Amelie, o.s. - Psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jeich blízkým

  • 30. 12. 2013
Amelie, o.s. -  Psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jeich blízkým
Centrum Amelie Praha zve od ledna 2014 širokou veřejnost na program "Tematicke měsíce" - přednášky a workshopy zaměřené na informace k jednotlivým onkologockým diagnózám a možnostem prevence konkrétních onkologockých onemocnění.

Centrum Amelie v pražském Karlíně zve širokou veřejnost na 10 tematicky zaměřených preventivně vzdělávacích měsíců. Každý měsíc se budeme zabývat konkrétní onkologockou diagnózou. Na přednášky zveme lékaře, fyzioterapeuty, psychology a další odborníky, kteří nás seznámí se specifiky daného onemocnění, způsoby léčby a s možnostmi prevence daného oněmocnění. V rámci praktických seminářů bude prostor si i konkrétní aktivity, které přispívají k prevenci, vyzkoušet (dechové cvičení, zdravý pohyb atd)


Program přednášek a besed k jednotlivým měsícům naleznete na http://www.amelie-os.cz/cz/psycho-socialni-pomoc-onkologicky-nemocni-rodina-rakovina/tematicke-mesice


Účast na programu je zdarma.


Více informací získáte na centrum.praha8@amelie-os.cz nebo na 283 880 316 nebo 739 001 123