Jedná se o charitativní akci - pochod, který organizuje Mamma HELP pro ženy s rakovinou a jejich blízké. Zajistíme Vám stravu, po práci si můžete užít akci společně s ostatními. Chcete podpořit naši organizaci svým časem? Ozvěte se Zuzaně na praha@mammahelp.cz . Děkujeme!

Autor

Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu

Smyslem a cílem MAMMA HELP CENTER je bezplatně pomoci každému, kdo o pomoc v souvislosti s nádorovým onemocněním prsu požádá, bez ohledu na to, zda se v budoucnu ke sdružení aktivně připojí či nikoli. Cílem je zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných žen, prosadit zlepšení následné péče o onkologicky nemocné a přispět ke zlepšení informovanosti veřejnosti o výskytu, prevenci a možnostech léčby rakoviny prsu.