Benefiční koncert pro Jako Doma

  • 23. 12. 2014
Benefiční koncert pro Jako Doma
Většina lidí si představuje bezdomovce jako páchnoucí žebráky poflakující se po městě. Většinou se jedná o muže. Ženy bez domova nejsou téměř vidět, to však neznamená, že jich je málo. Ženy skrývají své bezdomovectví, důvodem je nejen stud. Tyto ženy se stávají terčem násilí, proto jsou nuceny se skrývat a hledat si bezpečné úkryty. Nezisková organizace Jako Doma si vzala za cíl ukázat ženy bez domova v jiném světle a tím bourat bariéry mezi veřejností a lidmi bez domova. Jednou z akcí, která přispěla k odstraňování předsudků, panujících v široké veřejnosti o lidech bez domova, byl benefiční koncert pro Jako Doma. Koncert se konal 21.12 2014 od 18:00 v Praze 2 na Bajkazylu na náplavce na Rašínově nábřeží. Pořadatelem tohoto koncertu byla nezisková organizace Jako Doma. Vstupné na tuto akci bylo teplé oblečení pro ženy bez domova.

Většina lidí si představuje bezdomovce jako páchnoucí žebráky poflakující se po městě. Většinou se jedná o muže. Ženy bez domova nejsou téměř vidět, to však neznamená, že jich je málo. Ženy skrývají své bezdomovectví, důvodem je nejen stud. Tyto ženy se stávají terčem násilí, proto jsou nuceny se skrývat a hledat si bezpečné úkryty. Nezisková organizace Jako Doma si vzala za cíl ukázat ženy bez domova v jiném světle a tím bourat bariéry mezi veřejností a lidmi bez domova. Jednou z akcí, která přispěla k odstraňování předsudků, panujících v široké veřejnosti o lidech bez domova, byl benefiční koncert pro Jako Doma. Koncert se konal 21.12 2014 od 18:00 v Praze 2 na Bajkazylu na náplavce na Rašínově nábřeží. Pořadatelem tohoto koncertu byla nezisková organizace Jako Doma. Vstupné na tuto akci bylo teplé oblečení pro ženy bez domova.

Setkání s Kuchařkami bez domova
Na koncertě na náplavce na Rašínově nábřeží čekala na návštěvníky nejen skvělá hudba kapel Hanba, Apolita a Skywalker, které přišly svým vystoupením vyjádřit solidaritu s těmi, kteří jsou nuceni přespávat na ulici. Návštěvníci měli také možnost se seznámit s Kuchařkami bez domova a s jejich uměním. O chutné veganské polévky, topinky s pomazánkou z tofu a zeleninou, veganské cukroví byl velký zájem. U skvělého jídla padaly předsudky o bezdomovectví. Zeptala jsem se jedné z Kuchařek, kde získávají inspiraci na tak chutná jídla. „Přetváříme „masožravé“ recepty na veganské, maso nahrazujeme sójou. Některé recepty známe, jiné někde vyslechneme nebo vyčteme a některé si vymýšlíme.“
Na koncertě bylo možné si také koupit benefiční triko s nápisem Klinika. Zeptala jsem se jednoho z organizátorů této benefiční akce, co znamená nápis Klinika. „Klinika je, vlastně bylo, kulturní a sociální centrum v Praze na Žižkově. Začali jsme opravovat starý, prázdný, několik let nepoužívaný dům, který chátral, a pořádat v něm kulturní akce. Naším cílem je vytvořit kulturní a sociální centrum otevřené pro všechny, kteří nemají peníze. Bohužel je dům majetkem státu a museli jsme ho opustit. Nevzdáváme boj s úřady a policií o toto kulturní a sociální centrum.“ Ohřívala jsem se u jednoho z hořících ohňů, popíjela horký čaj a přemýšlela, co je na tom špatného vytvořit z chátrajícího domu, který několik let nikdo nepoužíval, kulturní a sociální centrum pro lidi bez domova a další sociálně slabé lidi a pomoci jim tím dostat se ze sociálního vyloučení.

Kdo jsou Kuchařky bez domova
Kuchařky bez domova jsou ženy, které sice nemají střechu nad hlavou, ale rády vaří a chtějí se o své umění podělit s ostatními. Nezisková organizace Jako Doma nabízí těmto ženám možnost uplatnit své umění a ukázat, že mají společnosti co nabídnout. Tyto ženy nechtějí nic mimořádného. Chtějí pouze žít běžným, obyčejným životem, ke kterému patří mít domov, vlastní domácnost a také mít práci. S Kuchařkami bez domova je možné se setkat na farmářských trzích v různých částech Prahy, na festivalech a dalších akcích pro veřejnost, pořádaných v různých částech naší republiky. Kuchařky bez domova si díky svému umění získaly renomé. Vznikla z nich také skupina, která se vzájemně podporuje a pomáhá si řešit různé obtížné situace.

Představení neziskové organizace Jako Doma
Nezisková organizace Jako Doma se jako první v naší republice zabývá ženským bezdomovectvím. Hlavním cílem této organizace je podporovat tyto ženy, pomáhat jim v jejich integraci do společnosti, upozorňovat na problém ženského bezdomovectví a měnit pohled na bezdomovectví ve společnosti. Tomuto cíli slouží projekty Kuchařky bez domova, Ženy sobě, Společně pro ženy: pojďme o tom mluvit. Projekty Ženy sobě, Společně pro ženy: pojďme o tom mluvit, jsou věnovány také problematice násilí páchané na ženách bez domova, žijících na ulici, v azylových domech, v ubytovnách.
Nezisková organizace Jako Doma pořádá veřejné akce, na kterých prezentují lidé bez domova své umění. Jedná se nejen o kuchařské umění, schopností a dovedností žen bez domova je více, např. tvorba uměleckých děl.
Organizace Jako Doma je jedinečná nejen tím, že se zabývá problematikou ženského bezdomovectví. Jedinečnost této organizace spočívá také v jejím náhledu na bezdomovectví. Lidé bez domova jsou pro ni experti a expertky na svoji situaci, jsou pro ni aktéři a aktérky svého života. Jedná s nimi jako se svými partnery, nikoli jako s konzumenty, kteří pouze využívají jejích služeb. Nezisková organizace Jako Doma plánuje vytvořit z projektu Kuchařky bez domova sociální podnik, který nabídne ženám bez domova skutečné zaměstnání i profesní rozvoj ve skutečném pracovním prostředí, to znamená možnosti, které jsou pro ně nedostupné. Více informací o této organizaci, o její činnosti i možnostech jak tuto činnost podpořit, můžete najít na http://jakodoma.org/.

Autorka: Evžena Janovská