Pomůžeš nám 7.10. s organizací pražského pochodu?

Hledáme 2/3 dobrovolníky na manuální pomoc při realizaci jednorázové akce (nafukování skákacího stanu, stavění stánků) dne 7.10. od 10-12 hod. a potom od 17-18 hod. na Parukářce, Praha 3

Pomůžeš nám 7.10. s organizací pražského pochodu?
Lokalita:
Praha
Druh pomoci:
manuální pomoc při přípravě akce
Kdy:
7. říjen 2017
start v 10 hod. ráno
Kontakt:
Zuzana Bláhová, koordinátorka pražského Mamma HELP centra, praha@mammahelp.cz, 272 731 000, 739 632 884
Jedná se o charitativní akci - pochod, který organizuje Mamma HELP pro ženy s rakovinou a jejich blízké. Zajistíme Vám stravu, po práci si můžete užít akci společně s ostatními. Chcete podpořit naši organizaci svým časem? Ozvěte se Zuzaně na praha@mammahelp.cz . Děkujeme!

Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu

Smyslem a cílem MAMMA HELP CENTER je bezplatně pomoci každému, kdo o pomoc v souvislosti s nádorovým onemocněním prsu požádá, bez ohledu na to, zda se v budoucnu ke sdružení aktivně připojí či nikoli. Cílem je zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných žen, prosadit zlepšení následné péče o onkologicky nemocné a přispět ke zlepšení informovanosti veřejnosti o výskytu, prevenci a možnostech léčby rakoviny prsu.