1. ročník Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb

  • 04. 09. 2014
1.     ročník Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb
1. ročník Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb, který se konal 29.8. 2014 v Praze 1 na Střeleckém ostrově, byl přehlídkou organizací sídlících v Praze 1, které pomáhají našim znevýhodněným spoluobčanům.

Mnozí lidé potřebují pomoc druhých, důvodem může být stáří, nemoc, tělesné postižení nebo jiné znevýhodnění. 1. ročník Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb, který se konal 29.8. 2014 v Praze 1 na Střeleckém ostrově, byl přehlídkou organizací sídlících v Praze 1, které pomáhají našim znevýhodněným spoluobčanům. Organizátorem Veletrhu byla MČ Praha 1. Jednotlivé organizace představovali moderátoři Hana Heřmánková a Alexandr Hemala. Více informací se mohli návštěvníci Veletrhu dozvědět na prezentačních stáncích jednotlivých organizací.


Maltézská pomoc o.p.s. – lidé rytířského ducha

O obecně prospěšné společnosti Maltézská pomoc je známé, že sdružuje dobrovolníky, kteří pomáhají těm, kteří potřebují naši pomoc. Jedná se nejen o jednorázové výpomoci, dobrovolníci jsou také společníci seniorů, kteří se cítí osamělí. Méně známá činnost o.p.s Maltézské pomoci je celodenní poskytování asistenční služby seniorům. Více informací o této činnosti mi sdělila koordinátorka dobrovolníků a osobní asistence MgA. Renata Laňková.

„Obecně prospěšná společnost Maltézská pomoc přijímá do svých řad zejména dobrovolníky, kteří jsou mimo jiné společníky seniorů. Provozujete také osobní asistenci pro seniory. Vypomáhají Vám v této činnosti dobrovolníci?“

„Máte pravdu, že naši dobrovolníci dělají společnost seniorům, kteří se cítí osamělí. Avšak osobní asistenci pro seniory zajišťují pouze naši zaměstnanci.“

„Být osobním asistentem pro seniory je náročné, někdy je třeba pomoci s osobní hygienou, přípravou a podáváním jídla a dalšími činnostmi. Jakou kvalifikaci musí mít osobní asistent?“

„Musí mít především vztah k lidem a chuť jim pomáhat. Co se týká odborné kvalifikace, požadujeme na osobním asistentovi absolvování kurzu pracovník v sociálních službách. Pokud tento kurz uchazeč o pozici osobního asistenta nemá, musí si ho do určité doby doplnit. Osobní asistent pomáhá klientovi dle jeho potřeb, např. při osobní hygieně, přípravě a podávání jídla, zajišťuje klientovi doprovod k lékaři, na poštu, za kulturou, apod., nákup, úklid a další činnosti dle potřeb klienta. Jediné, co nezajišťujeme, je odborná zdravotnická péče, např. aplikace injekcí, převazy, apod. Tuto činnost zajišťují zdravotní sestry pracující v terénní péči. Osobní asistenci mohou potřebovat nejen senioři, ale každý nemocný člověk, který by jinak musel být umístěn ve zdravotnickém zařízení. My těmto lidem umožňujeme žít v domácím prostředí.“

„Některý klient žije sám, a když přijde nemoc, potřebuje osobního asistenta 24 hodin denně. Jste schopni mu zajistit osobní asistenci po dobu 24 hodin denně?“

„Ano. Když je potřeba, tak zajišťujeme osobní asistenci 24 hodin denně.“

„Kdo může využít této služby?“

„Každý, kdo tuto službu bude potřebovat. Jedinou podmínkou je, aby nám sdělil svůj požadavek s dostatečným časovým předstihem, abychom měli čas sehnat potřebný počet asistentů. Zájemci o naše služby najdou kontakt na nás na www.maltezskapomoc.cz.“

„Děkuji.“

Dismas – šance začít nový život

Dismas je kavárna, která nabízí příjemné posezení u kávy, čajů, čokolády, domácích dezertů a dalších sladkých i slaných dobrot. Dismas je také nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat lidem, kteří mají za sebou trestnou činnost, začlenit se do společnosti. Jelikož trestná činnost může zahrnovat i podmíněný trest, ptám se manažerky projektu kavárna Dismas, zda zaměstná i lidi „s podmínkou“. „Ne, zaměstnáváme pouze lidi, kteří byli ve vězení.“ Když se při ochutnávání skvělých domácích limonád a výborného domácího švestkového koláče dozvídám, že všechna nabízená jídla, dezerty i limonády se vyrábějí v kavárně Dismas, nedá mi to a ptám se, jakou musí mít kvalifikaci uchazeči o práci v kavárně Dismas. „Kvalifikaci nepožadujeme, vybrané uchazeče vše naučíme. Podmínkou není jen to, že uchazeč musí mít za sebou pobyt ve vězení, ale také musí chtít pracovat. To poznáme na přijímacím pohovoru. My vlastně děláme prevenci trestné činnosti. Sehnat práci je těžké, zvláště pro lidi, kteří přijdou z vězení. Ne každý, kdo přijde z vězení, nechce pracovat, ale nesežene práci a začne se živit trestnou činností.“ Ptám se, jak se o kavárně Dismas dozvědí lidé, kteří vyjdou z vězení. „Spolupracujeme s kurátory a také s vedením věznic.“ Odcházím s pozváním do kavárny Dismas na kávu a různé dobroty a s přáním, aby bylo více podobných projektů, jako je kavárna Dismas, které pomáhají lidem s kriminální minulostí. Při návštěvě bezbariérové, nekuřácké kavárny Dismas vás čeká nejen příjemné posezení a spousta slaných i sladkých pochoutek, ale přispějete také k prevenci trestné činnosti tím, že podpoříte zaměstnávání lidí, kteří mají za sebou trestnou činnost. Jaké dobroty na vás čekají při posezení kavárně Dismas, se můžete dozvědět na www.dismas.cz.

Ale to nebylo všechno

Na Veletrhu se představilo mnoho dalších organizací, např. Diakonie, občanské sdružení Acorus, občanské sdružení Portus, Český červený kříž, Pečovatelská služba Praha 1, o.p.s. Raná péče EDA a mnoho dalších. Z Veletrhu si návštěvníci mohli odnést pozvání na různé akce a také informace o jednotlivých organizacích. Například když se řekne YMCA, většině lidí se vybaví plavecký bazén. YMCA je však také dobrovolné neziskové sdružení, které pomáhá rozvíjet tělesnou, duševní i duchovní stránku člověka. Více informací o této organizaci a její činnosti se můžete dozvědět na www.ymca.cz.

Občanské sdružení Život 90 poskytuje nejen informační a poradenské centrum, tísňovou péči, krizovou linku a odlehčovací a rehabilitační služby, ale také různé kulturní a vzdělávací aktivity. Občanské sdružení Život 90 pořádá různé přednášky a akce nejen pro seniory, ale i pro veřejnost. Cílem této činnosti je ukázat, že věk nemusí být překážkou pro prožívání kvalitního, aktivního života. Více informací o tomto občanském sdružení a jeho činnostech lze najít na webových stránkách www.zivot90.cz a také na Dni otevřených dveří Život 90, který se koná 11.9 2014.

Autorka: Evžena Janovská