Amelie – naděje návratu do zaměstnání po onkologickém onemocnění

  • 27. 02. 2014
Amelie – naděje návratu do zaměstnání po onkologickém onemocnění
Informace o projektu Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci nám sdělila vedoucí projektu, paní Tereza Žílová z organizace Amelie. O svoje zkušenosti s projektem se podělila jedna z účastnic tohoto projektu, paní Jana Kottová.

Najít práci po dlouhodobém onemocnění je velice obtížné, zejména jedná-li se o onemocnění, které má nálepku nevyléčitelnosti. Organizace Amelie již osmým rokem pomáhá onkologicky nemocným a jejich blízkým překonávat nejrůznější zátěžové situace, které v souvislosti s onemocněním vyvstanou a to před, v průběhu i po skončení léčby. Největším projektem tohoto sdružení je aktuálně projekt Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci, jehož hlavním cílem je pomoci lidem po onkologické diagnóze najít a udržet si zaměstnání. Více informací o tomto projektu sdělila vedoucí projektu Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci, paní Tereza Žílová z organizace Amelie.

Mohla byste stručně představit občanské sdružení Amelie?

Amelie se dlouhodobě a cíleně snaží pomáhat a podporovat ty, které zaskočila onkologická nemoc, ať už osobně nebo v blízkém okolí. Nabízí jim individuální i skupinové programy v Centrech Amelie v Praze, Olomouci, Rakovníku a nově v Příbrami. Zároveň nabízí možnost využití telefonní linky a internetové poradny. Amelie dále rozvíjí dobrovolnický program specializovaný na onkologii a akreditované vzdělávání pro zdravotníky, sociální pracovníky a úředníky zaměřené na oblast psychosociálních potřeb onkologicky nemocných a jejich blízkých.

Proč si myslíte, že je těžké pro onkologicky nemocné najít zaměstnání?

Problém najít zaměstnání mají v současné době zdraví lidé, tím spíše lidé s onemocněním nebo jakýmkoli zdravotním handicapem. Mnozí zaměstnavatelé mají předsudky ohledně výkonu nebo zvýšené nemocnosti takového uchazeče o zaměstnání. Navíc jsou lidé po onkologickém onemocnění dlouhodobě nezaměstnaní, mohou přijít o některé své pracovní návyky, dovednosti, schopnosti, znalosti, sebevědomí.

Kolik se vložilo peněz do projektu Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci a co může těmto lidem nabídnout?

Projekt Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci je úspěšný a je o něho velký zájem. Tento projekt je dvouletý, začal v dubnu v roce 2013 a skončí v dubnu 2015. Je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci může pomoci 55 lidem najít zaměstnání na volném trhu práce. Součástí tohoto projektu je mnoho aktivit, které vedou k osvojení některých pracovních schopností a dovedností. Na začátku příjmu do tohoto projektu čeká každého zájemce třífázová psychologická diagnostika, která probíhá se sociální pracovnicí, psycholožkou, koordinátorkou zaměstnání. Aby zájemce mohl být přijat do projektu, musí splnit následující podmínky: musí být ze Středočeského kraje, musí pobírat některý stupeň invalidního důchodu, musí být v produktivním věku, musí být v remisi onemocnění. Po přijetí do projektu následuje dvouměsíční fáze základních vzdělávacích kurzů, kdy probíhá jedenáct dvou až třídílných vzdělávacích kurzů, např. psaní životopisu, práce na PC, komunikační dovednosti, aj. Rovněž je pamatováno na psychohygienu, uchazeč o zaměstnání po dlouhodobé nemoci má specifické potřeby. Na tyto vzdělávací kurzy navazují modelové situace, kdy jsme vybrali několik dodavatelů, firem a personálních agentur, aby naši účastníci absolvovali výběrové řízení nanečisto. Účastník projektu prochází modelovým telefonickým pohovorem s konzultantem nebo personalistou ve firmě a modelovým výběrovým řízením, které probíhá stejným způsobem jako skutečné výběrové řízení. Účastníci dostanou zpětnou vazbu, jak se jim dařilo, co by případně měli zlepšit. Souběžně s nácvikem modelových situací probíhá nácvik pracovních dovedností, kdy se hodně pracuje se skupinovou dynamikou, kdy mají účastníci prostřednictvím skupinové aktivity realizovat aktivitu, kterou si vyberou. Potom probíhá výstupní diagnostika, kdy se reflektuje, co se zlepšilo, na čem je třeba ještě pracovat, pracuje se i s kariérním plánem. Po této fázi projektu mají účastníci možnost volitelných 14 ti denních praxí. Během celého průběhu projektu se snažíme najít těmto lidem vhodné pracovní místo. V této době proběhl první cyklus našeho pracovně vzdělávacího programu, aktuálně probíhá druhý, zahájeny budou ještě další dva. Z dvanácti lidí, kteří se přihlásili do projektu, má pět lidí práci na volném trhu práce, což jsme velmi rádi.

