Běh s batohem – běh se zátěží

  • 21. 04. 2014
Běh s batohem – běh se zátěží
Běh s batohem je běh se zátěží, běžec s batohem je v nevýhodné pozici proti běžci bez batohu. V podobně nevýhodné pozici jsou dospívající lidé, kteří žijí v dětských domovech proti svým vrstevníkům, kteří žijí v harmonických rodinách. Chcete těmto dospívajícím lidem usnadnit jejich vstup do běžného života? Účastněte se akce Běh s batohem, kterou pořádá o.p.s. Spolu dětem. Více informací o této chystané akci mi sdělila Bc. Jana Kučerová, projektová manažerka o.p.s. Spolu dětem.

Běh s batohem je běh se zátěží, běžec s batohem je v nevýhodné pozici proti běžci bez batohu. V podobně nevýhodné pozici jsou dospívající lidé, kteří žijí v dětských domovech proti svým vrstevníkům, kteří žijí v harmonických rodinách. Chcete těmto dospívajícím lidem usnadnit jejich vstup do běžného života? Účastněte se akce Běh s batohem, kterou pořádá o.p.s. Spolu dětem. Více informací o této chystané akci mi sdělila Bc. Jana Kučerová, projektová manažerka o.p.s. Spolu dětem.

 

1/ Můžete návštěvníkům našich webových stránek přiblížit historii vzniku benefiční akce Běh s batohem? Jak tato akce vznikla a co bylo podnětem pro její vznik?

Historie Běhu s batohem je velmi krátká. Jedná se o nultý ročník a všichni doufáme, že bude mít další opakování. Díky webovému portálu Nadace Vodafone si nás v loňském roce našel Mirek Čepický. Jeho původní představa byla zapojit se do Roku jinak, ale nakonec vše dopadlo jinak. Mirek, zapálený běžec, na jedné ze schůzek přišel s nápadem uspořádat netradiční běh. Běh s batohem symbolizujícím zátěž, kterou si s sebou nesou všechny děti v dětských domovech. Se ženou věnují svou energii a volný čas a společně s námi naplňují myšlenku tento běh zorganizovat.

 

2/ Výtěžek akce Běh s batohem je celý věnován na tréninky dospělosti pro děti, které se chystají opustit dětský domov. Mnozí lidé, kteří měli to štěstí vyrůst ve funkční rodině, si nedokáží tuto problematiku představit. Mají o ní pouze mlhavou představu, což je škoda. Můžete něco bližšího sdělit na toto téma?

Každý, kdo si prošel vlastním osamostatněním, si jistě vybavuje, že to nebylo vůbec lehké. První bydlení, první práce, první počítání peněz, první velká povinnost postarat se sám o sebe. Většina z nás měla možnost se hodně naučit doma a v případě, že se něco nepovedlo, přijít si „pobrečet na rameno“. Děti, respektive mladí lidé, kteří prošli ústavním zařízením mají v mnoha ohledech velký handicap. Handicap, který není na první pohled vidět. Jako malé děti vyrůstaly v rodině, která nefungovala, jak měla. Následně byly odebrány ze známého prostředí od blízkých lidí a umístěny někam, kde je to cizí a nikoho neznají. Zde se o ně sice starali tety a strejdové, kteří to s nimi mysleli dobře, ale vše bohužel nahradit nemohli. V době, kdy si mladý dospělý myslí, že je čas odejít (ve věku 18 let po ukončení ústavní výchovy), vyráží do světa, o kterém ví jen málo. Návrat zpět k rodině je určitým rozčarováním. Cesta zpět je nemožná a cesta vpřed je těžká. Batoh na zádech, ve kterém je hodně špatných vzpomínek, nízké sebevědomí, obav z budoucnosti, strachu, že zase budu sám, a tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. Co člověk to příběh a nelehký osud. Projekt Postav se na vlastní nohy a jeho tréninky dospělosti se snaží mladým lidem život „dospěláka“ přiblížit.

 

3/ Kdo se může účastnit benefičního Běhu s batohem?

Běhu s batohem se může účastnit každý, kdo rád podpoří dobrou věc. Pokud se někdo nebude moci zúčastnit osobně, může se z něj stát „dálkoběžec“. Tím se stane tak, že zaplatí startovné přes www.behsbatohem.cz/p/registrace.html a zaslat nám e-mail se zprávou: „Chci být váš dálkoběžec.“ Jména všech dálkoběžců, kteří budou souhlasit, prezentujeme na www.facebook.com/behsbatohem?notif_t=page_new_likes a na samotné akci.

 

4/ Dokdy se lze registrovat? Lze se registrovat přímo na místě?

Registrovat se můžete od teď až do poslední chvíle. Nyní pohodlně v křesle www.behsbatohem.cz/p/registrace.html a samozřejmě přímo na místě, ale ve frontě :)

 

5/ Někdo se nechce účastnit akce Běh s batohem, chce však přispět na trénink dospělosti pro děti z dětských domovů. Jak má postupovat?

Když se někdo takový najde, může zaslat finanční příspěvek na účet 1048136008/2700 s poznámkou „na projekt Postav se“. Budeme však rádi, když nás zároveň i kontaktuje a budeme mu moci za dar osobně poděkovat.

 

Dospívající lidé, kteří se chystají opustit dětské domovy a vstoupit do života mají proti svým vrstevníkům žijícím v harmonických rodinách velký handicap. Nejen proto, že jim chybí zázemí milující rodiny a vstup do běžného života je pro ně vstupem do neznáma, ale i proto, že s sebou navíc vláčejí zátěž v podobě špatných vzpomínek, pocitu samoty a nízkého sebevědomí. Aby jejich vstup do života byl šťastný a bez zbytečných problémů, potřebují tito lidé podat pomocnou ruku. Touto pomocnou rukou můžete být i vy. Více informací co pro to udělat, se dozvíte na webových stránkách http://www.behsbatohem.cz/ a na webových stránkách www.spoludetem.cz.

Autorka: Evžena Janovská