MILÍ PŘÁTELÉ KUŘETE,
pro výpomoc v rámci celorepublikové sbírky POMOZTE DĚTEM, která proběhne 13. 4. - 19.4. 2020  hledáme jednotlivce, dvojice i celé skupiny dobrovolníků. Můžete se zapojit na jeden i více dní. Je to jen na vás, sbírka proběhne na celém území České republiky. 
Se zapečetěnými kasičkami vyrazíme nabízet originální brože s peříčky, abychom svou pomocí přispěli k lepšímu životu ohrožených a znevýhodněných dětí. Každý dobrovolník od nás dostane všechny potřebné materiály. Hlašte se do 26.3.2020.
Chcete-li se k nám přidat a jakkoli pomoci s realizací Peříčkového týdne, napište nám! Další informace najdete i na našem webu www.pomoztedetem.cz

Autor

NROS

POMOZTE DĚTEM je dlouhodobý sbírkový projekt, který společně organizují Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. Projekt POMOZTE DĚTEM je založen na principu solidarity a dárcovství a probíhá kontinuálně již od roku 1998. V porovnání s dalšími charitativními projekty poskytuje POMOZTE DĚTEM nejširší podporu ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice. Za dobu své existence získala sbírka vysokou kredibilitu a známost mezi občany naší země. Jak vyplývá z každoročního průzkumu agentury STEM, je POMOZTE DĚTEM dlouhodobě nejznámější a nejdůvěryhodnější sbírkou v ČR. Hlavním cílem POMOZTE DĚTEM je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice. Každoročně je Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašováno veřejné výběrové řízení na nadační příspěvky ze sbírky. Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR.