Letní program pro děti se sluchovým postižením a CODA děti

Letní program pro děti se sluchovým postižením a CODA děti

V případě zájmu o některou z akcí naleznete na plakátu kontakty na organizátory, na které se můžete obrátit se svými dotazy či přihláškami.