Běžte do toho, stojí to fakt za to!

  • 11. 02. 2019
Běžte do toho, stojí to fakt za to!

"ERGO Aktiv mi nabídl  řešení pro jednotlivé problémy, které stav po CMP provází," říká klientka Eva. Pohlédněte na ERGO Aktiv očima klientů.

Proč a jak jste se dostal/-a do péče ERGO Aktivu? Jak dlouho jste v péči ERGO Aktivu?

EVA: V péči ERGO Aktivu jsem byla v období 2017-2018 po prodělané CMP.  ERGO Aktiv mi byl doporučen jako nejspolehlivější organizace tohoto typu  MUDr. Václavem Lukášem, kterého jsem oslovila prostřednictvím webu www.pomrtvici.cz.

KAREL: Dostal jsem se do ERGO Aktivu přes paní doktorku z vojenské nemocnice ve Střešovicích. V péči jsem od března 2018.

Jaké služby jste využíval/-a?

EVA: V rámci sociální rehabilitace jsem využila Program předpracovního poradenství a podpory, kde bylo zahrnuto sociálně-pracovní poradenství se sociální pracovnicí, krátce skupinová ergoterapie a individuální psychoterapie.  Následně mi bylo umožněno získat Tréninkové pracovní místo. Znamenalo to možnost využít pravidelných konzultací s jednotlivými terapeuty a pracovníky, dle aktuálních potřeb a situace.

KAREL:  Začal jsem pracovat jako sekretářka na tréninkovém pracovním místě pod vedením  pracovního asistenta. Šlo o nácvik administrativy, nákupy kancelářský potřeb a různé pochůzky.

Co Vám to přineslo, jak vám to pomohlo?

EVA: Přineslo mi to zásadní obrat v době nutné pro zdravotní rekonvalescenci po CMP, kdy jsem nevěděla, co dál.  ERGO Aktiv mi nabídl  řešení pro jednotlivé problémy, které stav po CMP provází. Umožnil mi v rámci ergoterapie pracovat na zlepšení hybnosti pravé ruky, procvičovat poruchy krátkodobé paměti.  Individuální psychoterapie mi nesmírně pomáhala zvládat výkyvy nálad, strach a nejistotu v běžném denním životě, které obvykle člověk po CMP běžně zažívá.  Sociálně-pracovní poradenství mi pomohlo zorientovat se ve svých právech i povinnostech v  oblasti institucí ČSSZ a ÚP.  Sociální pracovnice mi pomáhaly najít směr při hledání nového pracovního uplatnění  a na tréninkovém pracovním místě  jsem si mohla vyzkoušet své současné schopnosti a limity, a to  bez stresu z možného neúspěchu.

KAREL: Zlepšil jsem se v komunikaci s cizími lidmi, organizuji věci, které musím udělat, abych později na ně nezapomněl, zapisuji si je v bodech.

Jak na vás působí lidé, kteří v ERGO Aktivu pracují?

EVA: Od první chvíle jsem měla pocit silného zázemí a nečekané vstřícnosti a upřímného zájmu o mou osobu. Setkala jsem se s terapeutkami, které měly nejen profesionální kvality, ale především velkou dávku empatie, trpělivosti a lidskosti.

KAREL: Všichni, co mi dávaly "rozkazy",  byli strašně milí a ochotní mi pomoct, když jsem si nevěděl rady.

Kdo další vám pomáhal / pomáhá a jak?

EVA: Krátce po CMP mi pomáhal syn a kamarádky. Kromě pomoci v domácnosti nebo jako doprovod k lékaři, tak jsem především ocenila jejich psychickou podporu.

KAREL: Pomáhala a stále ještě mi pomáhá sociální pracovnice z ERGO Aktivu, která mi pomáhá najít práci a vše okolo ní.

Máte nějaká doporučení pro lidi s obdobnými potížemi?

EVA: Pokud to zdravotní stav dovolí, tak neustrnout a neuzavírat se před světem a hledat pomoc... třeba u ERGO Aktivu. :-)

KAREL: Mám - Běžte do toho, stojí to fakt za to!