Akademie seniorů Života 90 otevírá své brány – na seniory čekají lektoři a víc než 70 kurzů

  • 07. 09. 2015
Akademie seniorů Života 90 otevírá své brány – na seniory čekají lektoři a víc než 70 kurzů
Akademie seniorů Života 90 zahajuje výuku zimního semestru. Pro studenty – seniory je připraveno víc než sedm desítek jazykových, pohybových nebo výtvarných kurzů, lekce práce s počítačem a mnoho dalších. Dříve narozené studenty vzdělávají ve většině případů zase senioři – mezi lektory i posluchači kurzů se najdou i tací, kterým je přes 80 let.

Akademie seniorů Života 90 zahajuje výuku zimního semestru. Pro studenty – seniory je připraveno víc než sedm desítek jazykových, pohybových nebo výtvarných kurzů, lekce práce s počítačem a mnoho dalších. Dříve narozené studenty vzdělávají ve většině případů zase senioři – mezi lektory i posluchači kurzů se najdou i tací, kterým je přes 80 let.

„Těšíme se, že Život 90 dnes ožije desítkami nadšených studentů, tak jako každý podzim,“ říká Jan Lorman, ředitel Života 90. „Jsme místem, kde se senioři setkávají, kde se vzdělávají a navazují nová přátelství. A nejen senioři, vždyť naši lektoři se narodili v rozmezí let 1929 – 1989, to jsou tři generace! Někteří z nich jsou s námi od začátku – z doby, kdy celá naše činnost byla jen dobrovolnicky nadšeneckou aktivitou. A tomu je letos na podzim 25 let,“ dodává.

Akademie seniorů Života 90 má pro seniory připravené lekce a kurzy napříč všemi obory. Vedou tradičně jazyky, pro velký zájem se ale otevírá i nový kurzy jógy, počítačové výuky, keramiky nebo hrátek s pamětí.

„Naší nejstarší posluchačce je v zimním semestru 88 let. Celkem je věkový průměr lektorů 75 let u jejich studentů je to 70 let,“ vysvětluje Aneta Zápotocká, vedoucí Centra denních služeb Života 90, které kurzy pořádá. „Lektorů máme v tomto akademickém roce 45, dvě třetiny z nich vedou kurzy jako dobrovolníci, tedy bez nároku na mzdu. Jejich práce si nesmírně vážíme a bez nich bychom akademii vůbec nemohli provozovat,“ dodává.

Zápotocká také upozorňuje, že součástí široké nabídky aktivit pro seniory je i nízká cena – aby mohli senioři docházet pravidelně, případně si vybrat i víc než jeden kurz. Cena jedné lekce je proto 30 – 60 Kč, podle délky výuky. To je minimální částka, za kterou Život 90 zajistí kurzu provoz.

Jan Lorman upozorňuje, že neustálá aktivizace seniorů a jejich motivace je v životě starších, zejména osamělých lidí naprosto klíčová. „Pomocí aktivizačních programů, kurzů, přednášek a procházek podporujeme psychickou i fyzickou kondici seniorů a zapojujeme je do společenského života. Podporujeme jejich soběstačnost a tím pádem i možnost žít co nejdéle doma. Považujeme za neblahé, že takovýto druh vzdělávání nepodporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je za celoživotní učení zodpovědné,“ dodává.

 

Příklady kurzů Akademie seniorů Života 90

Práce s počítačem

Pod vedením zkušeného lektora se senioři naučí suverénně ovládat počítač. Úroveň jednotlivých kurzů přizpůsobujeme aktuální úrovni studentů.

Kurzy probíhají dle pokročilosti v pondělí, úterý a středu. Cena je 45 Kč za 90 minut. V kurzu je vždy maximálně 8 studentů.

Výtvarný kurz

Studenti poznají tradiční i méně tradiční výtvarné techniky, které pomohou i začátečníkům vytvořit skutečné umělecké dílo. Kurzy probíhají v pondělí od 10:45 do 12:15 hod. nebo od 12:30 do 14:00 hod. Cena za lekci je 45 Kč.

Kurz keramiky

Pod vedením akademického malíře pana Eckerta pracujeme s hlínou. Studenti vyrábějí různé drobné předměty a dárky - vyrobit si misku, hrnek či brož apod. Kurzy se konají v úterý a ve čtvrtek od 12:30 do 14:00 hod. Cena za lekci je 45 Kč.

Hrátky s pamětí

Kurz zaměřený na práci se vzpomínkami v zábavné atmosféře, která slouží nejen k navození příjemných pocitů, ale i k tréninku paměti. Kreativní metody umožňují rozvinout tvořivost a umělecké nadání. Kurz probíhá v pátek od 10:30 do 11:30 hod. Cena za lekci je 30 Kč.