Máme kliku, že vás máme? Hledáme kancelářskou budovu, která má dost dveří a na nich kliky a pak hledáme volné ruce, které mají čas na ty kliky pověsit visačky. Visačky upozorňují na to, že to, co je pro nás samozřejmé -  vyjít ze dveří a jít domů - je pro nečekaně velký počet lidí v této zemi nemožné. Žijí totiž v ústavech.

1. v QUIPu máme hezkou sbírkovou kampaň „Máme kliku, že vás máme“
2. upozorňuje na smutné téma ústavní péče
3. teď nám sbírka běží ve dvou pražských hotelech
4. ale asi tušíte, že spíše kulhá 
5. není tady někdo z větší firmy s velkým srdcem?
6. visačky by se skvěle vyjímaly na dveřích kanceláří
7. text umíme přizpůsobit
8. ale jsou i hotové visačky použitelné ihned
9. zvlášť po karanténě máme všichni lepší vhled do pocitů lidí, kteří prostě ze svých dveří nemohou vyjít NIKDY
10. za jakoukoliv šanci šířit myšlenku svobodného rozhodování, případně možnost uspořádat sbírku DĚKUJEME!

Autor

QUIP, z.ú.

Od roku  2003 se věnujeme spolupráci s lidmi se zdravotním postižením. Pomáháme jim naplňovat jejich práva prostřednictvím sociální služby. Vedle toho se snažíme svou další činností měnit obraz i náhled většinové společnosti na život lidí se zdravotním postižením. Vycházíme z přesvědčení, že každý člověk je občan a ke každému občanovi je potřeba přistupovat lidsky. Každý člověk má právo si zvolit, kde, s kým a jak bude žít. Usilujeme o vytvoření světa nás všech nehledě na míru postižení tak, abychom se mohli společně angažovat a mít vliv na prostředí, ve kterém žijeme. Usilujeme o to, aby sociální a právní systém naplňoval svůj účel, to je, aby vedl k sociálnímu začlenění a plnohodnotnému občanství, nevytvářel závislost na sociálních službách anebo dávkách a dával lidem prostor žít podle jejich vlastních představ.