APLIKACE EDA PLAY PRO TRÉNINK ZRAKU A JEMNÉ MOTORIKY JIŽ V APP STORU

  • 14. 05. 2013
APLIKACE EDA PLAY PRO TRÉNINK ZRAKU A JEMNÉ MOTORIKY  JIŽ V APP STORU
Mnoho rodičů pro rozvoj dovedností dětí v předškolním věku používá iPad. Také pro rodiče dětí se speciálními potřebami je iPad důležitou pomůckou, kterou používají k motivaci dítěte. Poradkyně rané péče ho pravidelně uplatňují jako nedílnou součást stimulace zraku dětí se zrakovými vadami. Jen málo aplikací pro iPad však splňuje specifické požadavky dětí se speciálními potřebami. Proto nezisková organizace Raná péče EDA oslovila digitální studio Sugar and Ketchup ke spolupráci na aplikaci EDA PLAY, která pomáhá trénovat zrak a jemnou motoriku. Aplikace vznikla za podpory Nadace Vodafone Česká republika.

Mnoho rodičů pro rozvoj dovedností dětí v předškolním věku používá iPad. Také pro rodiče dětí se speciálními potřebami je iPad důležitou pomůckou, kterou používají k motivaci dítěte. Poradkyně rané péče ho pravidelně uplatňují jako nedílnou součást stimulace zraku dětí se zrakovými vadami. Jen málo aplikací pro iPad však splňuje specifické požadavky dětí se speciálními potřebami. Proto nezisková organizace Raná péče EDA oslovila digitální studio Sugar and Ketchup ke spolupráci na aplikaci EDA PLAY, která pomáhá trénovat zrak a jemnou motoriku. Aplikace vznikla za podpory Nadace Vodafone Česká republika.

 

Aplikace EDA PLAY je navržena tak, aby interaktivní hrou motivovala dítě ke sledování děje na displeji tabletu a k plnění úkolů. Vizuální i zvukové zpracování aplikace podporuje koordinaci ruky a oka, pohybu. Aplikace nabízí takové možnosti obrazového nastavení a obtížnosti úkolů, aby s aplikací bez problémů mohly pracovat děti se speciálními potřebami.
Aplikace je namluvena česky a anglicky.
Kategorie úkolů lze nastavit dle zrakových dovedností dítěte a úrovně jeho jemné motoriky. Některé úkoly procvičují nejen koordinaci pohybu, ale i orientaci v barvách. Aplikace byla vyvíjena ve spolupráci s odbornicemi na zrakové vady a péči o děti se speciálními potřebami.
Sekce Dovednosti zaznamenává práci dítěte s aplikací. Rodiče a terapeuti tak mohou sledovat vývoj dovedností dítěte v čase.

Vývoj aplikace podpořila Nadace Vodafone Česká republika.

Veškerý výnos z prodeje aplikace bude použit pro neziskovou činnost Rané péče EDA, o.p.s. nebo pro další rozvoj aplikace, a tak se stává také úplně novým nástrojem fundraisingu.

Tisková konference, na které se aplikace EDA PLAY představí, se konala 23. 5. od 14:00 v Americkém centru na Velvyslanectví USA v Praze.
Kmotrem aplikace byl ředitel Nadace Vodafone: pan Ondřej Zapletal a vše nejlepší aplikaci popřál pan Petr Mára, školitel produktů Apple.

 

Reportáž z tiskové konference najdete zde: youtu.be/pusBAe_79T0