Asociace veřejně prospěšných organizací ČR vítá rozhodnutí poslanců projednat dočasné daňové zvýhodnění soukromého darování.

  • 18. 09. 2020
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR vítá rozhodnutí poslanců projednat dočasné daňové zvýhodnění soukromého darování.

Tisková zpráva Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR zastupující více než stovku subjektů pracujících převážně v sociálních službách vítá rozhodnutí poslanců projednat návrh zákona, který by dočasně zvýšil soukromým dárcům možnost snížení daňového základu za dobročinnost. Návrh zákona prošel včera prvním čtením a poslanecká sněmovna se jím tak bude v příštích týdnech zabývat.
„Je pro nás dobrou zprávou, že se v poslanecké sněmovně našla shoda mezi opozicí a vládou a návrh zákona postoupil do dalšího projednávání. Chceme tímto vyjádřit poděkování jak předkladatelům, tak i ostatním poslancům, kteří pro propuštění zákona do dalších čtení zvedli ruku. Současně bychom chtěli poděkovat za dobrou spolupráci a podporu tomuto návrhu zmocněnkyni vlády pro lidská práva Heleně Válkové,“ uvedl v reakci na rozhodnutí sněmovny prezident AVPO ČR Marek Šedivý.
Návrh podle něj může efektivně podpořit motivaci firem věnovat část svého zisku na dobročinné účely a práci vybraných organizací i během pandemie COVIDu. Stejně tak může podpořit ochotu k darování také u fyzických osob.
„Naše členské organizace – a nejen ony – zpravidla nečerpají pouze státní dotace. Ty totiž nestačí na úhradu všech nákladů na sociální a další veřejně prospěšné služby, které občané využívají. Již teď víme, že půjde dolů podpora z krajských a obecních rozpočtů a bez soukromých dárců neudržíme ani kvantitu ani kvalitu těchto služeb. Proto považujeme za správný a zodpovědný přístup, že se organizace snaží obstarat zdroje na svou činnost ze soukromých darů. Věříme, že díky dočasnému daňovému zvýhodnění dárcovství budou moci ve spolupráci se svými donátory pokračovat a nabídku služeb tak udrží,“ dodal Šedivý.
 
O AVPO ČR

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) sdružuje organizace, které chtějí přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru v České republice. Prověřeným organizacím uděluje značku spolehlivosti, která prokazuje, že daná organizace naplňuje svoje poslání a dobře hospodaří se svěřenými prostředky. V současné době AVPO ČR usiluje o změny v zákoně o veřejných sbírkách, které by omezily administrativu spojenou s jejich pořádáním, o prosazení motivačních podmínek pro soukromé dárcovství a o odpuštění silniční daně pro charitativní organizace.