Benefice TOMÁŠE KLUSE přinesla téměř 180 tis.Kč na pomoc obětem domácího násilí

  • 22. 05. 2017
Benefice TOMÁŠE KLUSE přinesla téměř 180 tis.Kč  na pomoc obětem domácího násilí
V Praze, 21. května 2017: Tisková zpráva

Písničkář, textař a skladatel Tomáš Klus byl hlavní hvězdou slavnostního večera k 20.výročí centra ACORUS. Tento jedinečný koncert plný improvizace, který se uskutečnil 3.května 2017 ve zcela vyprodané Pražské křižovatce, vynesl téměř 180 000 Kč. "Částku použijeme na odbornou pomoc, kterou poskytujeme osobám ohroženým domácím násilím v azylovém domě a v poradně ACORUSu", říká za pořadatele koncertu Iveta Wollerová, zástupkyně ředitelky ACORUSu.
Na podiu také jako speciální host vystoupila paní Zuzana Baudyšová, senátorka, ředitelka Nadace Naše dítě, jež ACORUS finančně podporuje: "Velmi si vážím profesionální práce ACORUSu. Bohužel ze své praxe v Nadaci vím, jak moc je takováto pomoc potřebná.......Jako senátorka pro Prahu 9 se budu snažit o to, aby příslušné orgány vyšly centru ACORUS vstříc v jeho úsilí získat  vhodné prostory pro nový azylový dům pro ženy a matky s dětmi, které trpěly  domácím násilím."
Jako předkapela vystoupili The Conditionals - hudební skupina složená z učitelů Pražské britské školy (Prague British School), která ACORUS již řadu let podporuje. Hlavním partnerem koncertu se stala kosmetická firma Mary Kay.
Neziskové centrum ACORUS poskytuje komplexní odbornou pomoc obětem domácího násilí již  dvacátým rokem. "Za tu dobu vyhledalo naši pomoc více než 5000 osob ohrožených domácím násilím, které využily služeb ambulantní poradny, dovolaly se na krizovou non-stop linku či nalezly útočiště v utajeném azylovém domě," popisuje I. Wollerová.
Historie jarních benefičních koncertů pro ACORUS v Pražské křižovatce - prostoru, který spravuje Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 - se začala psát v roce 2015. Po Lucii Bílé s Petrem Maláskem a Davidu Kollerovi letos oběti domácího násilí benefičním vystoupením podpořil Tomáš Klus. "Kromě přímé pomoci obětem domácího násilí se také snažíme zviditelňovat toto téma v naší společnosti. Jsme moc rádi, že nás v tom podporují i přední čeští hudebníci," říká I. Wollerová a doplňuje: "Z naší dlouholeté praxe víme, že čím otevřeněji se o  fenomenu domácího násilí mluví, tím více obětí se odhodlá vyhledat odbornou pomoc, aby se vymanili ze své tíživé situace a mohli žít život bez násilí."