25. listopad - Mezinárodní den proti násilí na ženách

  • 21. 11. 2014
25. listopad - Mezinárodní den proti násilí na ženách
Podle Světové zdravotnické organizace má 35 % žen osobní zkušenost s nějakou formou fyzického a/nebo sexuálního násilí, každá pátá žena se stane obětí znásilnění nebo pokusu o něj, více než 600 milionů žen žije v zemích, kde není domácí násilí trestným činem. To připomíná Mezinárodní den proti násilí na ženách, který OSN vyhlásilo na 25. listopad. Sdružení ACORUS při této příležitosti pořádá Den otevřených dveří v poradně pro oběti domácího násilí.

 

V Praze, 18. listopadu 2014

 
 
ACORUS, o.s.
mobil: 737 235 559

kontaktní osoba: Pavla Byrne

 


Tisková zpráva organizace ACORUS, o.s

 

25. listopad - Mezinárodní den proti násilí na ženách

Podle Světové zdravotnické organizace má 35 % žen osobní zkušenost s nějakou formou fyzického a/nebo sexuálního násilí, každá pátá žena se stane obětí znásilnění nebo pokusu o něj, více než 600 milionů žen žije v zemích, kde není domácí násilí trestným činem. To připomíná Mezinárodní den proti násilí na ženách, který OSN vyhlásilo na 25. listopad. Sdružení ACORUS při této příležitosti pořádá Den otevřených dveří v poradně pro oběti domácího násilí.

Násilí na ženách je jednou z nejrozšířenějších forem porušování lidských práv. Podle loňské studie Světové zdravotnické organizace (WHO) má až 35 % žen osobní zkušenost s nějakou formou fyzického a/nebo sexuálního násilí, a to nejčastěji ze strany svého partnera. Ze studie nadále vyplývá, že násilí na ženách se hojně vyskytuje ve všech zemích, kulturách a společenských vrstvách a je důsledkem diskriminace žen a přetrvávajících nerovností mezi muži a ženami.

Pod pojmem „násilí na ženách“ Valné shromáždění OSN rozumí „činy schopné způsobit fyzické, sexuální nebo psychické poškození, ať již ve veřejném nebo soukromém životě“. Obecně se pod tímto pojmem rozumí domácí násilí, sexuální zneužívání a znásilnění, obchod se ženami či jiné genderově podmíněné násilí.

V České republice je Mezinárodní den proti násilí na ženách připomínán od roku 1995 díky aktivitám neziskových organizací, které se zabývají problematikou ženských práv a pracují na poli boje proti násilí na ženách. Jednou z nich je i sdružení ACORUS, které již 17 let pomáhá obětem domácího násilí. 

"Tradičně pořádáme Den otevřených dveří v naší poradně pro oběti domácího násilí, kterou provozujeme v Praze 7. Letos představíme výstavu dětských výtvarných prací na téma „Domácí násilí očima dítěte“ doplněnou ukázkami terapeutických technik práce s ohroženými dětmi," zve Zdena Zuzana Bednářová, ředitelka sdružení ACORUS.

Občanské sdružení ACORUS funguje již od roku 1997. Poskytuje komplexní pomoc obětem domácího násilí. Ohrožené osoby mohou využít služeb (zdarma a anonymně) ambulantní poradny, kde ACORUS poskytuje sociálně-právní a psychologické poradenství, psychoterapii a právní informace obětem domácího násilí. Dále provozuje azylový důmna neveřejné adrese, kam se lze také dovolat na nonstop krizovou linku č. 283 892 772. Po až ročním pobytu v azylovém domě se mohou některé klientky ubytovat v bytech následné pomoci. V případě náhlé vyhrocené krizové situace mohou týrané ženy i s dětmi využít krizová lůžka.

Zdroje: http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women