Hledáme dobrovolníka, který pro nás přeloží důležitý dokument od Lynn Breedlove s názvem Self - Direction Worldwide. Tento terminus technicus nejraději překládáme jako "člověkem nebo jednotlivcem řízená podpora". Níže přikládáme stručné shrnutí přímo autorkou, abyste si mohli udělat představu o tom, jestli by Vás tato práce zajímala. Pokud ano, dejte nám vědět! Rozsah: 20 stran velmi přívětivě, v bodech psaného textu.


V Quipu je nám blízký koncept subsidiarity v sociální práci a koncept přirozené podpory lidem s postižením. Snažíme se maximálně spolupracovat s rodinou a přáteli lidí, kterým poskytujeme službu, aktivizovat komunitu i běžné služby určené veřejnosti. Sociální služby vnímáme jako nejzazší prostředek pomoci přicházející v úvahu teprve tehdy, když nic jiného není k dispozici nebo přirozenější formy pomoci nestačí pokrýt potřeby člověka.


 


People with disabilities, older people and their allies in many countries around the world are working hard to make self-direction a reality. We are all at different stages in this process and our strategies reflect the different cultural, political and economic realities of our respective countries.


 


However, we face similar challenges, and strategies that have worked in one locale may be applicable elsewhere. In other words, we can learn from each other. So it’s worth the effort to notice our commonalities, our differences, our unique or shared accomplishments, and lessons learned that we can all build on.


 


This paper is intended to contribute to that global dialogue. It includes: different definitions and terminology for self-direction, critiques of the systems that preceded self-direction in various countries, prevailing values and principles of self-direction around the world, contrasting views regarding the link between self-direction and community participation, and examples of a wide variety of supports available to people in different locales designed to enable them to successfully self-direct.

Autor

QUIP, z.ú.

Od roku  2003 se věnujeme spolupráci s lidmi se zdravotním postižením. Pomáháme jim naplňovat jejich práva prostřednictvím sociální služby. Vedle toho se snažíme svou další činností měnit obraz i náhled většinové společnosti na život lidí se zdravotním postižením. Vycházíme z přesvědčení, že každý člověk je občan a ke každému občanovi je potřeba přistupovat lidsky. Každý člověk má právo si zvolit, kde, s kým a jak bude žít. Usilujeme o vytvoření světa nás všech nehledě na míru postižení tak, abychom se mohli společně angažovat a mít vliv na prostředí, ve kterém žijeme. Usilujeme o to, aby sociální a právní systém naplňoval svůj účel, to je, aby vedl k sociálnímu začlenění a plnohodnotnému občanství, nevytvářel závislost na sociálních službách anebo dávkách a dával lidem prostor žít podle jejich vlastních představ.