Babí léto v Bohnicích

  • 19. 09. 2015
Babí léto v Bohnicích
Jaký je život duševně nemocných lidí? Kdo jim pomáhá a jak? Odpovědi na tyto otázky bylo možné najít na 26. ročníku festivalu Babí léto v Bohnicích, který se uskutečnil v sobotu 12. září v prostorách Psychiatrické nemocnice v Bohnicích.

Jaký je život duševně nemocných lidí? Kdo jim pomáhá a jak? Odpovědi na tyto otázky bylo možné najít na 26. ročníku festivalu Babí léto v Bohnicích, který se uskutečnil v sobotu 12. září v prostorách Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Pořadateli této akce jsou Psychiatrická nemocnice v Bohnicích a Bona o. p. s. Cílem festivalu je podpora a zviditelnění péče o naše duševně postižené spoluobčany, kterou jim poskytuje Psychiatrická nemocnice Bohnice a některé neziskové organizace.

Co bylo možné vidět a zažít na festivalu
Především bylo možné se seznámit s organizacemi, které pomáhají duševně postiženým lidem žít běžným životem. Návštěvníci měli možnost si vyzkoušet plnit úkoly ze života lidí s postižením, navléknout si korále z přírodních materiálů či uplést košík. Mohli si posedět v čajové komnatě u výborného čaje či v kavárně Klubu V. kolona a přispět tím na provoz těchto tréninkových pracovišť, která pomáhají duševně postiženým lidem uplatnit se na trhu práce. Provozovatelem čajové komnaty je Psychiatrická nemocnice Bohnice, kavárna Kub V. kolona je jednou z tréninkových kaváren společnosti Green Doors z. ú. Jejím posláním je pracovní a sociální rehabilitace lidí s duševním onemocněním, zejména se schizofrenií. Více in formací o této organizaci je možné se dozvědět na webových stránkách http://www.greendoors.cz/.
Bylo možné také vybírat z pestré nabídky výrobků zhotovených duševně postiženými lidmi v rámci terapie. Jejich krásné výrobky jsou důkazem, že i duševně postižení lidé mají společnosti co nabídnout. Výtěžek z prodaných výrobků půjde na provoz terapeutických dílen, jako je např. nákup materiálu. Psychiatrická nemocnice Bohnice provozuje sklářskou, textilní, keramickou, truhlářskou, papírenskou, tkalcovskou, košíkářskou, svíčkařskou a knihařskou terapeutickou dílnu i arteateliér. Výrobky svých duševně postižených klientů nabízela také organizace Bona o. p. s. (http://www.bona-ops.cz/). Návštěvníci festivalu mohli obdivovat i kupovat sklářské výrobky zhotovené technikou vitráže. Festival nabízel také bohatý kulturní program, na kterém se podíleli také lidé s duševním onemocněním. Návštěvníci mohli navštívit koncerty různých hudebních žánrů i divadelní představení. Pro děti byly připraveny různé hry a pohádková divadelní představení.
 


 

