ANKETA – POMOZTE NÁM ZACHRÁNIT MALOSTRANSKÝ HŘBITOV

  • 13. 02. 2014
ANKETA – POMOZTE NÁM ZACHRÁNIT MALOSTRANSKÝ HŘBITOV
Na webových stránkách www.malostranskyhrbitov.cz je ANKETA zjišťující, jak je nebo by mohl být využíván Malostranský hřbitov, jak jste spokojeni s jeho stavem atd.. Výsledek ankety je velice důležitý pro jeho záchranu.

Na webových stránkách www.malostranskyhrbitov.cz je ANKETA zjišťující jak je nebo by mohl být využíván Malostranský hřbitov, jak jste spokojeni s jeho stavem atd..Výsledek ankety je velice důležitý pro jeho záchranu.

 

Správa pražských hřbitovů SPH nechala u renomované společnosti profesora Girsy zpracovat projekt na celkovou revitalizaci hřbitova nutnou pro znovuotevření tohoto jedinečného objektu.

S projektem se chce ucházet o podporu z Operačního programu PrahaKonkurenceschopnost. Z tohoto OP je možné pokrýt většinu z celkových nákladů, které jsou odhadovány na cca 23 milionů Kč. 

Vzhledem k tomu, že programové období (2007—2013) evropských fondů končí a pro další období je nejistá finanční alokace pro ČR stejně jako vymezení jednotlivých programů, jedná se dost možná o jedinečnou (neopakovatelnou) příležitost ,,nastartovat“ nový život MH.

 

V uplynulých týdnech požádala SPH o rozhodnutí pražské památkáře a MČ Praha 5 o územní souhlas, který musí být přílohou žádosti o podporu – ta se odevzdává do konce března. Času na zpracování žádosti se všemi podklady je málo a zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí.

 

Důležitou součástí žádostí o podporu je zjištění zájmu o využívání této unikátní památky. Proto vznikla tato anketa se lhůtou do konce února.

 

Všem příznivcům Malostranského hřbitova děkuji za podporu vyjádřenou účastí v anketě.

Jana Trojanová, předsedkyně

Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova

 
 

Anketu najdete na webových stránkách Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova : www.malostranskyhrbitov.cz