Aplikace EDA PLAY TOBY je nyní i pro Android

  • 11. 05. 2017
Aplikace EDA PLAY TOBY je nyní i pro Android
Oblíbená aplikace EDA PLAY TOBY je nově k dispozici nejen pro iPady, ale také tablety s operačním systémem Android. Edukativní pomůcka pro děti se zrakovými vadami a kombinovaným postižením je nyní dostupná na různých druzích tabletů.

Tisková zpráva  

Aplikace EDA PLAY TOBY je nyní i pro Android

Oblíbená aplikace EDA PLAY TOBY je nově k dispozici nejen pro iPady, ale také tablety s operačním systémem Android. Edukativní pomůcka pro děti se zrakovými vadami a kombinovaným postižením je nyní dostupná na různých druzích tabletů. Aplikace byla vytvořena na základě potřeb a zrakových dovedností konkrétního dítěte – Tobiáška.  EDA PLAY TOBY vznikla ve spolupráci s odbornými garantkami, které zajistily, aby úkoly a zraková cvičení byly pro děti maximálně jednoduché a přitom motivační, pomáhaly rozvíjet jejich schopnosti a zároveň jim přinášely radost z úspěchu.

Před rokem vyvinula nezisková organizace EDA aplikaci EDA PLAY TOBY pro iPady (tablety s operačním systémem iOS), kterou si stáhlo do současné doby několik tisíc uživatelů. O aplikaci také projevily velký zájem rodiny dětí, které využívají tablet se systémem Android. Proto naše organizace vyvinula ve spolupráci s vývojáři ze Sugar and Ketchup EDA PLAY TOBY pro tablety s dostatečně velkou hrací plochou; aplikaci není z tohoto důvodu vhodné používat na malých přístrojích.  Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška nám umožnil na základě vyjadřovaného přání rodičů poskytnout nyní EDA PLAY TOBY také uživatelům Android tabletů. Aplikaci je možné si stáhnout v obchodu Google Play, je k dispozici celosvětově a zdarma,“ uvádí ředitelka neziskové organizace EDA Petra Mžourková.

Pod vedením odborníků

Na vzniku aplikace se podílely odborné garantky z organizace EDA Lucie Magerová, Markéta Skalická a Alice Pexiederová, které mají dlouholeté zkušenosti s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením.

„Před několika lety jsme přišli s vlastní aplikací EDA PLAY, kterou jsme navrhli tak, aby vyhovovala dětem se zrakovými a kombinovanými vadami. Své předchozí zkušenosti jsme uplatnili i u nových aplikací, u EDA PLAY TOBY jsme se zaměřili na to, jak rozvíjet dovednosti zrakové pozornosti, fixace, sledování pohybu, učení se poznávání obrázků a jak vůbec sestavit obsah hry tak, aby dítě zaujala. Jde nám o to, aby aplikace byla zajímavá a obsahovala moment překvapení a interakce,” říká poradkyně rané péče Alice Pexiederová.

Aplikace pracují se zajímavým obrazem a zvukovým doprovodem, poskytují dítěti více podnětů najednou. Poradkyně z organizace EDA nenahrazují klasické hračky aplikacemi, ale aplikace tyto pomůcky vhodně doplňují - vizuální i zvukové zpracování aplikací podporuje koordinaci ruky, oka a pohybu. „Děti se zrakovým a kombinovaným postižením mohou mít omezený přísun podnětů z okolí, být velmi citlivé na změny a velmi pomalu přijímají nové stimuly. Aplikace EDA PLAY mohou doplňovat každodenní činnosti, které dítě zná ze svého domova nebo vzdělávacího zařízení. Hra na tabletu dokáže na dotyk dítěte ihned reagovat. Podporuje tak dítě v motivaci věnovat se hře a vyvíjet vlastní úsilí. Hrou děti povzbuzujeme k tomu, aby rozvíjely zrak a jemnou motoriku, jejichž zapojení je vzhledem k postižení omezené a velmi namáhavé," doplňuje poradkyně rané péče Lucie Magerová.

Aplikace EDA PLAY TOBY pro trénink zraku a jemné motoriky

Aplikace EDA PLAY TOBY slouží pro trénink zraku a jemné motoriky u nejmenších dětí. Byla připravena na míru pro děti se zrakovými a kombinovanými vadami tak, aby hra byla pomocníkem pro rozvoj zrakových dovedností těchto dětí. „Vizuálně zajímavé obrázky a scény v této hře jsou dostatečně barevně výrazné, kontrastní vůči černému pozadí a dostatečně veliké, aby dítě zaujaly. Díky jednoduchým dotykům, které zvládne, zažívá dítě úspěch a zároveň je schopno udržet zrakovou pozornost,“ vysvětluje instruktorka stimulace zraku Markéta Skalická.

Aplikace má dvě části: fáze „sleduj, co se děje“, je vhodná pro děti už před šestým měsícem věku dítěte. Druhá část aplikace s dotykovými úkoly je určená pro děti, které se začínají zajímat o konkrétní obrázky, tedy kolem jednoho roku věku. Hra je maximálně jednoduchá, zvládnou ji i děti s různou úrovní psychomotorického vývoje.

