Asistence – pomoc při překonávání bariér

  • 17. 02. 2014
Asistence – pomoc při překonávání bariér
Máme za sebou stovky jízd v projektu Jedeme v tom s vámi s politiky, známými osobnostmi, studenty, dalšími zájemci. Máme za sebou velké petiční akce, organizujeme happeningy v ulicích města, debaty s politiky, vytváříme krátké filmy a promítáme je veřejnosti, motivujeme lidi okolo nás. Pár let práce nás všechny ještě čeká, ale věříme, že to má smysl a to nás posiluje.

Asistence je obecně prospěšná společnost, jejímž hlavním posláním je rozpouštět vnější i vnitřní bariéry v životě zdravotně postižených lidí. Asistence byla založena v roce 1995 jako občanské sdružení, od prosince 2013 je Asistence obecně prospěšnou společností. Podnětem k jejímu založení byla situace absolventů Jedličkova ústavu a škol, kteří byli nuceni zůstávat po ukončení studia doma, protože se pro ně nenašlo aktivní uplatnění ve společnosti. Cílem obecně prospěšné společnosti Asistence je pomoci zdravotně postiženým lidem žít aktivní život, stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Více informací o obecně prospěšné společnosti Asistence mi sdělila vedoucí Centra pracovní rehabilitace Bc. Veronika Hejzlarová.

1/  Poslání Vaší obecně prospěšné společnosti je překonávat bariéry. Kdo vše se může stát Vaším klientem?

Klientem naší organizace se může stát člověk s tělesným nebo kombinovaným postižením ve věku 16 – 64 let. Těmto lidem nabízíme služby osobní asistence a sociální rehabilitace. Ve službě sociální rehabilitace nabízíme podporu při studiu na školách v Praze, tranzitní program pro studenty škol Jedličkova ústavu a podporované zaměstnání při hledání pracovního uplatnění.

2/ Jaké musí splnit podmínky ten, kdo chce pracovat pro Vaši obecně prospěšnou společnost jako dobrovolník?

Naši dobrovolníci jsou lidé starší 15ti, lépe však 18ti let, kteří mají dobrý zdravotní stav, čistý rejstřík trestů a hlavně jsou náležitě motivováni pro zapojení se při asistencích u lidí se zdravotním postižením během volnočasových aktivit i během příprav ke studiu a při zvládání dalších dovedností.

3/ Pomáháte najít postiženým lidem zaměstnání, což není vůbec lehké. S kterými organizacemi spolupracujete na tomto projektu?

V rámci projektu Inspirace zaměstnáním, který je financovaný z Evropského sociálního fondu, spolupracujeme se sociální firmou Maturus, což je firma zabývající se grafickými pracemi, zaměstnává lidi s postižením a je naším partnerem v tomto projektu. Dále spolupracujeme s mnoha firmami, které zaměstnávají naše klienty, a také s dalšími neziskovými organizacemi, ze kterých např. přicházejí naši klienti. Z firem jsou to především telefonní operátoři, firmy provozující rychlé občerstvení, malé rodinné podniky, sociální firmy a další.

4/ Spolupracujete na projektu Nadace Vodafone Rok jinak. Můžete sdělit něco bližšího o spolupráci Vaší obecně prospěšné společnosti na tomto projektu?

Tato spolupráce probíhala v roce 2013, kdy v Centru pracovní rehabilitace byla zaměstnaná Markéta Sirotková, která do té doby pracovala v business sféře v personální oblasti a zabývá se problematikou zaměstnávání lidí s postižením. Cílem projektu bylo naučit pracovní konzultantky nové metody, které by pomohly našim klientům nalézt si vhodné zaměstnání. Dále se účastnila schůzek se zaměstnavateli, na kterých jim prezentovala výhody zaměstnávání lidí s postižením, a také se účastnila konzultací s klienty, kde klientům předávala praktické informace potřebné k úspěšnému zvládnutí pracovního pohovoru. Projekt byl pro naši organizaci velmi přínosný a určitě bychom ho doporučili dalším organizacím.

5/ Součástí projektu "Jedeme v tom s vámi" je vyzkoušet si na vlastní kůži život vozíčkáře v pražských ulicích. Kdy je nejbližší termín této akce? Kdo vše se může této akce účastnit? Kde se může přihlásit?

V nadsázce se dá říct, že termín akce je kdykoliv, kdy se zájemci rozhodnou projít touto zkušeností. Pravidelně připravujeme na podzim akci pro studenty Univerzity Karlovy a příležitostně happeningy na obzvláště bariérových místech v Praze. Všichni zájemci o spolupráci se mohou přihlásit u vedoucího služby osobní asistence Erika Čipery na mailu erik.cipera@asistence.org

6/ Bariéry ztrpčují život mnoha postiženým lidem. Jedním z cílů Vaší obecně prospěšné společnosti je město bez bariér. Jakými způsoby se snažíte dosáhnout tohoto cíle?

Tomuto tématu se intenzivně věnujeme od roku 2007 a vyzkoušeli jsme pestrý rejstřík způsobů, které nakonec v kombinaci vedou k současné situaci. Takže máme za sebou stovky jízd v projektu Jedeme v tom s vámi s politiky, známými osobnostmi, studenty, dalšími zájemci. Máme za sebou velké petiční akce, kdy jsme například sbírali podpisy po výzvu „Za MHD přístupnou“ na všech 25 tehdy bariérových stanicích metra. Na základě více než 10.000 podpisů pak vznikla na MHMP specializovaná skupina, dnes Komise Rady HMP. Právě zde vznikla Koncepce zpřístupnění veřejné dopravy do roku 2025, což byl mimochodem jeden z našich požadavků z petice. Organizujeme happeningy v ulicích města, debaty s politiky, vytváříme krátké filmy a promítáme je veřejnosti, výrazně komunikujeme na facebooku Asistence: Jedeme v tom s vámi, kde se k nám již připojilo bezmála 3.500 lidí. Aktivně se podílíme na činnosti zmiňované Komise HMP, jejíž vznik jsme iniciovali, motivujeme lidi okolo nás, aby se k tématu vyjadřovali. Téma přístupnosti veřejné dopravy a veřejného prostoru jsme v Praze dostali aktivněji do hry a teď jen zbývá starší bariéry skutečně všechny odstranit. Pár let práce nás všechny ještě čeká, ale věříme, že to má smysl a to nás posiluje.

Děkuji za rozhovor.

Naši zdravotně postižení spoluobčané se denně musí potýkat s množstvím bariér, ať už se jedná o vnější bariéry, např. schody v tramvaji nebo o vnitřní bariéry, např. soucitné či opovržlivé pohledy kolemjdoucích. Zdravotně postižení lidé jsou stejní jako jejich zdraví spoluobčané, mají stejné potřeby a dokáží podávat stejné pracovní výkony, jen díky svému postižení mají mnohem těžší a složitější život. Obecně prospěšná společnost Asistence pomáhá ulehčit jejich život. Více informací o Asistenci, jejích činnostech i akcích se můžete dozvědět na webových stránkách www.asistence.org.

Autorka: Evžena Janovská