Jaký je věk lidí, kteří se přihlásili do tohoto projektu a splnili Vámi zmiňované podmínky?

Do prvního cyklu se nám přihlásilo dvanáct lidí, z toho devět žen, tři muži. Jsou mezi nimi mladí lidé po škole, lidé středního věku, lidé před důchodem, vysokoškoláci i středoškoláci.

Je tento projekt už uzavřený nebo je ještě možnost se do projektu zapojit jako zaměstnavatel?

Zaměstnavatelé se mohou v tuto chvíli zapojit do projektu. V případě zájmu zaměstnávat lidi po onkologické diagnóze se mohou přihlásit přes kontaktní formulář na našich webových stránkách nebo se mohou s námi spojit telefonicky s tím, že jim můžeme poslat profily jednotlivých účastníků a potom se už domlouvat konkrétně. Pro zaměstnavatele je tam velká motivace v podobě desetitisícového mzdového příspěvku po dobu šesti měsíců na účastníka, kterého zaměstnají v rámci projektu.

Děkuji za rozhovor.

O svoje zkušenosti s projektem organizace Amelie Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci se podělila jedna z účastnic tohoto projektu, paní Jana Kottová.

Jak Vám pomohl projekt organizace Amelie k návratu do zaměstnání po onkologické nemoci?

Tento projekt mi pomohl hodně. První kontakt na Amelii jsem měla v průběhu své choroby, našla ho moje maminka. Protože jsem v té době měla velkou podporu ze strany svých nejbližších, necítila jsem potřebu hledat pomoc někde v okolí. Ale poté, co jsem se uzdravila, byla jsem zhruba dva roky bez práce. Přestože jsem se snažila si najít zaměstnání, nepodařilo se mi to. Až úplnou náhodou během pravidelné kontroly u onkologa v Nové vsi pod Pleší, jsem našla letáček Amelie s projektem Návrat od zaměstnání po onkologické nemoci. Hned po návratu domů jsem kontaktovala kontaktní pracovnici a pak už se to rozjelo.

Spočíval Váš problém ohledně hledání zaměstnání v tom, že jste po onkologickém onemocnění?

Pouze částečně, jsem z lokality, kde se těžko hledá práce a nemalou roli v mém neúspěchu při hledání práce hraje také věk.

Jak to probíhalo v projektu?

Všechny podmínky jsem splnila. Amelie mi nabídla 11 seminářů, 3 z nich byly povinné, vybrala jsem si 8, absolvovala jsem je. Bylo to poučné a zábavné. Jsem ráda, že jsem se zapojila do projektu.

Jste tou šťastnou, které se podařilo sehnat práci. Kde co budete dělat?

Mám rozjednané čtyři zaměstnání. Jsem v nejužším kole výběrového řízení v sanatoriu v Nové vsi pod Pleší, kde jsem se vyléčila. A jsou zde tři další varianty, kam bych případně mohla nastoupit.

Budu Vám držet palce a blahopřeji k úspěšnému vyléčení.

Děkuji a také Amelii.
 
Autorka: Evžena Janovská