Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Výnos sbírky podpoří každý rok desítky projektů Charit, které díky financím mohou rozvíjet svou činnost. Projekty předem schvaluje tříkrálová komise tak, aby byly vykoledované peníze využity co nejefektivněji. Pro rok 2022 komise schválila téměř 60 záměrů na využití sbírky, které pokrývají celou šíři charitních služeb.