Konference První pomoc pro pečující

Konference První pomoc pro pečující

Praha, 26.10.: Cílem konference je rozšířit střípky současné praxe v oblasti harmonizace sociálních a zdravotních služeb vstříc neformálně pečujícím. Pozvaní odborníci mají dlouholetou praxi z obou pomezí a jejich zkušenosti mohou být inspirací pro zlepšení spolupráce na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb. Nedílnou součástí je i pohled ekonoma na hodnotu péče, kterou poskytují neformálně pečující.

Zúčastnit se může každý, kdo má o problematiku zájem. Primárně je určena sociálním pracovníkům krajských či obecních úřadů, zdravotně sociálním pracovníkům nemocnic či dalších návazných služeb, sociálním pracovníkům poskytující terénní, pobytové či ambulantní služby, zástupcům MPSV, MHMP, ÚP či metodickým pracovníkům, ale i studentům vysokých škol.

Zdroj: www.a-doma.cz/konference-2023/