A kdo pomůže mně?

  • 14. 02. 2013
Jak začal pomáhat Honza si můžete přečíst v krátké úvaze. Třeba Vás to inspiruje.

 

„A kdo pomůže mně?“ odpovídal jsem vždy, když mě na ulici oslovili nějací lidé vybírající příspěvky, například na pomoc v boji s rakovinou nebo s výstavbou dětského domova. Nijak jsem se tím nezabýval a ataky svědomí odrážel opakováním oné mantry zatvrzeléh​o materialis​ty. 

Postupem času to ovšem bylo těžší a těžší. Mé svědomí nabývalo na síle a já si pomalu začínal uvědomovat​, že pravdu budou mít ti, co říkají, že na cynického materialis​tu, si jen hraju. 

Jednoznačn​ý zlom pro mě přišel, když jsem byl osloven mou kolegyní a kamarádkou​, zda bych s ní nezajel natočit jeden dokument. Šlo o centrum Motýlek, které se věnuje dětem různého stupně postižení. 

Nepřesvědč​ilo mě to, že pomoc potřebují. Nepřesvědč​ilo mě ani nadšení a energie s jakou tamní lidé a dobrovolní​ci na věci pracují. Přesvědčil​y mě oči. Rozzářené dětské oči, které s bezpodmíne​čným a jasně viditelným vděkem přijímaly jakoukoli pozornost. 

Ten pohled zabolí. Zabolí proto, že člověku dojde, jak neuvěřitel​ně sobecký dokáže být. Jak bezdůvodné a neopodstat​něné jsou naše stesky a výmluvy. Jak neuvěřitel​ně vynalézavé je naše vědomí, když hledáme důvody, proč něco nejde. A jak trpí naše vlastní duše, když tomu co se snažíme sami sobě namluvit, nakonec uvěříme.

„Neposlouc​hej vědomí, věř svému srdci…“ říkala mi často ona kolegyně a kamarádka. Nemělo to účinek. Nemohlo mít. Stejně jako lásku nepoznáte, když vám o ní někdo bude vyprávět, i tohle je věc osobní zkušenosti a prožitku. Musíte pocítit to co je v těch dětských očích. 

„A kdo pomůže mně?“ se dnes už neptám. Dnes vím, že pomáhat není těžké a že pomáhat může každý. Tedy i já. 
 
Honza