Hledáme prostory pro nezávislou, samofinancovanou, dobročinnou organizaci v rámci zajištění jejího budoucího chodu a rozvoje.

Naše představa: prostory v rámci Prahy, kancelář klidně i 15 - 20 m2 + min. přístup ke komplet sociálnímu zázemí,  nebo i menší byt, alespoň běžná reprezentativnost prostor, Ideálně raději přístup 24/7, ne coworking.

Rádi bychom, aby pronajímatel byl schopen a ochoten zohlednit naše dobročinné a společensky odpovědné směřování v rámci cenových i jiných podmínek ( tzn. např. snížený nájem nebo pouze hrazení nákladů na energie apod. a nebo i zcela zdarma:-)

Čím méně nákladů - tím více zbývá na "to dobré"… Nechceme ničeho "zneužívat" !

Máme takovou již takovou nabídku, ale bohužel zcela mimo Prahu, což je pro nás nereálné… proto dáváme vědět takto.

!!! Recipročně jsme schopni a ochotni vykompenzovat nebo dokonce v mnoha případech i překompenzovat takové Vaše zohlednění v rámci podmínek. Tedy máme možnost, jak Vám případně přinést i finančně více než je např. cena nájmu, apod. Více k tomuto při dalším jednání.

 Děkujeme předem za každou nabídku, která znamená pomoc !

 

SALURA z.s. 

Email: reditel@salura.cz ; salura@salura.cz

Tel.: +420 728670723; 728699033

Hledáme partnera, který zohlední naše dobročinné a společenské směřování, tz. poskytnutí prostor nejlépe zcela zdarma :-) nebo hrazení pouze nákladů/záloh sním spojené, popř. finanční zohlednění k naší dobročinné práci.

Autor

SALURA

Salura je samofinancovaná dobročinná organizace podporující a financující dobročinné a společensky odpovědné projekty. Vybíráme a následně propagujeme a prezentujeme produkty a služby, naplňující zásadní společensky odpovědné hodnoty a cíle.