Děti se mohou obrazovky dotknout a získají odměnu ve formě zajímavého zvuku hudebního nástroje nebo zvířete. Při jejím vzniku nás inspiroval Tobiášek, patnáctiměsíční chlapeček, kterému bylo doporučeno vzhledem ke komplikované zrakové vadě používání brýlí a okluzoru. Aplikace může sloužit jako dobrá motivace k nošení brýlí a okluze.

Tipy a nápady - jak si hrát s aplikacemi EDA PLAY

Na nové podstránce mohou rodiče získat inspiraci, jak obohatit hru svých dětí. Na http://edaplay.cz/tipy se mohou zájemci také podívat na videa o použití rodiny aplikací EDA PLAY a přečíst si o tipech na obohacení hry dětí o nové zážitky.

Díky podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška organizuje tým EDA PLAY semináře, na kterých rodiče, speciální pedagogové nebo asistenti i z jiných organizací mohou získávat nové dovednosti, jak využít iPad a přehled o aplikacích vhodných pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením i o tom, jak dítě při používání tabletu správně a efektivně polohovat. Rodiče dětí se speciálními potřebami mají vstup na semináře zdarma. Vše o seminářích se dozvíte na www.edaplay.cz/seminar.

Technické informace

EDA PLAY TOBY je nyní dostupný ke stažení zdarma také v internetovém obchodě Google Play. Více informací najdete na www.edaplay.cz/eda-play-toby. Ovládání této aplikace je na všech tabletech (v systému Android i iOS)stejné.

Trailer EDA PLAY TOBY- https://www.youtube.com/watch?v=c_78lIx0MAg

Všechny aplikace z rodiny EDA PLAY jsou dostupné ke stažení na internetových stránkách iTunes App Store: EDA PLAY TOBY je poskytován zdarma a EDA PLAY PAULI a EDA PLAY ELIS jsou za 2.99 USD. K dispozici nadále zůstává i původní aplikace EDA PLAY za 4.99 USD, která byla vyvinuta v roce 2013 a umožňuje různé úrovně nastavení a obtížnosti úkolů. Více informací najdete nawww.edaplay.cz.

Poděkování partnerům

Projekt by se nemohl uskutečnit bez našeho partnera. Projekt převodu EDA PLAY TOBY na operační systém Android je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Poskytnutý nadační příspěvek činil 80 000 Kč.

“V minulém roce v rámci svého technologického programu Světluška podpořila vývoj aplikace EDA PLAY TOBY, která dětem pomáhá rozvíjet zrak a jemnou motoriku a ještě je baví. Za Světlušku přejeme „TOBYMU“ co nejvíce stažení,” říká ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Přemek Filip.

O nás:

Nezisková organizace EDA cz, z. ú. je již více než 26 let oporou rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v raném věku. Poskytuje odbornou službu rané péče, poradenství a psychickou oporu rodinám ve čtyřech krajích České republiky – na území Hlavního města Prahy, Středočeského, Pardubického a části Ústeckého kraje. Služby jsou poskytovány v domácím prostředí, kde se dítě i rodiče cítí nejlépe. Téměř dva roky provozujeme první celorepublikovou krizovou Linku EDA (tel. 800 40 50 60), která je určena všem pečujícím (rodičům, blízkým, odborníkům), kterých se týká téma dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu nebo s postižením. Organizace je členem APRP (Asociace pracovníků v rané péči) a AVPO (Asociace veřejně prospěšných společností). EDA je rovněž držitelem značky "SPOLEHLIVÁ veřejně prospěšná organizace".

EDA získal na půdě Senátu ČR 3. listopadu 2015 ocenění za nejlepší neziskovou organizaci Neziskovka roku 2015. Více podrobností najdete na www.eda.cz.

O rané péči:

Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná rodičům s dětmi do 7 let, které mají zdravotní postižení nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba napomáhá při realizaci práva na vzdělání a výchovu dětí se zdravotním postižením, podporuje integraci těchto dětí i jejich rodin do společnosti. Služba umožňuje dítěti zůstat doma v jeho přirozeném prostředí, a představuje tak alternativu ústavní péče.

O Nadačním fondu Českého rozhlasu, sbírce Světluška:

Světluška svítí na cestu nevidomým dětem a dospělým z celé České republiky. Přispívá jim na speciální pomůcky, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na psí vodicí pomocníky, na osobní asistenty dětem, aby mohly chodit do běžných škol se zdravými kamarády, seniorům, aby mohli trávit podzim života doma a nikoliv v ústavu. Snaží se rozvíjet i talent nevidomých, ať už v oblasti hudby nebo třeba sportu. Je také pomyslným světélkem ve tmě pro mnoho menších organizací, které díky finanční podpoře od Světlušky mohou realizovat projekty zaměřené na nevidomé. Světluška zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně, žít smysluplný život a cítit se užiteční.

Více podrobností najdete na www.rozhlas.cz/nadacnifond.

O Digitálním studiu Sugar and Ketchup:

Sugar and Ketchup se zabývá vývojem aplikací pro chytré telefony a tablety, které napomáhají rozvoji dovedností dětí. Více podrobností najdete na www.sugarandketchup.cz/.