AOOV podporuje přijetí zákona o podpoře v bydlení

  • 04. 07. 2023
AOOV podporuje přijetí zákona o podpoře v bydlení

Je nutné poskytnout podporu i lidem, kteří vycházejí z dětských domovů, léčeben či výkonu trestu.

Praha, 3. července 2023: Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) jako součást iniciativy Za bydlení zaslala několik připomínek k návrhu Zákona o podpoře v bydlení. Až 1 400 000 lidí v České republice se potýká se závažnými problémy v oblasti bydlení: jsou vyloučeni ze standardního bydlení, čelí nadměrným nákladům na bydlení, nebo jim hrozí jeho ztráta. Dostat se z bytové nouze je obzvlášť náročné pro některé skupiny obyvatel i z důvodu diskriminace na trhu s bydlením. Jedná se například o matky samoživitelky a otce samoživitele, Romy, lidi s fyzickým handicapem, duševním onemocněním nebo o lidi vracející se z výkonu trestu a mnohé další. Bez pomoci se tito lidé, vnímaní jako „rizikoví“ nájemníci, jen velmi těžko dostanou do standardního bydlení. Často jim nezůstane jiná možnost bydlení než u obchodníků s chudobou. Ti pak paradoxně parazitují na zranitelných lidech a jejich dávkách, čímž zneužívají systém státní podpory a jeho mezery v oblasti podpory v bydlení.

AOOV v této oblasti spolupracuje s iniciativou Za bydlení a spolu s ní zaslala v připomínkovém řízení několik připomínek k návrhu Zákona o podpoře v bydlení z pera Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí. Zákon je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. AOOV vítá, že jednou z cílových skupin jsou i lidé před a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Nedostatek bydlení je totiž jednou z velkých překážek pro úspěšnou reintegraci.

Zákon stanovuje podmínku, že pro registraci a získání podpory musí žadatel mít trvalé bydliště nebo se dva roky zdržovat v patřičném správním obvodu. To by však zcela znemožnilo podporu lidí, kteří se vrací z výkonu trestu, případně z ústavní péče. AOOV proto navrhuje zakomponovat výjimku pro tyto cílové skupiny. AOOV také velmi podporuje vyškrtnutí sankce v podobě vyřazení osob, které neplní stanovené podmínky, na dva roky ze systému podpory. Toto opatření je velmi restriktivní a dopadne velmi tvrdě na nejvíce zranitelné skupiny lidí, kteří naopak intenzivní podporu potřebují. AOOV navrhuje zakomponovat výjimku pro lidi navracející se z ústavní péče/výkonu trestu apod. AOOV navrhuje změnit ustanovení tak, aby žadatelem mohl být i člověk, který se ve správním obvodu dva roky nezdržoval, ani zde neměl trvalé bydliště. “Navrhujeme doplnit možnost podání žádosti i v místě, kde se žadatel rozhodl zdržovat v budoucnu. Bude tak možné poskytnout podporu i lidem,

kteří vycházejí z dětských domovů, léčeben, výkonu trestu apod.,” komentuje Pavla Aschermannová, právnička organizace Rubikon Centrum a garantka pracovní skupiny Dluhy AOOV.

“V Česku je v bytové nouzi 154 000 lidí a dalších 1 300 000 lidí je bytovou nouzí ohroženo, zákon o podpoře v bydlení potřebujeme proto přijmout co nejdříve a to s ohledem na všechny rizikové skupiny lidí, kteří se s nedostupností bydlení potýkají,” říká Jana Smiggels Kavková, předsedkyně výboru AOOV. ”Na návrhu velmi oceňujeme, že nezapomíná na nejvíce zranitelné skupiny lidí, mezi které patří i naše klientky a klienti. Rádi bychom ovšem podpořili zmírnění sankčního opatření při porušení podmínek žadatele. Dvouletá nemožnost požádat si o podporu je příliš přísná a pro zranitelné skupiny může znamenat pád do bezdomovectví. Jsme přesvědčeni o tom, že sankce by měla být maximálně půlroční. Bude tak dostatečně přísná,” dodává Jana Smiggels Kavková.

Pokud vše půjde podle plánu, bude zákon do konce roku předložen vládě a vstoupí v platnost na začátku roku 2025. Široká koalice odborníků sdružená v iniciativě Za bydlení považuje současný návrh za kvalitní a je přesvědčena, že přijetí zákona přispěje ke zlepšení situace domácností, na které nejvíce dopadá krize bydlení a bytová nouze. Zákon je podle iniciativy nutně potřeba přijmout ještě v tomto volebním období, jinak hrozí, že se problém krize bydlení bude nadále prohlubovat a v bytové nouzi se ocitnou další tisíce lidí.

O AOOV

V českých věznicích si odpykává trest téměř 19 000 lidí. Patříme k zemím s nejvyšším počtem v Evropské Unii. Index uvěznění se nedaří snižovat, i když kriminalita klesá. Více než 60 % propuštěných se do vězení vrací. Jednou z příčin je absence funkčního systému kontinuální práce s odsouzenými před výstupem z vězení a po propuštění. Právě tuto problematiku řeší Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV), která sdružuje organizace, odborníky a propojuje různé aktéry v oblasti vězeňství a trestní justice. Cílem AOOV je společně prosazovat progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a spoluvytvářet systém, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti. Bližší informace o AOOV jsou uveřejněny na stránkách www.aoov.cz.