Brněnské neziskové organizace mohly ušetřit tisíce korun

  • 08. 08. 2016
Brněnské neziskové organizace mohly ušetřit tisíce korun
Desítky tisíc korun mohly ušetřit neziskové organizace (NNO) z Brna v posledních dvou letech. Díky projektu s názvem Spouštíme lavinu dobrovolnictví, který byl zaměřen na rozvoj firemního dobrovolnictví v rámci Corporate Social Responsibility (CSR), měly možnost zapojené neziskové organizace získat nefinanční pomoc od partnerských firem.

Desítky tisíc korun mohly ušetřit neziskové organizace (NNO) z Brna v posledních dvou letech. Díky projektu s názvem Spouštíme lavinu dobrovolnictví, který byl zaměřen na rozvoj firemního dobrovolnictví v rámci Corporate Social Responsibility (CSR), měly možnost zapojené neziskové organizace získat nefinanční pomoc od partnerských firem.

Od srpna 2014 realizovala organizace Ratolest Brno výše zmíněný projekt, jehož cílem bylo propojování firem a NNO z Brna a blízkého okolí. Do projektu, který trval dva roky, se zapojilo celkem 27 NNO a 21 firem.

V průběhu této doby pomáhali zaměstnanci v rámci firemního dobrovolnictví s mnoha různorodými činnostmi. Jednalo se o pomoc manuální (např. výmalby prostor, stěhování, práce na zahradě aj.), ale také odbornou (školení v oblasti IT dovedností, PR a marketingu, právního poradenství, lidských zdrojů, hodnotového leadershipu a další).

„NNO občas také poptávaly i pomůcky a materiál, který si nemohly dovolit zafinancovat z vlastních zdrojů. Některé firmy tak nakoupily například i barvy na výmalbu, poskytly soukromé či firemní automobily nebo uspořádaly uvnitř firmy pro vybranou NNO sbírku materiálních věcí,“ doplňuje Mgr. Radka Kšicová, koordinátorka firem.

NNO na oplátku firmám ukázaly, jak fungují sociální služby, přiblížily různé cílové skupiny, se kterými pracují a daly zaměstnancům firem možnost ptát se na cokoli, co je zajímalo.

„Jsme moc rádi, že se v rámci projektu podařilo učinit takové množství dobrovolnické pomoci. Setkali jsme se s mnoha různými, ale veskrze pozitivními reakcemi. Zaměstnanci firem zejména oceňovali, že mohou svůj pracovní den strávit jinak a NNO projevovaly vděčnost nad pomocí i ušetřením nákladů. Všem zapojeným účastníkům z projektu ještě jednou děkujeme,“ Mgr. Radka Kšicová.

Na obou stranách zajišťovala Ratolest Brno kompletní servis v rámci koordinace, proškolení a administrativy.

Firmy i NNO mají možnost dále navazovat partnerství a to skrz portál www.lavinadobrovolnictvi.cz, kde se mohou registrovat do burzy dobrovolnictví. Poté budou dostávat přímé nabídky/poptávky na svůj registrovaný e-mail a to dle zájmu druhé strany.

Nově, v rámci placené spolupráce, mohou firmy využít služeb koordinátora, který jim připraví „dobrovolnictví na míru“. Jeho součástí bude zjištění poptávek od NNO, vyřízení administrativy, pomoc s výběrem a koordinací dobrovolnického dne, zajištění proškolení či případně pojištění v některé z partnerských NNO i samotné doprovázení zaměstnanců během výkonu firemního dobrovolnictví.

Kontakty:
Mgr. Veronika Křížková, vedoucí PR oddělení Ratolest Brno, veronika.krizkova@ratolest.cz, 774 682 776
Mgr. Radka Kšicová, koordinátorka firem, radka.ksicova@ratolest.cz, 731 500 050