Férový lobbing – setkání s lobbisty

Férový lobbing – setkání s lobbisty

Jak mohou zástupci občanské společnosti prosazovat změny a zájmy svých cílových skupin? Jak probíhá navrhování a tvorba zákonných norem? Přijďte s námi a našimi hosty diskutovat.

Na programu máme i další otázky. Například:

·       Kde jsou klíčové momenty legislativního procesu?

·       Jaké způsoby argumentace je dobré používat?

·       Jak „své“ informace dostat do médií?

Pozvali jsme zajímavé hosty s dlouholetou praxí a společně budeme nad tématy diskutovat.Setkání proběhne v rámci projektu Férový lobbing, který se zaměřuje na řešení problému nedostatečných kapacit nestátních neziskových organizací (NNO) při prosazování zájmů – lobbingu. NNO lobbing často vnímají jako nepatřičný a mimo sféru jejich působení. V důsledku toho dostatečně neuplatňují svoji expertízu a zkušenosti a nepřispívají ke kvalitě legislativních procesů.Hosté:
David Hurný, člen kolegia rektorky Univerzity Karlovy; Václav Nekvapil, Asociace Public Affairs ČR, z.s.; Vít Jásek, Unie zaměstnavatelských svazů ČR; Aleš Mrázek, Asociace veřejně prospěšných organizací ČR; z.s.; Martina Vašíčková, Česká tisková kancelář


 


Moderuje: Václav Sochor


Registrace ZDE.


Setkání je určeno pro zástupce neziskových organizací a akademické obce Univerzity Karlovy.


Simultánní přepis je zajištěn.


Cílem projektu je posílit neziskové organizace v prosazování zájmů – lobbingu. Díky aktivitám projektu se zvýší odborné kompetence pracovníků NNO v oblasti lobbingu, dojde k rozšíření počtu zástupců NNO, kteří se zapojují do průběžného připomínkování legislativy. V projektu se uskuteční workshopy a kulaté stoly, proběhnou setkání s poslanci a lobbisty, zástupci NNO budou v projektu průběžně připomínkovat legislativní návrhy v meziresortním připomínkovém řízení. Projekt má celorepublikový dopad, do jeho realizace se zapojí více než 30 NNO z celé ČR.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Posláním AVPO ČR je vést veřejně prospěšné organizace k profesionalitě. Pro soukromé dárce vytváříme podmínky pro darování bez obav.

Přispíváme k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru. Svým členským organizacím poskytujeme všestranný servis a aktivně hájíme a prosazujeme jejich zájmy.

Od roku 2014 jsme správci značky Prověřená veřejně prospěšná organizace (značky spolehlivosti). Posláním značky spolehlivosti je posilovat důvěru dárců a podporovatelů k neziskovým organizacím. Značka spolehlivosti je součástí národního programu Česká kvalita.


Čím nám můžete pomoci?

Přivítáme dobrovolnou pomoc odborníků - právo, média, PR apod. Všech, kteří mohou pomoci s rozvojem neziskového sektoru.


Stránky organizace »

E-mail organizace »