Život lidí s postižením není lehký
Stánek společnosti Fosa o. p. s. nabízel možnost si vyzkoušet plnit denní úkoly ze života postižených. Nabídka byla velmi lákavá a nemohla jsem si ji nechat ujít. Mým prvním úkolem bylo najít stanici metra, přičemž jsem měla k dispozici mapku s názvy stanic. Na první pohled velmi jednoduchý úkol, jenže názvy stanic byly napsány v čínštině. Snažila jsem se co nejdříve najít požadovanou stanici, avšak mnoho čínských znaků si bylo tolik podobných! Připadala jsem si jako v labyrintu. „Takovým labyrintem je pro lidi s duševním, mentálním či obojím postižením plnění běžných denních úkolů, jako je např. nákup. Tito lidé díky svému postižení vnímají svět jinak, než my,“ sdělila mi jedna z pracovnic Fosa o. p. s. Čekaly na mě další úkoly v podobě hlavolamů, od pracovnice jsem se dozvěděla, že podobně obtížně řešitelným hlavolamem jsou pro některé postižené lidi běžné denní činnosti. Společnost Fosa o. p. s. pomáhá zdarma těmto lidem žít běžným, plnohodnotným životem. Potřeby jejích klientů jsou různé, někdo se potřebuje naučit sám cestovat veřejnou dopravou, jiný se potřebuje naučit si připravit sám jídlo či se potřebuje naučit navázat sociální kontakty. Potřeby klientů jsou dané jejich postižením. V nabídce společnosti Fosa o. p. s. nechybí ani osobní asistence, která je prováděna u klienta kdykoli dle jeho potřeb, jedná se o jedinou službu, poskytovanou společností Fosa o. p. s., kterou si klient hradí.
Fosa o. p. s. pomáhá také zdravotně či jinak postiženým lidem uplatnit se na otevřeném trhu práce. Míra pomoci je dle potřeb klienta, někdo potřebuje poradit s napsáním životopisu, naučit se způsoby hledání práce a pomoci s přípravou na pohovor. Jiný potřebuje přítomnost konzultanta na pohovoru a další potřebuje, aby s ním určitou dobu pracoval v zaměstnání pracovní asistent. Pracovní asistent pomáhá klientovi s plněním pracovních úkolů i s komunikací s kolegy, vedoucími a případně i se zákazníky.
Cennými pomocníky společnosti Fosa o. p. s. jsou dobrovolníci. Náplní jejich činnosti je pomáhat lidem s mentálním postižením žít běžný život. Dobrovolníci působí jako osobní asistenti, pomáhají také těmto lidem nacvičovat běžné dovednosti, jako je např. nákup, příprava jídla, úklid a další. Dobrovolníci pomáhají také těmto lidem trávit jejich volný čas. „V současné době hledáme dobrovolníky“, sdělila mi pracovnice společnosti Fosa o. p. s. Poté, co jsem se od ní dozvěděla, jaká je náplň činnosti dobrovolníků, zeptala jsem se, jaké musí mít dobrovolník předpoklady a vzdělání pro tuto činnost. „Musí být především empatický, spolehlivý, zodpovědný, musí mít smysl pro spolupráci. Důležitý je také čistý trestní rejstřík, přiměřený zdravotní stav a chuť učit se novým věcem. Vše ostatní ho naučíme. Dobrovolník projde úvodním školením a kurzem, který je pro něho zdarma. Zajistíme mu také úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti. Dobrovolníci mají naši průběžnou metodickou podporu i vzdělávání. Kromě toho nabízíme také kurzy pro veřejnost.“ Více informací o společnosti Fosa o. p. s. a její činnosti můžete najít na webových stránkách http://www.fosaops.org/.

