ACORUS, centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, se zúčastní dobročinné kampaně „Bertík pomáhá“ v obchodech Albert

  • 27. 09. 2017
ACORUS, centrum pro osoby ohrožené domácím násilím,  se zúčastní dobročinné kampaně „Bertík pomáhá“ v obchodech Albert
Do projektu Bertík pomáhá, který ve středu 27. září startuje po celé České republice, se s projektem ACORUS DĚTEM zapojilo i neziskové centrum ACORUS, které již 20 let pomáhá obětem domácího násilí. Cílem charitativní akce „Bertík pomáhá“ je podpořit regionální projekty zaměřené na vzdělání a rozvoj dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zákazníci všech prodejen Albert mohou prostřednictvím běžného nákupu rozhodnout, který z nominovaných projektů podpoří. Hlasování trvá do 10. října a Nadační fond Albert celkově rozdělí 3,7 milionu korun.

Do projektu Bertík pomáhá, který ve středu 27. září startuje po celé České republice, se s projektem ACORUS DĚTEM  zapojilo i neziskové centrum ACORUS, které již 20 let pomáhá obětem domácího násilí. Cílem charitativní akce „Bertík pomáhá“ je podpořit regionální projekty zaměřené na vzdělání a rozvoj dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zákazníci všech prodejen Albert mohou prostřednictvím běžného nákupu rozhodnout, který z nominovaných projektů podpoří. Hlasování trvá do 10. října a Nadační fond Albert celkově rozdělí 3,7 milionu korun.

 

O přízeň zákazníků se budeme ucházet s projektem ACORUS DĚTEM.

Náš projekt je zaměřený na specifickou pedagogickou a terapeutickou pomoc dětem v obtížné životní situaci, kdy matka odejde od násilného partnera a vyhledá ubytování na utajené adrese v azylovém domě. Projekt je zaměřen na minimalizaci psychických, emočních i sociálních dopadů domácího násilí na současný i budoucí život dětí.

 

Máme radost, že se můžeme účastnit této kampaně, která chytrým způsobem dává lidem v okolí vědět o naší činnosti. Díky našemu projektu chceme přispět k tomu, aby se zmírnily následky traumatu u dětí, jež  zažily v rodině domácí násilí nebo byly jeho svědky“,  říká Iveta Wollerová, zástupkyně ředitelky centra ACORUS.

Bertíci budou opět pomáhat po celé České republice

Kampaň Bertík pomáhá se zaměřuje na pomoc dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zákazníci mají možnost ve všech obchodech Albert podpořit běžným nákupem dobročinné projekty v jejich okolí. Organizace mohly přihlašovat své projekty během jara. Správní rada Nadačního fondu Albert následně vybrala ze všech přihlášených projektů dva nejlepší v každém ze 40 regionů. Celkem rozdělí Nadační fond Albert mezi 80 projektů 3,7 milionu korun. Hlasování letos probíhá ve všech hypermarketech i supermarketech Albert.

Zákazníci mohou o projektech hlasovat prostřednictvím žetonů – Bertíků, které dostanou za každý nákup v obchodech Albert nad 200 korun. Po ukončení dvoutýdenního hlasování bude v každém regionu vyhlášen vítězný projekt, který získá od Nadačního fondu Albert částku 55 tisíc korun, druhý obdrží 35 tisíc korun.

Podrobnosti o programu Bertík pomáhá jsou k dispozici na webu Nadačního fondu Albert. Najít tady lze přehled všech projektů, pro něž je možné v jednotlivých regionech a konkrétních prodejnách Albert hlasovat.