APLA - JM radí psychologům, jak správně pracovat s lidmi s poruchou autistického spektra

  • 07. 10. 2015
APLA - JM radí psychologům, jak správně pracovat s lidmi s poruchou autistického spektra
Zlepšit si své vědomosti a dovednosti v oblasti diagnostiky a následné péče o osoby s poruchami autistického spektra mohli psychologové díky projektu Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM, o.s.

Zlepšit si své vědomosti a dovednosti v oblasti diagnostiky a následné péče o osoby s poruchami autistického spektra mohli psychologové díky projektu Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM, o.s.

Od podzimu 2014 do letošního léta 15 psychologů v Brně absolvovalo kurz, který je prezenční i online formou seznámil se specifiky diagnózy a způsoby, jak s lidmi s poruchou autistického spektra efektivně pracovat. Psychologové pracující ve zdravotnictví zastávají významnou roli při určování správné diagnózy klientů, na které závisí správný postup rodiny při komunikaci s dítětem, spolupráce s osobním asistentem i další kroky potřebné pro úspěšný vývoj dítěte.
V České republice se na autismus specializuje jen několik psychologů, kteří se kvůli vysoké poptávce nemohou dostatečně klientům věnovat. APLA-JM proto připravila kurzy, kdy psychologové prostřednictvím elearningových programů samostatně studovali a na prezenčních schůzkách diskutovali své zkušenosti, prezentovali svoji práci a pokrok a také si vyzkoušeli postupy, metody či práci s různými speciálními pomůckami.
Příprava kurzů byla možná díky projektu Vzdělávání psychologů pracujících ve zdravotnictví v oblasti práce s osobami s autismem, reg.č. CZ.1.07/3.2.04/06.0028, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.