Jak pomáhá Centrum duševního zdraví pro Prahu 8 postiženým lidem
Centrum duševního zdraví pro Prahu 8 je společným projektem Fokusu Praha a Psychiatrické nemocnice Bohnice. Fokus je nezisková organizace, jejímž cílem je pomáhat lidem, kteří mají zkušenost s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nacházet možnosti osobní realizace ve společnosti. Více informací o společnosti Fokus můžete najít na webových stránkách http://www.fokus-praha.cz/index.php/o-fokusu-praha. Spojení terénního zdravotního psychiatrického týmu a ambulantních sociálních služeb je v naší republice unikátním projektem. Cílem Centra duševního zdraví pro Prahu 8 je zajistit komplexní a kvalitní psychiatrickou péči a rehabilitaci pro lidi s těžkým duševním postižením v jejich domácnosti. Jedná se zejména o nemocné s psychózou, poruchami nálady a obsedantně kompulzivní poruchou. Zeptala jsem se jednoho z pracovníků Centra duševního zdraví pro Prahu 8, který mi prozradil, že je zaměstnancem Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde působí jako zdravotník, na obsah pomoci Centra duševního zdraví pro Prahu 8 těmto lidem. „Pomoc je individuální dle potřeb klienta. Někdo potřebuje dohled nad užíváním léků či aplikaci injekce, u jiného je třeba provést psychoterapii. Náš tým se skládá z terénních zdravotních sester, lékařů, psychologů, terénních sociálních pracovníků. Při své práci se setkáváme s různými situacemi, jednou jsme přijeli ke klientovi, který se zabarikádoval ve svém bytě, odmítal potravu, vodu, odmítal žít. Bylo velmi obtížné ho přesvědčit, aby odstranil barikády a pustil nás dovnitř. Příčinou jeho jednání bylo vynechání léků. Čekala nás neméně náročná práce motivovat klienta k životu, k aktivitám, k užívání léků.“ Uvědomila jsem si, že takovou pomoc by potřebovali také duševně nemocní lidé žijící v jiných regionech než je Praha 8. „Projekt Centrum duševního zdraví pro Prahu 8 je pilotní projekt, projekt, který je v začátcích. Tento projekt není z naší hlavy, v naší republice sice neexistuje nic podobného, avšak v zahraničí mají s podobnými projekty bohaté, několikaleté zkušenosti. Zatím neplánujeme rozšíření tohoto projektu. Projekt se musí zaběhnout a teprve potom budeme moci uvažovat o jeho rozšíření.“

Co je sociální fobie a jak se jí lze bránit
Sociální fobie je úzkostná porucha, charakterizovaná nepřiměřeným strachem a úzkostí z kontaktu s ostatními lidmi. Postižený se obává hodnocení svého vzhledu, chování či charakteru. Žije v ustavičném napětí a stresu, že přes svoji snahu udělat na druhé lidi dobrý dojem, udělá na ně ten nejhorší. Provázejí ho myšlenky typu „ztrapním se“, „jsem druhým jen pro smích“, „jsem úplně nemožný, neschopný“. Strach je nezřídka doprovázen nepříjemnými tělesnými pocity, jako je třes, bušení srdce, pocity na zvracení či problémy s dechem. Lidé trpící sociální fobií se vyhýbají obávaným situacím, což má za následek výrazné snížení kvality života. Posláním Spolku SFinga, je pomáhat těmto lidem zmírnit jejich úzkosti a tím zvýšit kvalitu jejich života.
Zajímalo mě, jak tato organizace pomáhá lidem trpícím sociální fobií. Zeptala jsem se na to jedné z pracovnic Spolku SFinga. „Člověk, který trpí sociální fobií, má problém, má strach z kontaktu s druhými lidmi. Jsou různé projevy sociální fobie, někdo má strach ve všech situacích, když vyjde z bytu, jiný má strach pouze v některých situacích, např. někoho oslovit, někomu zatelefonovat či dokonce zvednout telefon, jít někam, kde je mnoho lidí, jako je např. jít nakoupit do hypermarketu. Těmto lidem hodně pomáhá pravidelné vzájemné setkávání, vzájemná podpora, vzájemné sdělování prožitků i nácvik toho z čeho mají obavy. Nabízíme těmto lidem pravidelná setkávání, ve kterých si sdělují své prožitky, zkušenosti, volnočasové aktivity, jejichž hlavním cílem je nácvik dovedností, ze kterých mají obavy. K nácviku slouží modelové situace, když si člověk opakovaně vyzkouší dělat to, z čeho má strach, co v něm vyvolává úzkost, jeho strach i úzkost se zmírní. Pořádáme také třídenní sebezkušenostní pobyty pro lidí trpící sociální fobií. Tyto pobyty vedou lidé, kteří na vlastní kůži poznali, co je sociální fobie a kteří ji dokázali do určité míry překonat a chtějí pomoci v této oblasti druhým. Kromě toho seznamujeme širokou veřejnost s problematikou sociální fobie. Pořádáme besedy na školách, máme také stánky na různých akcích.“ Více informací o Spolku SFinga a jeho činnosti můžete najít na webových stránkách http://www.sfingaos.cz/.

Autorka: Evžena Janovská