vaši myšlenku podpořit? 

 
Patrně takto:

- ŠÍŘENÍM DOBRÉ MYŠLENKY O DOBRÉM DÍLE: ze shora uvedené internetové prezentace si můžete stáhnout propagační materiál jak barevný, tak černobílý, který je optimalizovaný pro černobílý tisk;

- ZPROSTŘEDKOVÁNÍM NĚKOHO, KDO MŮŽE A CHTĚL BY POMOCI: propagačně, dobrými kontakty, materiálem, prací apod.;

- FINANČNÍMI PROSTŘEDKY: přispěvkem na transparentní účet: 2300338440/2010 s variabilním symbolem: 1509002015. (Doklad Vám rádi vystavíme.)

 

Pane magistře, děkujeme za rozhovor a držíme palce Vaší myšlence.

 

Pokud vás, čtenáře, myšlenka oslovila a můžete realizaci projektu podpořit, každá pomoc je vítaná!

 
 
 
Za BuduPomahat.cz Hanka